Документ v1314323-15, поточна редакція — Прийняття від 23.07.2015

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.07.2015  № 1314/5

Про затвердження Правового висновку Комісії з питань дотримання Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки"

Відповідно до Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", Порядку прийняття рішень щодо невідповідності діяльності, найменування та/або символіки юридичної особи, політичної партії, її обласної, міської, районної організації або іншого структурного утворення, передбаченого статутом політичної партії, іншого об'єднання громадян вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 року № 354, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правовий висновок Комісії з питань дотримання Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" від 17 липня 2015 року № 3 "Про невідповідність діяльності, найменування та/або символіки Комуністичної партії робітників і селян вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", що додається.

2. Визнати, що статут та найменування Комуністичної партії робітників і селян не відповідають частинам першій та другій статті 3 Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Міністр

П. Петренко

Комісія з питань дотримання Закону України
"Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні
та заборону пропаганди їхньої символіки"

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
про невідповідність діяльності, найменування та/або символіки Комуністичної партії робітників і селян вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки"

17.07.2015  № 3

Присутні:

Севостьянова Наталія Іларіонівна - перший заступник Міністра юстиції України, голова Комісії з питань дотримання Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" (далі - Комісія);

Нечипоренко Юлія Віталіївна - начальник Управління реєстрації громадських формувань, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, секретар Комісії;

Бенедисюк Сергій Володимирович - директор Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, член Комісії;

Железняк Наталія Анатоліївна - директор Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності Міністерства юстиції України, член Комісії;

Козловська Наталія Анатоліївна - директор Департаменту взаємодії з органами влади та інформаційно-аналітичної роботи Міністерства юстиції України, член Комісії;

Олійник Олександр Миколайович - директор Департаменту судової роботи Міністерства юстиції України, член Комісії;

Усенко Ігор Борисович - завідувач відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України, кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член Комісії;

Усенко Роман Анатолійович - директор Департаменту конституційного, адміністративного та соціального законодавства Міністерства юстиції України, член Комісії;

Ференс Олена Миколаївна - директор Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин Міністерства юстиції України, член Комісії.

Підставою для проведення правової експертизи є: ініціатива Мін'юсту (службова записка Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України від 22 червня 2015 № 272/19.4-19-15).

Відомості про об'єкт правової експертизи:

1) повне найменування: Комуністична партія робітників і селян; скорочене найменування: КПРС;

2) реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі громадських формувань: 843;

3) номер свідоцтва: 1604;

4) дата реєстрації: 30 березня 2001 року;

5) відомості про склад керівних органів партії:

Яковенко О.М., голова Ради;

члени Ради: Проскурін С.П., Моісеєнко В.М., Завернивовк П.Р., Тесленко В.М.;

6) місцезнаходження: м. Київ, вул. Вишняківська, 6-а, кв. 65;

7) об'єкт правової експертизи не має зареєстрованої в установленому законом порядку символіки.

Предметом дослідження є:

найменування об'єкта правової експертизи;

символіка об'єкта правової експертизи;

установчі документи об'єкта правової експертизи, програма політичної партії.

Матеріали, які використовувались для дослідження:

відомості Реєстру політичних партій Єдиного реєстру громадських формувань;

відомості Реєстру символіки громадських формувань;

статут Комуністичної партії робітників і селян.

Відомості про звернення до наукових установ та організацій, правоохоронних органів тощо з метою отримання інформації, необхідної для проведення правової експертизи, результати розгляду: звернення до наукових установ та організацій, правоохоронних органів тощо з метою отримання інформації, необхідної для проведення правової експертизи, не надсилалися.

Відомості про наявність повідомлення об'єкта правової експертизи про вжиті ним заходи, спрямовані на виконання вимог Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" (далі - Закон): станом на 17 липня 2015 року до Міністерства юстиції України повідомлення об'єкта правової експертизи про вжиті ним заходи, спрямовані на виконання вимог Закону, не надходили.

