Про державну реєстрацію постійно діючого третейського суду
Наказ Міністерства юстиції України від 15.07.20091270/5
Документ v1270323-09, поточна редакція — Прийняття від 15.07.2009

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.07.2009 N 1270/5

Про державну реєстрацію постійно
діючого третейського суду

Відповідно до статті 9 Закону України "Про третейські суди"
( 1701-15 ) на підставі рішення Загальних зборів Всеукраїнської
громадської організації "Фундація медичного права та біоетики
України" від 31.03.2009 про створення Постійно діючого
Третейського суду при Організації, затвердження Положення,
Регламенту та списку третейських суддів Н А К А З У Ю:
Зареєструвати Постійно діючий Третейський суд при
Всеукраїнській громадській організації "Фундація медичного права
та біоетики України".
Міністр М.Оніщуквгору