Про затвердження Змін до Порядку формування цін на універсальні послуги
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова від 27.06.20191244
Документ v1244874-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.06.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.06.2019. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

27.06.2019  № 1244

Про затвердження Змін до Порядку формування цін на універсальні послуги

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" та "Про ринок електричної енергії" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку формування цін на універсальні послуги, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня 2018 року № 1177, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Голова НКРЕКП

О. Кривенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
27 червня 2019 року № 1244

ЗМІНИ
до Порядку формування цін на універсальні послуги

1. У главі 1:

1) абзац третій пункту 1.3 виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий та п'ятий вважати відповідно абзацами третім та четвертим;

2) пункт 1.6 після слів "оприлюднює їх" доповнити словами "та їх складові";

3) пункт 1.8 після слів "електронною поштою" доповнити словами та знаком "розрахунок ціни на універсальні послуги,";

4) пункт 1.9 виключити.

2. У главі 2:

1) доповнити новим пунктом 2.1 такого змісту:

"2.1. У рамках покладання спеціальних обов'язків із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів відпуск електричної енергії побутовим споживачам здійснюється постачальником універсальних послуг за фіксованими цінами.".

У зв'язку з цим пункти 2.1-2.3 вважати відповідно пунктами 2.2-2.4;

2) у пункті 2.2:

в абзаці першому слова та знаки "у тому числі для малих непобутових споживачів, які є користувачами МСР, приєднаної" замінити словом "приєднаних";

абзац другий та третій замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"


(1)

де

j

-

клас напруги споживача;


-

ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів (споживачів 1-ї групи), приєднаних до системи розподілу, грн/МВт·год;

".

У зв'язку з цим абзаци четвертий-десятий вважати відповідно абзацами п'ятим-одинадцятим;

абзац п'ятий після слів "постачальником універсальних послуг" доповнити словами "для постачання малим непобутовим споживачам";

абзац восьмий після слова "спожитий" доповнити словами "малими непобутовими";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"


-

тариф на послуги з розподілу електричної енергії на j-тому класі напруги, встановлений НКРЕКП, грн/МВт·год;";

";

3) пункти 2.3 та 2.4 замінити новим пунктом 2.3 такого змісту:

"2.3. Ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів (споживачів 1-ї групи), приєднаних до системи передачі, розраховується за формулою


(3)

де

-

ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів (споживачів 1-ї групи), приєднаних до системи передачі, грн/МВт·год.

".

У зв'язку з цим формули 5-21 вважати відповідно формулами 4-20.

3. У главі 3:

1) абзац перший пункту 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. Ціна на універсальні послуги для побутових та малих непобутових споживачів, приєднаних до системи розподілу, до дати початку дії нового ринку електричної енергії розраховується за формулою";

2) абзац третій після слів "непобутових споживачів" доповнити словами та знаками ", приєднаних до системи розподілу,";

3) після пункту 3.2 доповнити новим пунктом 3.3 такого змісту:

"3.3. Ціна на універсальні послуги для побутових та малих непобутових споживачів, приєднаних до системи передачі, до дати початку дії нового ринку електричної енергії розраховується за формулою


(6)

де

-

ціна на універсальні послуги для побутових та малих непобутових споживачів, приєднаних до системи передачі, до дати початку дії нового ринку електричної енергії, грн/МВт·год.

".

У зв'язку з цим пункти 3.3-3.17 вважати відповідно пунктами 3.4-3.18 та формули 6-20 вважати відповідно формулами 7-21;

4) пункт 3.6 доповнити новими абзацами такого змісту:

"


-

середньозважена ціна, за якою постачальник універсальних послуг купував електричну енергію на ОРЕ у кварталі, що передував попередньому розрахунковому кварталу (згідно з актами купівлі-продажу електричної енергії), грн/МВт·год;


-

ціна (тариф), за якою (яким) постачальник універсальних послуг згідно з договорами купував електричну енергію безпосередньо у виробників, та/або ціна (тариф), за якою (яким) постачальник універсальних послуг купував електричну енергію, вироблену об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, та/або ціна (тариф) на електричну енергію, вироблену власними об'єктами електроенергетики постачальника універсальних послуг, у кварталі, що передував попередньому розрахунковому кварталу, грн/МВт·год.

";

5) у пункті 3.7:

в абзаці першому слова та знаки "у тому числі для малих непобутових споживачів, які є користувачами МСР, приєднаної" замінити словом "приєднаних";

абзаци другий та третій викласти в такій редакції:

"


(10)

де

-

ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів (споживачів 1-ї групи), приєднаних до системи розподілу, у перші чотири розрахункові періоди з дати початку дії нового ринку електричної енергії, грн/МВт·год;

";

в абзаці четвертому після слів "ринках електричної енергії" доповнити словами "для постачання малим непобутовим споживачам";

6) після пункту 3.7 доповнити новим пунктом 3.8 такого змісту:

"3.8. Ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів (споживачів 1-ї групи), приєднаних до системи передачі, у перші чотири розрахункові періоди з дати початку дії нового ринку електричної енергії розраховується за формулою


(11)

де

-

ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів (споживачів 1-ї групи), приєднаних до системи передачі, у перші чотири розрахункові періоди з дати початку дії нового ринку електричної енергії, грн/МВт·год.

".

У зв'язку з цим пункти 3.8-3.18 вважати відповідно пунктами 3.9-3.19 та формули 11-21 вважати відповідно формулами 12-22;

7) пункти 3.9 та 3.10 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.11-3.19 вважати відповідно пунктами 3.9-3.17 та формули 14-22 вважати відповідно формулами 12-20;

8) у пункті 3.9:

абзаци перший та третій після слів "на ринках електричної енергії" доповнити словами "для малих непобутових споживачів";

абзац п'ятий після слів "обсяг корисного відпуску" доповнити словами "малим непобутовим";

9) в абзацах першому та третьому пунктів 3.10, 3.11 та 3.12 після слів "на ринках електричної енергії" доповнити словами "для малих непобутових споживачів";

10) у пункті 3.13:

абзац третій після слів "споживання електричної енергії" доповнити словами "малими непобутовими";

абзац четвертий після слів "на ринках електричної енергії" доповнити словами "для малих непобутових споживачів";

абзац п'ятий після слів "відпуск електричної енергії" доповнити словами "малим непобутовим";

11) абзац третій пункту 3.14 після слів "на ринках електричної енергії" доповнити словами "для малих непобутових споживачів";

12) у пункті 3.15:

абзац перший після слів "споживання електричної енергії" доповнити словами "малими непобутовими";

абзац четвертий після слів "спожитий" доповнити словами "малими непобутовими";

13) у пункті 3.16:

абзац перший після слів "на ринках електричної енергії" доповнити словами "для малих непобутових споживачів";

абзац другий викласти в такій редакції:

"


(19)

";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"


Кмн

-

коефіцієнт, що враховує графік споживання електричної енергії малими непобутовими споживачами (Кмн = 1,05).

";

14) у пункті 3.17:

абзац перший після слів "на ринках електричної енергії" доповнити словами "для малих непобутових споживачів";

абзац четвертий після слів "спожитий" доповнити словами "малими непобутовими".

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетикиА. Гудаченковгору