Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 447
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова від 27.06.20191243
Документ v1243874-19, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.10.2019, підстава - v2011874-19

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

27.06.2019  № 1243

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2011 від 24.09.2019}

Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 447

Відповідно до законів України «Про альтернативні джерела енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності та приватних домогосподарств, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 02 листопада 2012 року № 1421, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 березня 2019 року № 447 «Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію для приватних домогосподарств» такі зміни:

абзаци шостий - восьмий пункту 1 замінити двома новими абзацами такого змісту:

«з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2018 року - 550,21 коп/кВт·год (без ПДВ);

з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року - 550,21 коп/кВт·год (без ПДВ), крім тих, що розташовані на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд.»;

у пункті 2:

в абзаці другому цифри «2019» замінити цифрами «2018»;

абзаци третій та четвертий виключити;

пункт 4 доповнити словами «та діє до 01 січня 2030 року».

2. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2019 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

О. Кривенковгору