Документ v1277323-17, поточна редакція — Прийняття від 14.04.2017

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.04.2017  № 1277/5

Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Міністерстві юстиції України

На виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 "Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію", наказу Міністерства юстиції України від 19 січня 2017 року № 130/5 "Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в Міністерстві юстиції України", а також доручення Державного секретаря Міністерства юстиції України Ганни Онищенко від 28 березня 2017 року № 92/15/48-17 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Міністерстві юстиції України, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства юстиції України забезпечити облік, зберігання, використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в Міністерстві юстиції України.

3. Департаменту реєстрації та систематизації правових актів (Железняк Н.А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 08 червня 2011 року № 1537/5 "Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Міністерстві юстиції України".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в.о. Державного секретаря, керівника Секретаріату Державного секретаря Міністерства Косолапову О.А.

Міністр

П. Петренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
14.04.2017 № 1277/5

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію в Міністерстві юстиції України

1. Методичні посібники та рекомендації для експертів з криміналістичних видів експертиз та державних виконавців.

2. Звіт про чисельність працівників та військовозобов'язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій.

3. Внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності Міністерства юстиції або здійсненням контрольних, наглядових функцій Міністерством юстиції та органами державної влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра юстиції, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

4. Номенклатура посад працівників Міністерства юстиції, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці; номенклатура секретних справ Міністерства юстиції України на відповідний рік.

5. Нормативно-розпорядчі, облікові документи та листування з питань оформлення працівникам Міністерства юстиції допуску до державної таємниці та доступу до секретної інформації, які одночасно містять персональні дані та відомості щодо роботи з державною таємницею.

6. Листи, довідки, висновки та інші документи (в тому числі внутрівідомчі), підготовлені виконавцями секретних документів, які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальній цілісності або громадському порядку, здоров'ю населення, репутації та правам інших осіб, призвести до розголошення конфіденційної інформації, сприяти заворушенням або вчиненню злочинів тощо.

7. Відомості за окремими показниками про заходи з режимно-секретної роботи (про наявність матеріальних носіїв секретної інформації, про результати проведення службових розслідувань, окремі відомості про організаційні, організаційно-технічні заходи із забезпечення охорони державної таємниці) в Міністерстві юстиції, інших органах системи юстиції, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для належного здійснення заходів з охорони державної таємниці.

8. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів з організації технічного захисту секретної інформації, за винятком відомостей, володіння якими дає змогу ініціювати витік секретної інформації щодо об'єкта інформаційної діяльності або об'єкта інформаційної (автоматизованої), телекомунікаційної, інформаційно-комунікаційної системи, де циркулює секретна інформація.

9. Відомості щодо аутентифікаційної інформації користувачів автоматизованих систем, у яких обробляється секретна інформація (за умови відсутності у зазначених відомостях секретної інформації).

10. Відомості організаційного характеру щодо мобілізаційної роботи без зазначення інформації про дислокацію, функціонування, характеристики запасних пунктів управління, які входять до державної системи запасних пунктів управління, а також відомості за окремими показниками про порядок фінансування заходів за напрямами мобілізаційної підготовки, оборонного замовлення, проведення або забезпечення негласної оперативно-розшукової діяльності, розголошення яких може завдати істотної шкоди національній безпеці України, інтересам оборони, охорони правопорядку держави.

11. Відомості організаційного характеру щодо запасних пунктів управління, а також відомості за окремими показниками про порядок фінансування заходів з мобілізаційної підготовки, розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам оборони держави, охорони громадського порядку, національній безпеці.

12. Підготовка, зміст і результати проведення навчань (тренувань) з мобілізаційної підготовки, територіальної оборони на особливий період Міністерства юстиції, головних територіальних органів юстиції, міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації, бюджетної установи "Департамент забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України", навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України, інших підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

13. Відомості про кількість військовозобов'язаних, заброньованих за Міністерством юстиції, крім тих, які задіяні в особливий період у виробництві озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них).

14. Документи з мобілізаційної підготовки (планування), територіальної оборони в особливий період, крім тих, що віднесені до державної таємниці.

15. Висновки та накази Міністерства юстиції щодо державної реєстрації нормативно-правових актів, повернення нормативно-правових актів без державної реєстрації для доопрацювання, відмови в державній реєстрації нормативно-правових актів, визнання актів такими, що не підлягають державній реєстрації, скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів та анулювання скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, які мають гриф обмеження доступу "Для службового користування", у тому числі з відмітками "Літер "М", "Літер "К" та "СІ", або гриф секретності, крім випадків, коли вони містять відомості, що становлять державну таємницю.

16. Документи Міністерства юстиції, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

17. Інформація, що стосується визначення позиції України щодо доцільності укладення міжнародних договорів про правові відносини і правову допомогу в цивільних і кримінальних справах.

18. Відомості щодо виконання міжнародних договорів України з питань цивільного та кримінального судочинства, які зачіпають найбільш суттєві політичні або економічні інтереси держави, її суверенітет, національну безпеку та громадський Порядок.

19. Відомості щодо суб'єктів пробації, які утворюються в процесі реалізації завдань, визначених Законом України "Про пробацію".

20. Відомості щодо волонтера пробації.

21. Інформація про методику та процедуру проведення інспектування в пенітенціарних закладах.

22. Інформація про результати проведення інспектувань в пенітенціарних закладах.

23. Відомості про структуру, складові частини, технічні характеристики, ключові дані програмного коду інформаційно-аналітичних схем (автоматизованих систем збору статистичних даних) та баз даних (система електронних сервісів управління справами суб'єктів пробації).

