Документ v119_323-04, поточна редакція — Прийняття від 20.10.2004

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.10.2004 N 119/5

Про затвердження форми
Списку підписів громадян України,
зібраних на підтримку рішення
про створення політичної партії

На виконання статті 11 Закону України "Про політичні партії в
Україні" ( 2365-14 ) для забезпечення якісної перевірки поданих на
реєстрацію політичної партії матеріалів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму Списку підписів громадян України,
зібраних на підтримку рішення про створення політичної партії
(додається).
2. Управлінню легалізації об'єднань громадян (Н.А.Марченко)
довести його до відома начальників Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь
юстиції.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра юстиції М.М.Шупеню.
Міністр О.В.Лавринович

Додаток
до наказу Міністерства
юстиції України
20.10.2004 N 119/5

СПИСОК
підписів громадян України, зібраних
на підтримку рішення про створення
політичної партії (назва) по _____________
області ________________ району
(АР Крим, міст Києва, Севастополя)

------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище, ім'я,| Місце | Дата | Особистий | |п/п | по батькові | проживання | народження | підпис | | | | |(день, місяць,| громадянина | | | | | рік) | | |----+---------------+-------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+---------------+-------------+--------------+--------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Підпис особи, яка збирала
підписи __________________
(прізвище, ім'я, по батькові,
день, місяць, рік народження,
місце проживання) _________________ _________________ _________________
______________
(дата)вгору