Документ v1685323-11, поточна редакція — Прийняття від 22.06.2011

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.06.2011 N 1685/5

Про затвердження Плану виступів
працівників структурних підрозділів
центрального апарату Міністерства юстиції,
центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується
та координується через Міністра
юстиції, у засобах масової інформації
у II півріччі 2011 року

Відповідно до пункту 3 наказу Міністерства юстиції України
від 22 листопада 2006 року N 86/5 "Щодо забезпечення системного
інформування громадськості про роботу Міністерства юстиції України
та роз'яснення діючого законодавства" та з метою правового
інформування населення в правоосвітніх радіо-, телепередачах, в
друкованих засобах масової інформації Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План виступів працівників структурних
підрозділів центрального апарату Міністерства юстиції, центральних
органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та
координується через Міністра юстиції, у засобах масової інформації
у II півріччі 2011 року, що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату
Міністерства юстиції, центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується та координується через Міністра
юстиції, забезпечити якісну підготовку матеріалів для
опублікування у друкованих ЗМІ та участь відповідальних
працівників у радіо- і телепередачах.
3. Департаменту реєстрації та систематизації нормативних
актів, правоосвітньої діяльності (Железняк Н.А.) організувати
опублікування підготовлених матеріалів у друкованих ЗМІ та запис
виступів фахівців на радіо і телебаченні.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - керівника апарату Сєдова А.Ю.
Міністр О.Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
22.06.2011 N 1685/5

ПЛАН
виступів працівників структурних
підрозділів центрального апарату
Міністерства юстиції, центральних
органів виконавчої влади, діяльність
яких спрямовується та координується
через Міністра юстиції, у засобах
масової інформації у II півріччі 2011 року

------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Теми виступів | Радіо |Телебачення | Друковані |Термін виконання| Відповідальні | |з/п| | | | ЗМІ | (подання | за виконання | | | | | | | матеріалів / | | | | | | | | публікація) | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| | 1 |Досвід виконання| - | - |"Юридичний | червень/липень |Лутковська В.В.,| | |Україною | | |вісник | |Железняк Н.А. | | |Конвенції про | | |України" | | | | |цивільно-правові| | | | | | | |аспекти | | | | | | | |міжнародного | | | | | | | |викрадення дітей| | | | | | | |1980 року | | | | | | | |( 995_188 ) та | | | | | | | |практика | | | | | | | |розгляду таких | | | | | | | |справ судами | | | | | | | |України | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| | 2 |Деякі аспекти | - | - |"Юридична | червень/липень |Ференс О.М., | | |набуття права | | |газета" | |Железняк Н.А. | | |власності на | | | | | | | |об'єкти | | | | | | | |безхазяйного | | | | | | | |нерухомого майна| | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| | 3 |Правове | - | - |"Бюлетень | червень/липень |Ференс О.М., | | |регулювання | | |Міністерства| |Железняк Н.А. | | |відносин, | | |юстиції | | | | |пов'язаних із | | |України" | | | | |розпоряджаннями | | | | | | | |майновими | | | | | | | |правами | | | | | | | |інтелектуальної | | | | | | | |власності | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| | 4 |Деякі аспекти | - | - |"Бюлетень | червень/липень |Ференс О.М., | | |укладення | | |Міністерства| |Железняк Н.А. | | |договорів про | | |юстиції | | | | |виділ у натурі | | |України" | | | | |частки із майна,| | | | | | | |що є у спільній | | | | | | | |власності, та | | | | | | | |про поділ | | | | | | | |нерухомого | | | | | | | |майна, що є у | | | | | | | |спільній | | | | | | | |власності | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| | 5 |Соціальний | - | - |"Правовий | червень/липень |Панченко А.М., | | |захист дітей- | | |тиждень" | |Железняк Н.А. | | |сиріт та дітей, | | | | | | | |позбавлених | | | | | | | |батьківського | | | | | | | |піклування | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| | 6 |Посвідчення | - | - |"Юридична | липень/серпень |Чижмарь К.