Документ v1772600-13, поточна редакція — Прийняття від 09.12.2013

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

09.12.2013  № 01-06/1772/2013


Господарські суди України

Про Рішення Конституційного Суду України від 28.11.2013 № 12-рп/2013 зі справи № 1-17/2013 за конституційним зверненням асоціації "Дім авторів музики в Україні" щодо офіційного тлумачення положень пункту 7 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір" у взаємозв'язку з положеннями пункту "г" частини першої статті 49 Закону України "Про авторське право і суміжні права"

Конституційним Судом України прийнято Рішення від 28.11.2013 № 12-рп/2013 зі справи № 1-17/2013 за конституційним зверненням асоціації "Дім авторів музики в Україні" щодо офіційного тлумачення положень пункту 7 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір" у взаємозв'язку з положеннями пункту "г" частини першої статті 49 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (далі - Рішення). У зв'язку з цим вважаємо за необхідне звернути увагу господарських судів на такі положення Рішення.

1. Сплата судового збору за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів є складовою доступу до правосуддя, який є елементом права особи на судовий захист, гарантованого статтею 55 Конституції України (останній абзац пункту 2.3 мотивувальної частини Рішення).

2. Згідно з пунктом 7 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір" від сплати судового збору звільняються лише державні органи і державні підприємства, установи та організації, які звернулися до суду із заявами щодо захисту прав та інтересів інших осіб у випадках, передбачених законодавством. На створені згідно з частиною другою статті 47 Закону України "Про авторське право і суміжні права" як юридичних осіб приватного права зазначене положення Закону України "Про судовий збір" не поширюється (останній абзац пункту 2.5 мотивувальної частини Рішення).

3. Організації колективного управління створюються, підлягають реєстрації, проводять та припиняють свою діяльність відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права", вони не належать до громадських організацій, які звільняються від сплати судового збору у разі звернення до суду із заявами щодо захисту прав та інтересів інших осіб у випадках, передбачених законодавством (абзац четвертий пункту 2.6 мотивувальної частини Рішення).

4. Організації колективного управління не належать до державних чи громадських організацій, а тому не підлягають звільненню від сплати судового збору на підставі пункту 7 частини другої статті 5 Закону України "Про судовий збір" (абзац п'ятий пункту 2.6 мотивувальної частини Рішення).

5. Організації колективного управління майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, утворені відповідно до частини другої статті 47 Закону України "Про авторське право і суміжні права", не належать до тих платників судового збору, які звільняються від його сплати у разі звернення до суду із заявами щодо захисту прав та інтересів інших осіб у випадках, передбачених законодавством (пункт 1 резолютивної частини Рішення).

6. З повним текстом Рішення можна ознайомитися в юридичних інформаційно-пошукових системах, зокрема "Законодавство" та "Ліга".

7. Про наведене повідомляється в порядку інформації та для врахування у розгляді справ.

Голова Вищого
господарського суду України


В. Татьковвгору