Документ v1312323-15, поточна редакція — Прийняття від 23.07.2015

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.07.2015  № 1312/5

Про затвердження Правового висновку Комісії з питань дотримання Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки"

Відповідно до Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", Порядку прийняття рішень щодо невідповідності діяльності, найменування та/або символіки юридичної особи, політичної партії, її обласної, міської, районної організації або іншого структурного утворення, передбаченого статутом політичної партії, іншого об'єднання громадян вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 року № 354, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правовий висновок Комісії з питань дотримання Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" від 17 липня 2015 року № 1 "Про невідповідність діяльності, найменування та/або символіки Комуністичної партії України вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", що додається.

2. Визнати, що статут, найменування та символіка Комуністичної партії України не відповідають частинам першій та другій статті 3 та частині першій статті 4 Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Міністр

П. Петренко

Комісія з питань дотримання Закону України
"Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні
та заборону пропаганди їхньої символіки"

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
про невідповідність діяльності, найменування та/або символіки Комуністичної партії України вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки"

17.07.2015  № 1

Присутні:

Севостьянова Наталія Іларіонівна - перший заступник Міністра юстиції України, голова Комісії з питань дотримання Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" (далі - Комісія);

Нечипоренко Юлія Віталіївна - начальник Управління реєстрації громадських формувань, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, секретар Комісії;

Бенедисюк Сергій Володимирович - директор Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, член Комісії;

Железняк Наталія Анатоліївна - директор Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності Міністерства юстиції України, член Комісії;

Козловська Наталія Анатоліївна - директор Департаменту взаємодії з органами влади та інформаційно-аналітичної роботи Міністерства юстиції України, член Комісії;

Олійник Олександр Миколайович - директор Департаменту судової роботи Міністерства юстиції України, член Комісії;

Усенко Ігор Борисович - завідувач відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України, кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член Комісії;

Усенко Роман Анатолійович - директор Департаменту конституційного, адміністративного та соціального законодавства Міністерства юстиції України, член Комісії;

Ференс Олена Миколаївна - директор Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин Міністерства юстиції України, член Комісії.

Підставою для проведення правової експертизи є: ініціатива Мін'юсту (службова записка Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України від 22 червня 2015 року № 272/19.4-19-15).

Відомості про об'єкт правової експертизи:

1) повне найменування: Комуністична партія України; скорочене найменування: Компартія України або КПУ;

2) реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі громадських формувань: 386;

3) номер свідоцтва: 505;

4) дата реєстрації: 05 жовтня 1993 року;

5) ідентифікаційний код юридичної особи: 00049147;

6) відомості про склад керівних органів партії:

Симоненко Петро Миколайович, перший секретар Центрального Комітету;

члени Центрального Комітету: Голубєв М.М., Капшук Г.І., Морозова О.І., Павличенко І.П., Перестенко М.В., Соломахін О.А., Вознюк А.В., Герасимчук М.І., Драчук С.А., Закусилова Л.О., Ковчук Є.Г., Крючков Г.К., Майданюк М.І., Паламар В.П., Швець І.С., Бущик П.Г., Брель П.С., Демедюк В.Х., Мартинюк А.І., Філінюк О.В., Бондаренко А.С., Борщевський В.В., Леонов О.В., Тенетко Г.М., Храпов С.А., Шевченко В.К., Штепенко В.Ф., Бідьовка В.А., Буйко Г.В., Журавльов М.Є., Кравченко М.В., Пасічна Л.Я., Попов Г.Д., Симоненко П.М., Федоренко Л.П., Хунов А.І., Якубовська Л.О., Алексєєвич Т.М., Гордійчук В.П., Іванова С.О., Корзун Л.В., Кучер С.О., Нагурний В.А., Присяжнюк О.А., Сахарова Л.П., Тимошенко М.М., Алексій В.М., Кадочніков С.Л., Мигович І.І., Шевченко В.Ф., Бабурін О.В., Зубчевський О.П., Морозов А.П., Мараховська В.Ю., Цимбалюк В.Г., Понеділко В.І., Григорович М.О., Міглачов І.В., Пилипюк І.М., Стула В.М., Галицький В.В., Медведєв А.О., Удовенка І.А., Челноков С.Д., Шиловцев Ю.В., Дем'янчук В.О., Корнєйченко Т.Ф., Кудря В.І., Мармазов Є.В., Пашагор'єв В.М., Рустамян І.М., Смик О.С., Шаповалова В.Ф., Гмиря С.П., Гончаров С.В., Калетник І.Г., Кілінкаров С.П., Мартинюк А.Ю., Рожков О.О., Цибенко П.С., Голуб О.В. та ін.;

7) місцезнаходження, номери телефону: м. Київ, вул. Борисоглібська, 7; 4255487, 4255516;

8) символіка об'єкта правової експертизи зареєстрована 31 серпня 2001 року, реєстраційний № 416.

