Щодо питань, що виникають у нотаріальній практиці
Лист Міністерства юстиції України від 06.10.200431-32/1747
Документ v1747323-04, поточна редакція — Прийняття від 06.10.2004

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Л И С Т
06.10.2004 N 31-32/1747
Начальнику Головного
управління юстиції
Міністерства юстиції
в Автономній Республіці
Крим, начальникам обласних,
Київського
та Севастопольського
міських управлінь юстиції

У зв'язку з питаннями, що виникають у нотаріальній практиці
при застосуванні окремих положень чинного законодавства
Міністерство юстиції України, повідомляє наступне.
Відповідно до статті 345 Цивільного кодексу України
( 435-15 ) фізична або юридична особа може набути право власності
у разі приватизації державного майна та майна, що є в комунальній
власності. Приватизація здійснюється у порядку, встановленому
законом.
Питання приватизації об'єктів незавершеного будівництва
регулюються Законом України від 04.03.92 N 2163-XII ( 2163-12 )
"Про приватизацію державного майна", Законом України від 06.03.92
N 2171-XII ( 2171-12 ) "Про приватизацію невеликих державних
підприємств (малу приватизацію)", Законом України від 18.05.2000
N 1723-III ( 1723-14 ) "Про Державну програму приватизації",
Державною програмою приватизації на 2000 - 2002 роки ( 1723-14 ),
Законом України від 14.09.2000 N 1953-III ( 1953-14 ) "Про
особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" (із
змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 11.12.2003
N 1377-IV ( 1377-15 ), постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 N 1891 ( 1891-2003-п ) "Про затвердження Методики
оцінки майна", Положенням про порядок приватизації об'єктів
незавершеного будівництва, затвердженим наказом Фонду державного
майна України від 11.09.2000 N 1894 ( z0664-00 ) (у редакції
наказу Фонду державного майна України від 05.04.2004 N 671
( z0561-04 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
05.05.2004 за N 561/9160).
Відповідно до статті 6 Закону України "Про особливості
приватизації об'єктів незавершеного будівництва" ( 1953-14 )
приватизація об'єктів незавершеного будівництва здійснюється
органами приватизації, у тому числі за участю уповноважених ними
юридичних осіб шляхом: - продажу на аукціоні, за конкурсом; - продажу шляхом викупу за наявності одного покупця
безпосередньо цьому покупцеві із забезпеченням ним умов
приватизації об'єкта; - внесення об'єкта незавершеного будівництва до статутного
фонду господарського товариства як внеску держави з наступною
приватизацією акцій (часток, паїв) у порядку, встановленому
установчими документами товариства та законодавством України,
після завершення будівництва відповідного об'єкта; - продажу під розбирання.
У разі приватизації недобудованих спеціалізованих
господарських об'єктів, зокрема, електростанцій, великих
промислових підприємств, спосіб приватизації відповідно до
законодавства про приватизацію може визначати орган приватизації
за погодженням з органом, який здійснює управління відповідним
об'єктом незавершеного будівництва, або підприємством, установою,
організацією, на балансі яких перебуває зазначений об'єкт.
При цьому, комісія з приватизації об'єктів незавершеного
будівництва не утворюється, план їх приватизації не розробляється
(стаття 4 вказаного Закону ( 1953-14 ).
Для нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу
об'єктів незавершеного будівництва, придбаних у процесі
приватизації, відповідно до вимог Положення про порядок
приватизації об'єктів незавершеного будівництва, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 11.09.2000 N 1894
( z0664-00 ), нотаріус вимагає подання: - копії наказу Фонду державного майна України про включення
об'єкта незавершеного будівництвом до переліку об'єктів, що
підлягають приватизації; - копії наказу органу приватизації про прийняття рішення про
приватизацію об'єкта незавершеного будівництвом; - копії наказу органу приватизації про затвердження акта
оцінки об'єкта незавершеного будівництвом або висновку про
вартість майна; - витягу з публікації в газеті "Відомості приватизації" про
продаж об'єкта на аукціоні, за конкурсом, шляхом викупу; - копії протоколу про проведення аукціону або засідання
конкурсної комісії; - довіреності на право представництва інтересів Фонду
державного майна України.
Договори купівлі-продажу, укладені у процесі приватизації,
підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню згідно зі
статтею 27 Закону України "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 ), статтею 25 Закону України "Про приватизацію невеликих
державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ).
Прошу довести вищезазначену інформацію до відома нотаріусів.
Заступник Міністра І.І.Ємельяновавгору