Про деякі питання практики застосування Закону України "Про третейські суди"
Вищий господарський суд; Лист від 17.09.201201-06/1258/2012
Документ v1258600-12, поточна редакція — Прийняття від 17.09.2012

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

17.09.2012  № 01-06/1258/2012


Господарські суди України

Про деякі питання практики застосування Закону України "Про третейські суди"

Вищий господарський суд України в Інформаційному листі від 02.04.2009 № 01-08/194 "Про Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності третейських судів та виконання рішень третейських судів" (далі - Закон) звертав увагу господарських судів на зміни, що відбулися в чинному законодавстві, та інформував про правові позиції Вищого господарського суду України у застосуванні в судовій практиці норм Закону України "Про третейські суди".

У зв'язку з виникненням у судовій практиці питань, пов'язаних з правом сторони чи сторін спору на звернення до господарського суду у випадку, коли згідно з третейською угодою, укладеною до набрання чинності Законом, відповідний спір було передано на вирішення третейському суду, вважаємо за необхідне додатково до названого Інформаційного листа Вищого господарського суду України звернути увагу господарських судів на таке.

Якщо третейську угоду укладено до набрання чинності Законом, а відповідний спір згідно зі статтею 6 Закону "Про третейські суди" не було у подальшому віднесено до переліку спорів, які не можуть розглядатися третейськими судами, то:

- у разі, коли відповідач не заперечує проти розгляду справи саме господарським судом, спір підлягає вирішенню останнім;

- у випадку, якщо відповідач з посиланням на згадану угоду, яка є чинною та не визнавалася недійсною, наполягає на вирішенні спору саме третейським судом, господарський суд має припинити провадження у справі на підставі пункту 5 частини першої статті 80 Господарського процесуального кодексу України (див. також підпункт 4.2 з пункту 4 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції").

Якщо ж третейську угоду укладено до набрання чинності Законом і відповідно до цієї угоди на вирішення третейського суду було передано спір, який згідно зі змінами, внесеними Законом до статті 6 Закону України "Про третейські суди", не може бути розглянутий третейським судом, то така угода не позбавляє сторону чи сторони зазначеного спору права на звернення до господарського суду в установленому законом порядку з додержанням правил підвідомчості та підсудності справ.

Голова Вищого господарського
суду України


В. Татьковвгору