Про дотримання режимів функціонування поточних рахунків фізичних осіб
Лист Національного банку України від 06.02.200725-112/257-1205
Документ v1205500-07, поточна редакція — Прийняття від 06.02.2007

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент платіжних систем
Л И С Т
06.02.2007 N 25-112/257-1205
Керівникам банків України

Про дотримання режимів функціонування поточних
рахунків фізичних осіб

Національний банк України висловлює стурбованість щодо
ситуації, яка склалася у діяльності банків при обслуговуванні
поточних рахунків фізичних осіб, які не займаються підприємницькою
діяльністю (далі - фізичні особи).
Результати здійснених Національним банком України
інспекційних перевірок банків свідчать про неналежний контроль з
боку банків за дотриманням клієнтами режимів функціонування
рахунків, зокрема, поточних рахунків фізичних осіб, які згідно з
законодавством України заборонено використовувати для проведення
операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
У зв'язку з цим маємо зазначити таке.
Згідно з частиною першою статті 1067 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ) (далі - ЦКУ) договір банківського рахунка
укладається для відкриття клієнтові або визначеній ним особі
рахунка у банку на умовах, погоджених сторонами.
Частиною першою статті 1068 ЦКУ ( 435-15 ) визначено, що банк
зобов'язаний вчиняти для клієнта операції, які передбачені для
рахунків даного виду законом, банківськими правилами та звичаями
ділового обороту, якщо інше не встановлено договором банківського
рахунка.
Відповідно до статті 6 Закону України "Про платіжні системи
та переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ) (далі - Закон) порядок
відкриття банками рахунків та їх режими визначаються Національним
банком України. Умови відкриття рахунка та особливості його
функціонування передбачаються в договорі, що укладається між
банком і його клієнтом - власником рахунка.
Нормативно-правовим актом Національного банку України, який
регулює правовідносини, що виникають під час відкриття банками
поточних і вкладних (депозитних) рахунків у національній та
іноземних валютах, є Інструкція про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків у національній та іноземних
валютах, затверджена постановою Правління Національного банку
України від 12.11.2003 N 492 ( z1172-03 ) (далі - Інструкція).
Пунктом 7.7 Інструкції ( z1172-03 ) встановлено заборону
використовувати поточні рахунки фізичних осіб для проведення
операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
Тому під час відкриття поточних рахунків фізичним особам
банки мають забезпечити цих осіб інформацією про режим
використання таких рахунків у порядку, установленому внутрішніми
положеннями банку (пункт 1.20 Інструкції ( z1172-03 ). Клієнт -
фізична особа в заяві про відкриття поточного рахунку має письмово
підтвердити, що йому відомо, що цей рахунок забороняється
використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням
підприємницької діяльності (додаток 5 до Інструкції). Особливості
функціонування рахунку мають бути передбачені в договорі, що
укладається між банком і його клієнтом (пункт 1.5 Інструкції).
З метою дотримання банками і клієнтами - фізичними особами
вимог вищезазначеного законодавства України та запобігання
неналежному використанню рахунків фізичних осіб рекомендуємо в
договорах банківського рахунку, які укладаються з фізичними
особами, передбачати право банку на здійснення договірного
списання коштів у разі невідповідності проведеної операції режиму
функціонування рахунку та повернення цих коштів платнику або інший
механізм забезпечення дотримання клієнтом режиму функціонування
рахунку.
Заступник Голови В.Л.Кротюквгору