Документ v15_4323-05, текущая редакция — Принятие от 22.08.2005

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
ЗГОДЕН ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Департаменту Заступник Міністра
В.В.Бутрименко Л.М.Горбунова
22.08.2005 22.08.2005

ВИСНОВОК N 15/47
про скасування рішення про державну
реєстрацію нормативно-правового акта*
______________
* Виключено з Державного реєстру 07.09.2005.

Державний комітет України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів _____________________________________________________________
(найменування міністерства, іншого органу виконавчої
влади, які видали нормативно-правовий акт)
Інструкція про порядок проходження документів на отримання
погодження на право здійснення імпорту, експорту спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів в
управліннях центрального апарату Держспецмонополії України,
затверджена наказом від 23.12.98 N 31 ( z0141-99 ) __________________________________________________________________
(заголовок нормативно-правового акта, вид, дата та номер
розпорядчого документа, яким він затверджений)
04.03.99 за N 141/3434 __________________________________________________________________
(дата реєстрації й номер за державним реєстром)
Підстави для розгляду питання щодо скасування рішення про
державну реєстрацію: Недотримання органом, що видав нормативно-правовий акт,
вимоги пункту 16 Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої
влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають
права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий
характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28.12.92 N 731 ( 731-92-п ) (із змінами), згідно з яким у разі
внесення змін, доповнень або визнання таким, що втратив чинність,
акта законодавства, відповідно до якого прийнято
нормативно-правовий акт, орган, що видав цей нормативно-правовий
акт, зобов'язаний у місячний строк унести до нього відповідні
зміни, доповнення або визнати його таким, що втратив чинність.
ВИСНОВОК:
Інструкція про порядок проходження документів на отримання
погодження на право здійснення імпорту, експорту спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів в
управліннях центрального апарату Держспецмонополії України,
затверджена наказом Державного комітету України з монополії на
виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів
від 23.12.98 N 31 ( z0141-99 ), зареєстрована в Міністерстві
юстиції України 04.03.99 за N 141/3434 (далі - Інструкція), видана
на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.98
N 1694 ( 1694-98-п ) "Про затвердження Положення про порядок
погодження видачі ліцензій на право експорту, імпорту спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і
тютюновими виробами" та підпункту 15 пункту 4 Положення про
Державний комітет України з монополії на виробництво та обіг
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого
Указом Президента України від 29.09.98 N 1069 ( 1069/98 ).
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України 28.03.2001
N 284 ( 284-2001-п) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 13 травня 1996 р. N 493 та визнання такими,
що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"
вищезазначену постанову Кабінету Міністрів України визнано такою,
що втратила чинність, а Положення про Державний комітет України з
монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів, затверджене Указом Президента України від
29.09.98 N 1069 ( 1069/98 )? втратило чинність згідно з Указом
Президента України від 02.08.99 N 941 ( 941/99 ).
Таким чином, Інструкція ( z0141-99 ) видана на виконання
нормативно-правових актів, які на сьогодні втратили чинність, а
суб'єкт її нормотворення ліквідований згідно з Указом Президента
України від 15.12.99 N 1573 ( 1573/99 ) "Про зміни у структурі
центральних органів виконавчої влади" (із змінами) без визначення
його правонаступника.
На сьогодні питання адміністрування виробництва та обігу
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів врегульовані
Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ) та нормативно-правовими актами,
виданими на його виконання. При цьому, відповідно до статті 18
вказаного Закону всі інші закони та нормативно-правові акти, які
стосуються виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту
етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного,
спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів,
діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
Ураховуючи те, що Указом Президента України від 11.07.2001
N 510 ( 510/2001 ) "Про посилення державного контролю за
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів" на Державну податкову адміністрацію України покладено
функції із забезпечення реалізації державної політики у сфері
виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів, Міністерство юстиції України, керуючись пунктом 17
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств, інших органів виконавчої влади, органів
господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи
й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92
N 731 ( 731-92-п ) (із змінами), листом від 11.08.2005
N 24-45-2490 запропонувало Державній податковій адміністрації
України врегулювати відповідні питання нормативно-правовими актами
Державної податкової адміністрації України.
Проте, Державна податкова адміністрація України листом від
17.08.2005 N 9581/5/21-0916 повідомила Міністерство юстиції
України про відсутність такої необхідності.
Відповідно до пункту 17 Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої
влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають
права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий
характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 грудня 1992 року N 731 ( 731-92-п ) (із змінами), рішення про
державну реєстрацію нормативно-правового акта може бути скасовано
у зв'язку з виявленням порушень або недотриманням вимоги пункту 16
цього Положення органом, що видав нормативно-правовий акт.
На підставі викладеного та відповідно до підпункту "г"
пункту 17 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів
господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи
й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92
N 731 ( 731-92-п ) (із змінами), та підпункту 4.4 пункту 4 Порядку
скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових
актів, занесених до державного реєстру, затвердженого наказом
Мін'юсту України від 31.07.2000 N 32/5 ( z0458-00 ),
зареєстрованого в Мін'юсті України 31.07.2000 за N 458/4679 (із
змінами), рішення про державну реєстрацію Інструкції про порядок
проходження документів на отримання погодження на право здійснення
імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів в управліннях центрального
апарату Держспецмонополії України, затвердженої наказом Державного
комітету України з монополії на виробництво та обіг спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів від 23.12.98 N 31
( z0141-99 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
04.03.99 за N 141/3434, скасувати.
Провідний спеціаліст
Департаменту державної
реєстрації нормативних актів С.М.Карпусь
Заступник директора Департаменту О.В.Радіоненко
Редактор М.Д.Клопова
Дата складання висновку: 22.08.2005вверх