Про реєстрацію третейського суду
Наказ Міністерства юстиції України від 14.12.20071262/5
Документ v1262323-07, поточна редакція — Прийняття від 14.12.2007

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.12.2007 N 1262/5

Про реєстрацію третейського суду

Відповідно до статті 9 Закону України "Про третейські суди"
( 1701-15 ), на підставі рішення Правління Всеукраїнської
громадської організації "РУССКИЙ СТАНДАРТ" від 20.11.2007 р. про
створення Постійно діючого третейського суду при Організації
Н А К А З У Ю:
1. Зареєструвати Постійно діючий третейський суд при
Всеукраїнській громадській організації "РУССКИЙ СТАНДАРТ".
2. Внести до Реєстру постійно діючих третейських судів запис
про реєстрацію Постійно діючого третейського суду при
Всеукраїнській громадській організації "РУССКИЙ СТАНДАРТ" та
видати відповідне свідоцтво про реєстрацію.
Заступник Міністра І.І.Ємельяновавгору