Документ v1815323-10, поточна редакція — Прийняття від 09.08.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.08.2010 N 1815/5

Про державну реєстрацію Постійно
діючого Третейського суду
при Всеукраїнській громадській
організації "Захисту прав
споживачів фінансових послуг"

Відповідно до статті 9 Закону України "Про третейські суди"
( 1701-15 ) на підставі рішення Президії Всеукраїнської
громадської організації "Захисту прав споживачів фінансових
послуг" від 02.08.2010 про створення третейського суду,
затвердження Положення, Регламенту, списку третейських суддів
Н А К А З У Ю:
1. Зареєструвати Постійно діючий Третейський суд при
Всеукраїнській громадській організації "Захисту прав споживачів
фінансових послуг".
Перший заступник Міністра І.І.Ємельяновавгору