Документ v15_4323-05, поточна редакція — Прийняття від 22.08.2005

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
 
 ЗГОДЕН                ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор Департаменту Заступник Міністра
В.В.Бутрименко Л.М.Горбунова
22.08.2005 22.08.2005

ВИСНОВОК N 15/47
про скасування рішення про державну
реєстрацію нормативно-правового акта*
 
______________ 
* Виключено з Державного реєстру 07.09.2005.

Державний комітет України з монополії на виробництво
та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів
 _____________________________________________________________ 
(найменування міністерства, іншого органу виконавчої
влади, які видали нормативно-правовий акт)
     Інструкція про порядок проходження документів на отримання погодження на право здійснення імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів в управліннях центрального апарату Держспецмонополії України, затверджена наказом від 23.12.98 N 31 ( z0141-99 )
__________________________________________________________________ 
(заголовок нормативно-правового акта, вид, дата та номер
розпорядчого документа, яким він затверджений)
04.03.99 за N 141/3434 __________________________________________________________________
(дата реєстрації й номер за державним реєстром)
     Підстави для розгляду питання щодо скасування рішення про державну реєстрацію:
     Недотримання органом, що видав нормативно-правовий акт, вимоги пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731 ( 731-92-п ) (із змінами), згідно з яким у разі внесення змін, доповнень або визнання таким, що втратив чинність, акта законодавства, відповідно до якого прийнято нормативно-правовий акт, орган, що видав цей нормативно-правовий акт, зобов'язаний у місячний строк унести до нього відповідні зміни, доповнення або визнати його таким, що втратив чинність.
 
     ВИСНОВОК:
 
     Інструкція про порядок проходження документів на отримання погодження на право здійснення імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів в управліннях центрального апарату Держспецмонополії України, затверджена наказом Державного комітету України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів від 23.12.98 N 31 ( z0141-99 ), зареєстрована в Міністерстві юстиції України 04.03.99 за N 141/3434 (далі - Інструкція), видана на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.98 N 1694 ( 1694-98-п ) "Про затвердження Положення про порядок погодження видачі ліцензій на право експорту, імпорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами" та підпункту 15 пункту 4 Положення про Державний комітет України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого Указом Президента України від 29.09.98 N 1069 ( 1069/98 ).
 
     Згідно з постановою Кабінету Міністрів України 28.03.2001 N 284 ( 284-2001-п) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р. N 493 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" вищезазначену постанову Кабінету Міністрів України визнано такою, що втратила чинність, а Положення про Державний комітет України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затверджене Указом Президента України від 29.09.98 N 1069 ( 1069/98 )? втратило чинність згідно з Указом Президента України від 02.08.99 N 941 ( 941/99 ).
 
     Таким чином, Інструкція ( z0141-99 ) видана на виконання нормативно-правових актів, які на сьогодні втратили чинність, а суб'єкт її нормотворення ліквідований згідно з Указом Президента України від 15.12.99 N 1573 ( 1573/99 ) "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" (із змінами) без визначення його правонаступника.
 
     На сьогодні питання адміністрування виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів врегульовані Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ) та нормативно-правовими актами, виданими на його виконання. При цьому, відповідно до статті 18 вказаного Закону всі інші закони та нормативно-правові акти, які стосуються виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
     Ураховуючи те, що Указом Президента України від 11.07.2001 N 510 ( 510/2001 ) "Про посилення державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" на Державну податкову адміністрацію України покладено функції із забезпечення реалізації державної політики у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, Міністерство юстиції України, керуючись пунктом 17 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731 ( 731-92-п ) (із змінами), листом від 11.08.2005 N 24-45-2490 запропонувало Державній податковій адміністрації України врегулювати відповідні питання нормативно-правовими актами Державної податкової адміністрації України.
 
     Проте, Державна податкова адміністрація України листом від 17.08.2005 N 9581/5/21-0916 повідомила Міністерство юстиції України про відсутність такої необхідності.
 
     Відповідно до пункту 17 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 ( 731-92-п ) (із змінами), рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта може бути скасовано у зв'язку з виявленням порушень або недотриманням вимоги пункту 16 цього Положення органом, що видав нормативно-правовий акт.
 
     На підставі викладеного та відповідно до підпункту "г" пункту 17 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731 ( 731-92-п ) (із змінами), та підпункту 4.4 пункту 4 Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, затвердженого наказом Мін'юсту України від 31.07.2000 N 32/5 ( z0458-00 ), зареєстрованого в Мін'юсті України 31.07.2000 за N 458/4679 (із змінами), рішення про державну реєстрацію Інструкції про порядок проходження документів на отримання погодження на право здійснення імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів в управліннях центрального апарату Держспецмонополії України, затвердженої наказом Державного комітету України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів від 23.12.98 N 31 ( z0141-99 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.03.99 за N 141/3434, скасувати.
 
 Провідний спеціаліст 
Департаменту державної
реєстрації нормативних актів С.М.Карпусь
Заступник директора Департаменту О.В.Радіоненко
Редактор М.Д.Клопова
Дата складання висновку: 22.08.2005вгору