Предметом дослідження є:

найменування об'єкта правової експертизи;

символіка об'єкта правової експертизи;

установчі документи об'єкта правової експертизи, програма політичної партії.

Матеріали, які використовувались для дослідження:

відомості Реєстру політичних партій Єдиного реєстру громадських формувань;

відомості Реєстру символіки громадських формувань;

статут Комуністичної партії України;

програма Комуністичної партії України.

Відомості про звернення до наукових установ та організацій, правоохоронних органів тощо з метою отримання інформації, необхідної для проведення правової експертизи, результати розгляду: звернення до наукових установ та організацій, правоохоронних органів тощо з метою отримання інформації, необхідної для проведення правової експертизи, не надсилалися.

Відомості про наявність повідомлення об'єкта правової експертизи про вжиті ним заходи, спрямовані на виконання вимог Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" (далі - Закон): станом на 17 липня 2015 року до Міністерства юстиції України повідомлення об'єкта правової експертизи про вжиті ним заходи, спрямовані на виконання вимог Закону, не надходили.

Перший секретар Центрального Комітету Комуністичної партії України Симоненко Петро Миколайович звернувся з листом до Міністерства юстиції України (вх. № 16521-0-33-15 від 04 червня 2015 року), у якому просить провести перевірку Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" на відповідність його положень вимогам Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, а також практиці Європейського суду з прав людини.

Комісія звернулась до об'єкта правової експертизи (лист від 30 червня 2015 року № 63/194-28-15) з проханням надати пояснення щодо неприведення своїх установчих документів, найменування та/або символіки у відповідність із вимогами Закону протягом місяця з дня набрання ним чинності. Станом на 17 липня 2015 року об'єктом правової експертизи пояснення не надано.

Відомості про наявні об'єктивні причини неможливості виконання об'єктом правової експертизи вимог Закону: відомості відсутні.

За результатами правової експертизи Комісією встановлено:

1. Повне найменування об'єкта правової експертизи: Комуністична партія України. Скорочене найменування: Компартія України або КПУ.

2. Об'єкт правової експертизи має власну символіку, зареєстровану 31 серпня 2001 року (реєстраційний № 416).

Згідно з описом символіки об'єкта правової експертизи: "емблема Комуністичної партії України має форму кола, зовнішньої сторони якого йде напис "КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ" заголовними літерами червоного кольору (цитата подається з додержанням орфографії оригіналу).

Між початком і кінцем напису знаходиться п'ятикутна зірка червоного кольору. В середині кола розташовується розгорнута книга, на фоні якої розміщені золоті лаврова гілка, серп і молот.

Серп і молот, перехрещені між собою, символізують соціальну базу КПУ робітничий клас селянство; розгорнута книга трудову інтелігенцію; лаврова гілка, що переплітає серп і молот, символ досягнення програмних цілей партії.

Емблема Комуністичної, партії України має форму кола, зовнішньої сторони якого йде напис "КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ" заголовними літерами червоного кольору.

Прапор Комуністичної партії України являє собою прямокутне полотнище з тканини червоного кольору із вишитими золотими нитками зображеннями п'ятикутної зірки, серпа і молота у лівому верхньому куті, портретом В. І. Леніна у центрі прапора, словами "Пролетарі всіх країн, єднайтеся!" у верхній частині (над портретом В. І. Леніна) та "Комуністична партія України" у нижній частині (під портретом В. І. Леніна) прапору".

3. Статут Комуністичної партії України зареєстрований Міністерством юстиції України 05 жовтня 1993 року, погоджений у новій редакції із змінами 20 червня 2001 року, 17 липня 2002 року, 22 жовтня 2003 року, 05 серпня 2011 року.

Статут об'єкта правової експертизи передбачає, що "Комуністична партія України є політичною організацією, яка об'єднує на добровільних засадах громадян України - прихильників комуністичної ідеї. Вона є спадкоємицею ідей і традицій Комуністичної партії України, що діяла до незаконної заборони у серпні 1991 року і заборона діяльності якої Рішенням Конституційного Суду України від 27 грудня 2001 року визнана неконституційною.

Комуністична партія України виражає інтереси трудящих - робітників, селян, інтелігенції, військовослужбовців, молоді, безробітних, пенсіонерів, організує їх на захист цих інтересів.

КПУ співпрацює з громадськими і політичними організаціями, які відстоюють принципи соціальної справедливості, справжнього народовладдя у формі Рад виступає за згуртування у братерському союзі на нових засадах народів незалежних держав, що утворилися в межах колишнього СРСР, зміцнює інтернаціональну солідарність з комуністичними партіями і трудящими інших країн.

У розробці своєї політики і практичній діяльності партія керується вченням Маркса - Енгельса - Леніна, яке творчо розвивається і збагачується досягненнями сучасної науки, досвідом світового комуністичного і робітничого руху, спирається на демократичні і гуманістичні традиції народу України.

Стратегічні завдання визначаються Програмою Комуністичної партії України, тактичні - з'їздами партії та її Центральним Комітетом.

