Документ v1431323-10, поточна редакція — Прийняття від 29.06.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.06.2010 N 1431/5

Про державну реєстрацію та перереєстрацію
друкованих засобів масової інформації

Відповідно до статей 11, 13, 16, 17, 20 Закону України "Про
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Зареєструвати друковані засоби масової інформації:
1.1. Журнал "ЕКСПЕРТний аналіз ринку алкоголю і тютюну",
"ЭКСПЕРТный анализ рынка алкоголя и табака", "EXPERT analysis of
the market alcohol and Tobacco" - додаток до журналу "Эксперт
Украина".
1.2. Збірник наукових праць "Наукові праці Одеської
національної юридичної академії", "Научные труды Одесской
национальной юридической академии", "Scientific Works of Odessa
National Academy of Law".
2. Перереєструвати друковані засоби масової інформації:
2.1. Журнал "ТОР Річ", "ТОР Вещь", "Trade Itam".
2.2. Збірник наукових праць "Актуальні проблеми держави і
права", "Актуальные проблемы государства и права", "Actual
Problems of State and Law".
Міністр О.Лавриновичвгору