Про державну реєстрацію постійно діючого третейського суду
Наказ Міністерства юстиції України від 20.10.20081791/5
Документ v1791323-08, поточна редакція — Прийняття від 20.10.2008

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.10.2008 N 1791/5

Про державну реєстрацію
постійно діючого третейського суду

Відповідно до статті 9 Закону України "Про третейські суди"
( 1701-15 ) на підставі рішення Президії Всеукраїнської
громадської організації "Ліга правового захисту" від 10.06.2008
про створення Постійно діючого третейського суду при Організації
Н А К А З У Ю:
1. Зареєструвати Постійно діючий третейський суд при
Всеукраїнській громадській організації "Ліга правового захисту".
2. Департаменту легалізації та регулювання діяльності бюро
кредитних історій внести до Реєстру постійно діючих третейських
судів запис про реєстрацію Постійно діючого третейського суду при
Всеукраїнській громадській організації "Ліга правового захисту" та
видати відповідне свідоцтво про державну реєстрацію.
Міністр М.Оніщуквгору