Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації
Наказ Міністерства юстиції України від 29.06.20101430/5
Документ v1430323-10, поточна редакція — Прийняття від 29.06.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.06.2010 N 1430/5

Про державну реєстрацію друкованих
засобів масової інформації

Відповідно до статей 11, 13, 16, 17 Закону України "Про
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Зареєструвати друковані засоби масової інформації:
1.1. Журнал "Все для кадровика", "Все для кадровика".
1.2. Журнал "Наукове пізнання: методологія та технологія".
1.3. Газету "Вісник Товарної Біржі "Придніпров'є".
1.4. Журнал "Casaviva" (з італ.: "Будинок життя").
1.5. Журнал "Вінець Чарівників", "Корона Магов", "Crown of
Magicians".
Міністр О.Лавриновичвгору