24. Порядок виготовлення, облік і зберігання паролів, ключів, кодів доступу та ідентифікаторів до інформаційно-аналітичних схем та баз даних.

25. Відомості про порядок використання, технічні характеристики, архітектуру інформаційно-аналітичних систем та баз даних.

26. Відомості про результати перевірок інформаційно-аналітичних систем та баз даних щодо наявності уразливих місць та усунення виявлених недоліків.

27. Відомості про засоби та заходи захисту інформації в інформаційно-аналітичних системах та базах даних.

28. Відомості щодо перспектив та стратегій розвитку інформаційно-аналітичних систем та баз даних.

29. Відомості про здійснення оперативно-розшукової діяльності:

кількість осіб та категорій осіб, які перебувають на оперативно-профілактичних обліках, інформація про перебування конкретної особи на оперативно-профілактичному обліку, чисельність осіб, що є або були об'єктами оперативно-розшукових справ, кількість архівних справ джерел негласної інформації, оперативного обліку;

дати запланованих оперативними працівниками зустрічей з негласним апаратом;

чисельність, озброєння, технічне оснащення, дислокація сил, що залучаються до операцій за оперативними планами Міністерства юстиції, міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, підприємств установ виконання покарань, установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - органи (установи)), за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;

окремі питання організації і проведення оперативно-розшукової діяльності, якщо при цьому детально не розкриваються форми та методи такої діяльності та оперативні засоби;

номенклатура, фактична наявність, потреба в забезпеченні оперативними транспортними засобами оперативних підрозділів, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;

окремі елементи оперативної обстановки на об'єктах та лініях оперативного забезпечення (у разі якщо інформація не містить даних про форми і методи негласної оперативно-розшукової діяльності);

інформація, яка міститься у службових розслідуваннях за результатами перевірок законності проведення оперативно-розшукових заходів, законності заведення або закриття оперативно-розшукових справ, якщо при цьому не розголошується зміст, форми, методи, організаційні положення, оперативна тактика;

персональні дані осіб, які тримаються під вартою, засуджених до позбавлення волі та з випробувальним терміном, щодо яких здійснюється профілактична робота працівниками Міністерства юстиції, органів (установ);

відомості, зібрані в процесі оперативно-розшукової діяльності, за допомогою яких здійснюються контрольні та наглядові функції, що передують публічному прийняттю рішень.

30. Відомості про діяльність чергових частин:

відомості про організацію пропускного режиму, охорони адміністративних будівель Міністерства юстиції, органів (установ) в умовах мирного часу, при введенні посиленого варіанта оперативно-службової діяльності або загрозі вчинення терористичного акту;

порядок дій працівників чергової частини Міністерства юстиції, органів (установ) при введенні спеціальних оперативних планів;

види та кількість бойової вогнепальної зброї, набоїв до неї, спеціальних засобів, які перебувають на обліку і зберіганні в черговій частині Міністерства юстиції, органів (установ) (кімнаті зберігання зброї чергової частини).

31. Відомості про охорону об'єктів:

порядок передавання-приймання під охорону режимних приміщень;

організація безпеки особового складу та охорони об'єктів Міністерства юстиції, органів (установ), за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;

розташування місць зберігання бойової вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухонебезпечних речовин, їх обладнання, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;

порядок, схеми, плани і режими охорони об'єктів, що охороняються підрозділами Міністерства юстиції, органів (установ), та таких, що мають спеціальний порядок допуску до них (інструкції, табелі постів, схеми маршрутів охорони), за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;

річні звіти про наявність, рух та технічний стан озброєння, боєприпасів, засобів індивідуального захисту, активної оборони, радіаційного, хімічного та бактеріального захисту:

табелі озброєння у Міністерстві юстиції, органах (установах);

забезпечення Міністерства юстиції, органів (установ) озброєнням та спеціальною технікою;

плани нагляду за засудженими в органах (установах).

32. Відомості про фінансове та ресурсне забезпечення:

порядок та результати проведення перевірок щодо дотримання законодавства при використанні коштів за видатками спеціального призначення, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;

відомості про матеріально-технічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

33. Довідки про результати перевірки діяльності органів державної виконавчої служби, розпорядження та доручення директора Департаменту державної виконавчої служби, доповідні записки та листи внутрішнього користування.

34. Матеріали виконавчих проваджень з урахуванням вимог Закону України "Про виконавче провадження" щодо доступу до такої інформації.

35. Відомості про оповіщення та збір персоналу Міністерства юстиції, органів і установ, що належать до сфери управління Міністерства юстиції, що містять інформацію про домашні, мобільні телефони, місце проживання працівників.

36. Функціональні обов'язки персоналу Міністерства юстиції, органів і установ, що належать до сфери управління Міністерства юстиції на особливий період, які не містять відомостей, що становлять державну таємницю.

37. Відомості щодо постачання в особливий період технічних та лікарських засобів, продовольчих товарів, майна, пально-мастильних матеріалів тощо, крім тих, що належать до державної таємниці.

38. Показники щодо праці та кадрів, джерела забезпечення кадрами потреб Міністерства юстиції, органів і установ, що належать до сфери управління Міністерства на особливий період.

39. Підготовка фахівців у навчальних закладах Міністерства юстиції, органів і установ, що належать до сфери управління Міністерства на особливий період.

{Текст взято з сайту Мін'юсту України http://old.minjust.gov.ua}вгору