І., | | |правочинів щодо | | |газета" | |Железняк Н.А. | | |нерухомого майна| | | | | | | |дитини | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| | 7 |Система | - | - |"Юридичний | липень/серпень |Фесенко І.М., | | |кримінальної | | |вісник | |Железняк Н.А. | | |юстиції щодо | | |України" | | | | |неповнолітніх - | | | | | | | |цивілізований | | | | | | | |підхід держави | | | | | | | |до проблем | | | | | | | |дитячої | | | | | | | |злочинності | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| | 8 |Право на | - | - |"Правовий | липень/серпень |Зеркаль О.В., | | |отримання | | |тиждень" | |Завальна І.І. | | |витягів з | | | | |Железняк Н.А. | | |Реєстру прав | | | | | | | |власності на | | | | | | | |нерухоме майно | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| | 9 |Проблеми | - | - |"Юридична | липень/серпень |Зеркаль О.В., | | |реєстрації | | |газета" | |Кухаренко І.А., | | |друкованих ЗМІ: | | | | |Железняк Н.А. | | |покращуємо | | | | | | | |законодавство | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |10 |Організація |Радіопередача| - | - | вересень |Зеркаль О.В., | | |примусового | | | | |Стаднік Г.В., | | |виконання рішень| | | | |Железняк Н.А. | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |11 |Громадське | - |Телепередача| - | вересень |Зеркаль О.В., | | |формування як | | | | |Кухаренко І.А., | | |складова | | | | |Железняк Н.А. | | |громадянського | | | | | | | |суспільства | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |12 |Запровадження | - | - |"Бюлетень |серпень/вересень|Зеркаль О.В., | | |електронної | | |Міністерства| |Завальна І.І. | | |реєстрації | | |юстиції | |Железняк Н.А. | | |суб'єктів | | |України" | | | | |господарювання -| | | | | | | |особливості, | | | | | | | |проблеми, | | | | | | | |перспективи | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |13 |Повноваження | - | - |"Юридична |серпень/вересень|Зеркаль О.В., | | |нотаріусів у | | |газета" | |Завальна І.І. | | |сфері державної | | | | |Железняк Н.А. | | |реєстрації | | | | | | | |речових прав на | | | | | | | |нерухоме майно з| | | | | | | |1 січня | | | | | | | |2012 року | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |14 |Окремі питання | - | - |"Нотаріат |серпень/вересень|Чижмарь К.І., | | |спадкування | | |для Вас" | |Железняк Н.А. | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |15 |Концептуальні |Радіопередача| - | - | жовтень |Панченко А.М., | | |засади та | | | | |Железняк Н.А. | | |основні напрями | | | | | | | |модернізації | | | | | | | |вищої освіти в | | | | | | | |Україні | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |16 |Перспективи |Радіопередача| - | - | жовтень |Зеркаль О.В., | | |розвитку системи| | | | |Кухаренко І.А., | | |державної | | | | |Железняк Н.А. | | |реєстрації | | | | | | | |юридичних осіб | | | | | | | |та фізичних | | | | | | | |осіб-підприємців| | | | | | | |у зв'язку із | | | | | | | |створенням | | | | | | | |Укрдержреєстру | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |17 |Про переваги | - |Телепередача| - | жовтень |Зеркаль О.В., | | |системи пробації| | | | |Сидоренко С.М., | | |та перспективи | | | | |Железняк Н.А. | | |впровадження її | | | | | | | |в Україні | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |18 |Надання правової| - | - |"Бюлетень |вересень/жовтень|Чижмарь К.І., | | |допомоги у | | |Міністерства| |Железняк Н.А. | | |майнових | | |юстиції | | | | |правовідносинах | | |України" | | | | |та спадкуванні | | | | | | | |відповідно до | | | | | | | |положень | | | | | | | |Конвенції про | | | | | | | |правову допомогу| | | | | | | |і правові | | | | | | | |відносини у | | | | | | | |цивільних, | | | | | | | |сімейних та | | | | | | | |кримінальних | | | | | | | |спорах | | | | | | | |( 997_009 ) від | | | | | | | |22.01.93 | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |19 |Про переваги | - | - |"Бюлетень |вересень/жовтень|Зеркаль О.В., | | |системи | | |Міністерства| |Сидоренко С.М., | | |апробації та | | |юстиції | |Железняк Н.А. | | |перспективи | | |України" | | | | |впровадження її | | | | | | | |в Україні | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |20 |Антикорупційна | - | - |"Юридичний |вересень/жовтень|Фесенко І.М., | | |експертиза як | | |вісник | |Железняк Н.