Комісія звернулась до об'єкта правової експертизи (лист від 30 червня 2015 року № 63/194-28-15) з проханням надати пояснення щодо неприведення своїх установчих документів, найменування та/або символіки у відповідність із вимогами Закону протягом місяця з дня набрання ним чинності. Станом на 17 липня 2015 року об'єктом правової експертизи пояснення не надано.

Відомості про наявні об'єктивні причини неможливості виконання об'єктом правової експертизи вимог Закону: відомості відсутні.

За результатами правової експертизи Комісією встановлено:

1. Повне найменування об'єкта правової експертизи: Комуністична партія робітників і селян; скорочене найменування: КПРС.

2. Об'єкт правової експертизи не має зареєстрованої в установленому законодавством порядку символіки.

3. Статут Комуністичної партії робітників і селян зареєстрований Міністерством юстиції України 30 березня 2001 року, погоджений із змінами 11 квітня 2003 року.

Статут об'єкта правової експертизи передбачає, що "Комуністична партія робітників і селян - це політична партія, що на добровільних засадах об'єднує громадян України - переконаних, послідовних борців за втілення комуністичних ідей в життя суспільства. КПРС - партія ленінського, авангардного типу. За основу її програмних і статутних документів прийняті відповідні документи ленінського періоду.

КПРС здійснює свою діяльність на всій території України і будує роботу на основі неухильного виконання ленінських норм партійного життя, принципу демократичного централізму, колегіальності керівництва, всебічного розвитку внутрішньопартійної демократії, творчої активності комуністів, критики, самокритики, гласності та законності.

Творчо розвиваючи марксизм-ленінізм, КПРС рішуче бореться проти будь-яких проявів опортунізму, ревізіонізму та догматизму, глибоко чужих революційній теорії. Комуністична партія робітників і селян - складова частина міжнародного комуністичного руху. Вона твердо стоїть на випробуваних марксистсько-ленінських принципах пролетарського інтернаціоналізму, активно сприяє зміцненню співробітництву та згуртуванню братніх соціалістичних країн, світової системи соціалізму, міжнародного комуністичного та робітничого руху, проявляє солідарність з народами, що борються за соціальне та національне визволення, проти імперіалізму та війн, за збереження миру.

Наша мета - всіма засобами пропаганди та політичної боротьби в установленому чинним законодавством порядку домогтися відсторонення від влади привілейованих, паразитичних класів, підкорення цих класів диктатурі відродженого пролетаріату у формі диктатури трудового народу, аж до встановлення нового - комуністичного - суспільства без класів і держави.

Для досягнення своєї мети КПРС в порядку, встановленому чинним законодавством:

1) бере участь у виборчих кампаніях для конституційного завоювання влади;

2) бере участь у формуванні державної політики;

3) організує трудящих і керує їхньою політичною боротьбою шляхом проведення масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій тощо);

4) встановлює зв'язки з міжнародним комуністичним рухом та іншими прогресивними політичними силами;

5) створює власні засоби масової інформації;

6) веде роз'яснювальну роботу в масах, пропагуючи комуністичні ідеї;

7) організує для членів партії навчання та підготовку кадрів для політичної боротьби;

8) здійснює іншу суспільно-політичну діяльність, що не суперечить комуністичним ідеалам і принципам та не заборонена законодавством України".

4. Матеріали реєстраційної справи Комуністичної партії робітників і селян не містять програми зазначеної політичної партії.

Висновок:

1. Найменування об'єкта правової експертизи не відповідає частині другій статті 3 Закону.

2. Об'єкт правової експертизи не має зареєстрованої в установленому законодавством порядку символіки, у зв'язку з чим символіка об'єкта правової експертизи не досліджується.

3. Статут об'єкта правової експертизи орієнтує на пропаганду комуністичного тоталітарного режиму та не відповідає частині першій статті 3 Закону. Матеріали реєстраційної справи Комуністичної партії робітників і селян не містять програми зазначеної політичної партії.

Голова Комісії

Н.І. Севостьянова

Члени Комісії:

С.В. Бенедисюк
Н.А. Железняк
Н.А. Козловська
О.М. Олійник
І.Б. Усенко
Р.А. Усенко
О.М. Ференс

Секретар Комісії

Ю.В. Нечипоренковгору