Документ v1229874-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.10.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.10.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

18.10.2018  № 1229

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії

Відповідно до законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, такі зміни:

1) доповнити главу 1 новим пунктом 1.6 такого змісту:

«1.6. Якщо здобувач ліцензії відповідає таким критеріям:

має чинну ліцензію на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами або розподілу електричної енергії;

має встановлені НКРЕКП тарифи на розподіл/передачу електричної енергії;

не змінює місця провадження господарської діяльності відповідно до чинної ліцензії,

то для отримання нової ліцензії з розподілу електричної енергії здобувач ліцензії до заяви про отримання ліцензії додає:

1) відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (додаток 2), до якої додаються електронні географічні карти відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць (область, район, місто, село тощо) на електронному носії із нанесеними на них системами розподілу електричної енергії здобувача ліцензії (напругою 6 кВ та вище) (із зазначенням точок розмежування балансової належності між ліцензіатом та іншими власниками електричних мереж (ліцензіатами з виробництва, передачі та розподілу електричної енергії та суб’єктами господарювання, через електричні мережі яких здійснюється прийом та/або віддача електричної енергії від інших ліцензіатів)), без надання інших документів, визначених пунктом 1.5 глави 1 цих Ліцензійних умов;

2) заяву про анулювання чинної на момент звернення ліцензії на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами або розподілу електричної енергії з дати набрання чинності новою ліцензією.».

У зв’язку з цим пункт 1.6 вважати пунктом 1.7;

2) пункт 2.2 глави 2 після підпункту 41 доповнити новим підпунктом 42 такого змісту:

«42) виконувати заходи ремонтної програми з ремонтів основних фондів у повному обсязі відповідно до обсягів фінансування, передбачених відповідною статтею структури тарифу, у тому числі ремонти для усунення аварійних відключень, на виконання приписів контролюючих органів та обґрунтованих скарг споживачів;».

У зв’язку з цим підпункти 42-51 вважати відповідно підпунктами 43-52;

3) у додатку 1 слова «Надана в заяві інформація - достовірна» замінити словами «Надана в заяві та доданих до неї документах інформація є достовірною»;

4) у назві графи 4 додатка 2 слова «право власності на об’єкти» замінити словами та символами «право власності, господарського відання (щодо державного або комунального майна) або управління об’єктами»;

5) у тексті Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії після слів «у власності» доповнити словами та символами «, господарському віданні (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

О. Кривенковгору