А. | | |превентивний | | |України" | | | | |інструмент | | | | | | | |протидії | | | | | | | |корупції | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |21 |Особливості | - | - |"Юридичний |вересень/жовтень|Зеркаль О.В., | | |процедур | | |вісник | |Завальна І.І. | | |державної | | |України" | |Железняк Н.А. | | |реєстрації | | | | | | | |юридичних осіб, | | | | | | | |пов'язаних із | | | | | | | |запровадженням | | | | | | | |модельного | | | | | | | |статуту | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |22 |Особливості | - | - |"Правовий |вересень/жовтень|Зеркаль О.В., | | |оформлення | | |тиждень" | |Завальна І.І. | | |свідоцтв про | | | | |Железняк Н.А. | | |право власності | | | | | | | |на | | | | | | | |новозбудовані, | | | | | | | |реконструйовані | | | | | | | |об'єкти | | | | | | | |нерухомого майна| | | | | | | |з 1 січня | | | | | | | |2012 року | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |23 |Реалізація права| - | - |"Бюлетень |вересень/жовтень|Зеркаль О.В, | | |на об'єднання | | |Міністерства| |Кухаренко І.А., | | |громадян: що | | |юстиції | |Железняк Н.А. | | |треба знати для | | |України" | | | | |створення | | | | | | | |громадської | | | | | | | |організації | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |24 |Документи, що | - | - |"Юридична |вересень/жовтень|Зеркаль О.В., | | |видаються | | |газета" | |Завальна І.І., | | |органами | | | | |Железняк Н.А. | | |державної | | | | | | | |реєстрації актів| | | | | | | |цивільного стану| | | | | | | |про факти | | | | | | | |державної | | | | | | | |реєстрації актів| | | | | | | |цивільного стану| | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |25 |Працевлаштування|Радіопередача| - | - | листопад |Панченко А.М., | | |молоді на перше | | | | |Железняк Н.А. | | |робоче місце | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |26 |Шлюб - |Радіопередача| - | - | листопад |Зеркаль О.В., | | |першооснова | | | | |Завальна І.І. | | |сім'ї | | | | |Железняк Н.А. | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |27 |Стягнення з |Радіопередача| - | - | листопад |Зеркаль О.В., | | |боржників - | | | | |Стаднік Г.В., | | |фізичних осіб | | | | |Железняк Н.А. | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |28 |Перспективи | - |Телепередача| - | листопад |Зеркаль О.В., | | |розвитку системи| | | | |Кухаренко І.А., | | |державної | | | | |Железняк Н.А. | | |реєстрації | | | | | | | |юридичних осіб | | | | | | | |та фізичних осіб| | | | | | | |- підприємців у | | | | | | | |зв'язку із | | | | | | | |створенням | | | | | | | |Укрдержреєстру | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |29 |Особливості | - | - |"Нотаріат |жовтень/листопад|Чижмарь К.І., | | |нотаріального | | |для Вас" | |Железняк Н.А. | | |провадження при | | | | | | | |вчиненні | | | | | | | |протесту векселя| | | | | | | |про неплатіж | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |30 |Правові засади | - | - |"Юридичний |жовтень/листопад|Панченко А.М., | | |діяльності | | |вісник | |Железняк Н.А. | | |журналістів в | | |України" | | | | |Україні | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |31 |Концептуальні | - | - |"Юридична |жовтень/листопад|Панченко А.М., | | |засади та | | |газета" | |Железняк Н.А. | | |основні напрями | | | | | | | |модернізації | | | | | | | |вищої освіти в | | | | | | | |Україні | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |32 |Досвід виконання| - | - |"Правовий |жовтень/листопад|Лутковська В.В.,| | |Україною | | |тиждень" | |Железняк Н.А. | | |Конвенції про | | | | | | | |передачу | | | | | | | |засуджених осіб | | | | | | | |( 994_025 ) | | | | | | | |1983 року | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |33 |Порядок | - | - |"Бюлетень |жовтень/листопад|Зеркаль О.В., | | |здійснення | | |Міністерства| |Завальна І.І., | | |державної | | |юстиції | |Железняк Н.А. | | |реєстрації | | |України" | | | | |речових прав на | | | | | | | |нерухоме майно з| | | | | | | |1 січня | | | | | | | |2012 року | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |34 |Шлюб - | - | - |"Юридична |жовтень/листопад|Зеркаль О.В. | | |першооснова | | |газета" | |Завальна І.І., | | |сім'ї | | | | |Железняк Н.А. | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |35 |Порядок | - | - |"Правовий |жовтень/листопад|Зеркаль О.