Document v1517323-10, current version — Adoption on July 12, 2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.07.2010 N 1517/5

Про державну реєстрацію
друкованих засобів масової інформації

Відповідно до статей 11, 13, 16, 17 Закону України "Про
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Зареєструвати друковані засоби масової інформації:
1.1. Газету "Спорт-Экспресс в Украине" (Неделя)".
1.2. Газету "Тендер в Україні", "Тендер в Украине".
1.3. Газету "РестоМаніЯ", "РестоМаниЯ".
1.4. Газету "Пенсіонеру на замітку", "Пенсионеру на заметку".
1.5. Газету "Довідник пенсіонера", "Справочник пенсионера".
1.6. Збірник "Вісник Національного університету водного
господарства та природокористування".
Міністр О.Лавриновичon top