4. Програма Комуністичної партії України прийнята II (XXX) з'їздом Комуністичної партії України 12 березня 1995 року (далі - Програма).

Програма передбачає, що "виступивши як ідейна і організаційна спадкоємниця Компартії, яка діяла в Україні до антиконституційної заборони в серпні 1991 року, об'єднавши у своїх лавах переконаних прибічників комунізму, Комуністична партія України підхопила прапор боротьби за соціалізм в один із найбільш складних і драматичних періодів світової історії.

Завершується XX століття, головною подією якого стала Велика Жовтнева соціалістична революція, що відкрила нову епоху, поклала початок історичному змаганню двох суспільних систем - соціалізму і капіталізму.

Перша в історії країна соціалізму - Союз Радянських Соціалістичних Республік - працею і генієм народу, керованого створеним В.І. Леніним партію, була перетворена на могутню світову державу.

Великий Жовтень став переломним рубежем у долі українського народу, який вперше став господарем своєї країни, справжнім суб'єктом історичного процесу.

Компартія України - партія борців за комунізм, суспільство, в якому вільний розвиток кожного стане умовою вільного розвитку всіх, суспільство справжнього гуманізму, де людина є не засобом, а метою і творцем історичного прогресу, найвищою суспільною цінністю.

Компартія України - партія пролетарського, соціалістичного інтернаціоналізму, невід'ємна складова частина міжнародного комуністичного руху, що має загальну соціально-класову природу, спільну ідеологію і світогляд, спільну мету.

Компартія України - партія авангардного типу, що прагне бути силою, котра завжди спонукає до руху вперед, застосовує різноманітні форми і методи політичної боротьби. Роботу партія веде, як і вчив В.І. Ленін, там, де є маси,- у трудових колективах, територіальних та інших об'єднаннях трудящих.

Теоретичною та ідеологічною основою Компартії України є вчення Маркса - Енгельса - Леніна, яке постійно збагачується відповідно до реальної дійсності, що змінюється, нових умов і завдань.

Керівництвом компартії була недооцінена руйнівна сила націоналізму - ідеології найреакційніших антисоціалістичних кіл. Частина комуністів, заявляючи на словах про прихильність до інтернаціоналізму, піддалась настроям "націонал-комунізму", проти якого вів непримиренну боротьбу ще В.І. Ленін.

Весь історичний досвід України, інших радянських республік є незаперечним свідченням великої життєвої сили ленінської національної політики.

Комуністична партія України бере свій початок у створеній В.І. Леніним партії більшовиків, яка ввібрала в себе все найкраще із світової революційної теорії і практики, поклала початок новому етапу в розвитку російського і міжнародного робітничого руху, в історії нашої країни. Діяльність ленінської партії привела до корінних змін в історичних долях кількох поколінь радянських людей, зробила могутній вплив на розвиток світової історії.

Ми відкидаємо заклики, від кого б вони не виходили, "розірвати з марксизмом-ленінізмом", будь-які спроби віднести його до "фундаментальних досягнень наукової думки минулого, неприйнятних як основа ідеології Комуністичної партії у наш час". У марксизмі-ленінізмі ми шукаємо не готові, придатні на всі часи і для всіх випадків життя рецепти, а найбільш ефективну методологію пізнання, ключ до наукового пошуку розв'язання проблем, що їх висуває життя.

Невід'ємною умовою успіху революційної марксистської партії є неухильне дотримання ленінських принципів партійного будівництва, утвердження партійної товариськості як норми внутрішньопартійного життя.

Суворо дотримуючись ленінських принципів роботи з кадрами, партія дбатиме про вирощування авторитетних лідерів, безмежно відданих ідеям комунізму, вмілих керівників, здатних своєчасно приймати оптимальні рішення і твердо проводити їх в життя.

Осмислення історичного досвіду КПРС та уроків останніх років знову і знову переконує в тому, що найважливішою умовою успіху революційної партії є вміння доходити до найширших народних мас, оволодіння всіма формами боротьби й організації, здатність з максимальною швидкістю доповнювати одну форму іншою, змінювати в разі необхідності одну другою, пристосовувати свою тактику до всякої такої зміни, що викликається не нашим класом чи не нашими зусиллями (В.І. Ленін)".

Висновок:

1. Найменування об'єкта правової експертизи не відповідає частині другій статті 3 Закону.

2. Символіка об'єкта правової експертизи не відповідає частині першій статті 4 Закону.

3. Статут та програма об'єкта правової експертизи орієнтує на пропаганду комуністичного тоталітарного режиму та не відповідає частині першій статті 3 Закону.

Голова Комісії

Н.І. Севостьянова

Члени Комісії:

С.В. Бенедисюк
Н.А. Железняк
Н.А. Козловська
О.М. Олійник
І.Б. Усенко
Р.А. Усенко
О.М. Ференс

Секретар Комісії

Ю.В. Нечипоренковгору