Документ v1516323-12, поточна редакція — Прийняття від 15.10.2012

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.10.2012  № 1516/5

Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги

На виконання пункту 8 частини першої статті 28 Закону України "Про безоплатну правову допомогу", відповідно до підпункту 30-6 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, з метою відбору адвокатів для включення до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору (далі - реєстри адвокатів), НАКАЗУЮ:

1. Провести конкурс з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі у період з 19 листопада по 10 грудня 2012 року.

2. Затвердити План-графік проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, що додається.

3. Визначити, що мінімальна підсумкова оцінка претендента, достатня для його включення до реєстрів адвокатів, становить 3,0 бали.

4. Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення (Мудрий С.І.) довести цей наказ до відома заступника Міністра - керівника апарату, керівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства юстиції.

5. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) довести цей наказ до відома головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - головні управління юстиції).

6. Начальникам головних управлінь юстиції довести цей наказ до відома районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції та забезпечити його виконання.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
15.10.2012  № 1516/5

ПЛАН-ГРАФІК
проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги

№ з/п

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1. Організаційне забезпечення

1.1

Забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - конкурс), на офіційному веб-сайті Мін'юсту, веб-сайтах Координаційного центру з надання правової допомоги (далі - Координаційний центр), головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - головні управління юстиції)

до 19 жовтня

Прес-служба Мін'юсту;
Координаційний центр;
головні управління юстиції

1.2

Забезпечити розміщення інформації про проведення конкурсу у місцевих друкованих засобах масової інформації, в тому числі у кожному районі Автономної Республіки Крим та областей, про що у тижневий строк поінформувати Координаційний центр з наданням копій відповідних публікацій

до 26 жовтня

головні управління юстиції;
районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції (далі - управління юстиції)

1.3

Внести зміни до складу конкурсних комісій у зв'язку з утворенням Координаційного центру, центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, органів адвокатського самоврядування та надати Координаційному центру копії відповідних наказів

до 19 листопада

головні управління юстиції

1.4

Забезпечити розроблення та затвердження тестових завдань відповідно до затвердженого Мін'юстом переліку питань для анонімного письмового тестування претендентів, які беруть участь у конкурсі, та їх надсилання до головних управлінь юстиції

до 5 листопада

Ємельянова І. І.;
Координаційний центр

1.5

Забезпечити прийняття та реєстрацію заяв і документів претендентів, необхідних для участі у конкурсі

до 19 листопада

головні управління юстиції;
управління юстиції

1.6

Поінформувати Координаційний центр про кількість зареєстрованих заяв претендентів

до 20 листопада

головні управління юстиції

1.7

Організувати проведення першого етапу конкурсу

19 - 22 листопада

головні управління юстиції

1.8

Забезпечити виготовлення та доставку до головних управлінь юстиції необхідної кількості примірників тестового завдання для проведення анонімного письмового тестування

до 22 листопада

Координаційний центр

1.9

Організувати проведення другого етапу конкурсу

23 листопада

головні управління юстиції

1.10

Організувати проведення третього етапу конкурсу:

головні управління юстиції

м. Київ
м. Севастополь
Закарпатська область
Луганська область
Полтавська область
Черкаська область
Чернівецька область

26 - 27 листопада

Автономна Республіка Крим
Донецька область
Івано-Франківська область
Київська область
Кіровоградська область
Харківська область
Хмельницька область

27 - 28 листопада

Вінницька область
Запорізька область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область
Херсонська область

28 - 29 листопада

Волинська область
Дніпропетровська область
Житомирська область
Львівська область
Миколаївська область
Чернігівська область

29 - 30 листопада

Одеська область

30 листопада - 3 грудня

1.11

Забезпечити участь представників центрального апарату Мін'юсту - членів конкурсних комісій у проведенні третього етапу конкурсу

26 листопада - 3 грудня

Сєдов А. Ю.;
Служба Міністра;
Департамент судової роботи;
Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя

1.12

Забезпечити формування за результатами конкурсу та направлення в електронному вигляді до Координаційного центру локальних реєстрів адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору, за встановленою формою

до 10 грудня

головні управління юстиції

2. Інформаційно-методичне забезпечення

2.1

Забезпечити проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії щодо мети та умов конкурсу

19 жовтня - 16 листопада

Прес-служба Мін'юсту;
Координаційний центр;
головні управління юстиції

2.2

Забезпечити створення тимчасового банера "Конкурс адвокатів", розміщення та оновлення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Мін'юсту, веб-сайтах Координаційного центру, головних управлінь юстиції

19 жовтня - 28 грудня

Прес-служба Мін'юсту;
Координаційний центр;
головні управління юстиції

2.3

Забезпечити розміщення інформації про проведення конкурсу у приміщеннях судів

до 23 жовтня

головні управління юстиції;
управління юстиції

2.4

Довести цей План-графік до відома: рад адвокатів регіонів, Асоціації адвокатів України, Асоціації правників України, Союзу юристів України, Спілки адвокатів України; кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та колегій адвокатів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

до 27 жовтня

Координаційний центр;
головні управління юстиції;
(в межах компетенції)

{Текст взято з сайту Мін'юсту України http://www.minjust.gov.ua}вгору