Щодо надання інформації про перекази, здійснені за допомогою міжнародних систем переказу коштів протягом 2007 року
Лист Національного банку України; Форма типового документа від 05.02.200825-212/254-1277
Документ v1277500-08, поточна редакція — Прийняття від 05.02.2008

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент платіжних систем
Л И С Т
05.02.2008 N 25-212/254-1277
Банкам України
АТ "Українська фінансова
група"
УДППЗ "Укрпошта"

Відповідно до статті 57 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та статей 41, 42 Закону України "Про платіжні
системи та переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ) просимо юридичні
особи, які є членами/учасниками міжнародних систем переказу
коштів, створених нерезидентами, або є платіжними організаціями
внутрішньодержавних (крім внутрішньобанківських) чи міжнародних
систем переказу коштів, надати інформацію про перекази, здійснені
за допомогою цих систем протягом 2007 року.
Дані надаються юридичними особами, які: - безпосередньо уклали договори з платіжними організаціями
міжнародних систем переказу коштів - нерезидентами або
уповноваженими ними установами-нерезидентами (з урахуванням даних
про перекази, відправлені та отримані установами - субагентами); - є платіжними організаціями систем переказу коштів та уклали
договори з платіжними організаціями міжнародних платіжних систем -
нерезидентами про здійснення переказу коштів за участю двох систем
(за кожним укладеним договором окремо); - є платіжними організаціями систем переказу коштів та уклали
договори з юридичними особами - резидентами або нерезидентами про
їх членство/участь у цих системах.
Про перекази, що здійснені в межах України з використанням
міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами,
повідомляє юридична особа - відправник.
Інформацію слід надсилати засобами системи електронної пошти
Національного банку України на адресу 25PLAS@U0H0 до 20.02.2008.
Виконавчий директор з питань
платіжних систем та розрахунків В.М.Кравець

Додаток

Назва юридичної особи: __________________________________________________________________
Назва системи переказу коштів(1): __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Кількість та перелік установ-субагентів, дані щодо яких включені: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

(у сотих частках одиниць валюти)
----------------------------------------------------------------------------- | Код | В Україну | З України | У межах України(2) | | валюти |---------------------+---------------------+---------------------| |переказу |Кількість | Загальна |Кількість | Загальна |Кількість | Загальна | | |переказів | сума |переказів | сума |переказів | сума | | | |переказів | |переказів | |переказів | |---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | | | | | | |---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | | | | | | |---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
_______________
(1) Юридичні особи, які є платіжними організаціями систем
переказу коштів та уклали договори з платіжними організаціями
міжнародних платіжних систем - нерезидентами про здійснення
переказу коштів за участю двох систем, зазначають назви обох
систем
(2) Дані про перекази, що здійснені в межах України з
використанням міжнародних систем переказу коштів, створених
нерезидентами, надає юридична особа - відправниквгору