Про надання інформації стосовно розповсюдження платіжних карток
Лист Національного банку України від 15.02.200725-312/332-1614
Документ v1614500-07, поточна редакція — Прийняття від 15.02.2007

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент платіжних система
Л И С Т
15.02.2007 N 25-312/332-1614
Банкам України

Про надання інформації

Законом України від 06.10.2004 N 2056-IV ( 2056-15 ) статтю
15 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в
Україні" ( 2346-14 ) було доповнено пунктом 15.9, згідно з яким
банки-резиденти, які емітують платіжні картки, не мають права
укладати договори про розповсюдження емітованих ними платіжних
карток з іншими суб'єктами підприємницької діяльності.
Оскільки відповідно до частини 2 статті 5 Цивільного кодексу
( 435-15 ) акт цивільного законодавства не має зворотної дії у
часі, крім випадків, коли він пом'якшує або скасовує цивільну
відповідальність особи, Національним банком України було надіслано
лист від 07.07.2005 N 25-217/1060-6800 ( v6800500-05 ) у якому
зазначено, що агентські договори, укладені з іншими банками щодо
розповсюдження платіжних карток до закінчення строків (термінів)
їх дії, є дійсними, обов'язковими для виконання їх сторонами і не
регулюються вищезазначеним пунктом.
З метою визначення стану діяльності банків на ринку карткових
платіжних систем просимо повідомити про укладені з іншими банками
договори щодо розповсюдження платіжних карток за нижченаведеною
формою. Інформацію надати (у разі наявності) до 01.03.2007 на
електронну адресу Департаменту платіжних систем (25PLAS@U0H0).
"Інформація про укладені з іншими банками договори про
розповсюдження платіжних карток (далі - договір)

____________________________
(назва банку)
------------------------------------------------------------------ |Назва банку, з яким | Дата укладання |Термін, до якого діє | | укладено договір | договору | договір | |--------------------+---------------------+---------------------| | | | | |--------------------+---------------------+---------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
__________ __________ __________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали керівника)
Виконавець: (прізвище, телефон)".
Виконавчий директор
з питань платіжних систем
та розрахунків В.М.Кравецьвгору