В., | | |державної | | |тиждень" | |Завальна І.І., | | |реєстрації | | | | |Железняк Н.А. | | |смерті | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |36 |Епідеміологічний| - | - |"Юридичний |жовтень/листопад|Зеркаль О.В., | | |контроль за | | |вісник | |Сидоренко С.М., | | |туберкульозом в | | |України" | |Железняк Н.А. | | |установах | | | | | | | |виконання | | | | | | | |покарань і | | | | | | | |слідчих | | | | | | | |ізоляторах | | | | | | | |Державної | | | | | | | |пенітенціарної | | | | | | | |служби України | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |37 |Перспективи | - | - |"Бюлетень |жовтень/листопад|Зеркаль О.В., | | |дворічного | | |Міністерства| |Сидоренко С.М., | | |проекту | | |юстиції | |Железняк Н.А. | | |"Підтримка | | |України" | | | | |пенітенціарної | | | | | | | |реформи в | | | | | | | |Україні" під | | | | | | | |егідою Ради | | | | | | | |Європи | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |38 |Нотаріальне | - | - |"Нотаріат |жовтень/листопад|Чижмарь К.І., | | |посвідчення | | |для Вас" | |Железняк Н.А. | | |договору іпотеки| | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |39 |Трудовий договір|Радіопередача| - | - | грудень |Панченко А.М., | | |та його види | | | | |Железняк Н.А. | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |40 |Порядок |Радіопередача| - | - | грудень |Зеркаль О.В., | | |державної | | | | |Завальна І.І. | | |реєстрації зміни| | | | |Железняк Н.А. | | |імені | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |41 |Шлюб - | - |Телепередача| - | грудень |Зеркаль О.В., | | |першооснова | | | | |Завальна І.І., | | |сім'ї | | | | |Железняк Н.А. | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |42 |Інформаційна | - | - |"Бюлетень |листопад/грудень|Зеркаль О.В., | | |взаємодія | | |Міністерства| |Завальна І.І. | | |органів | | |юстиції | |Железняк Н.А. | | |державної | | |України" | | | | |реєстрації | | | | | | | |речових прав на | | | | | | | |нерухоме майно з| | | | | | | |органами, що | | | | | | | |здійснюють | | | | | | | |ведення | | | | | | | |державного | | | | | | | |земельного | | | | | | | |кадастру | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |43 |Перспективи | - | - |"Бюлетень | листопад/ |Зеркаль О.В., | | |розвитку системи| | |Міністерства| грудень |Кухаренко І.А., | | |державної | | |юстиції | |Железняк Н.А. | | |реєстрації | | |України" | | | | |юридичних осіб | | | | | | | |та фізичних осіб| | | | | | | |- підприємців у | | | | | | | |зв'язку із | | | | | | | |створенням | | | | | | | |Укрдержреєстру | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |44 |Працевлаштування| - | - |"Юридична |листопад/грудень|Панченко А.М., | | |молоді на перше | | |газета" | |Железняк Н.А. | | |робоче місце | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |45 |Трудовий договір| - | - |"Юридичний |листопад/грудень|Панченко А.М., | | |та його види | | |вісник | |Железняк Н.А. | | | | | |України" | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |46 |Перші кроки з | - | - |"Юридична |листопад/грудень|Фесенко І.М., | | |реалізації | | |газета" | |Железняк Н.А. | | |Концепції | | | | | | | |розвитку | | | | | | | |кримінальної | | | | | | | |юстиції щодо | | | | | | | |неповнолітніх в | | | | | | | |Україні | | | | | | | |( 597/2011 ) | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |47 |Антикорупційні | - | - |"Бюлетень |листопад/грудень|Фесенко І.М., | | |обмеження щодо | | |Міністерства| |Железняк Н.А. | | |осіб, які | | |юстиції | | | | |припинили | | |України" | | | | |державну службу | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |48 |Перспективи і | - | - |"Правовий |листопад/грудень|Лутковська В.В.,| | |наслідки | | |тиждень" | |Железняк Н.А. | | |підписання | | | | | | | |Україною | | | | | | | |Конвенції про | | | | | | | |угоди про вибір | | | | | | | |суду | | | | | | |---+----------------+-------------+------------+------------+----------------+----------------| |49 |Порядок | - | - |"Юридична |листопад/грудень|Зеркаль О.В., | | |державної | | |газета" | |Завальна І.І. | | |реєстрації зміни| | | | |Железняк Н.А. | | |імені | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
реєстрації та систематизації
нормативних актів,
правоосвітньої діяльності Н.А.Железняквгору