Документ v1199600-03, втратив чинність, поточна редакція — Відкликання від 20.02.2007, підстава - v8_91600-07

                 ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
08.10.2003 N 01-8/1199
Господарські суди України
{ Лист відкликано на підставі Листа Вищого
господарського суду
N 01-8/91 ( v8_91600-07 ) від 20.02.2007 }
Про нормативно-правові акти, що регулюють питання,
пов'язані з охороною прав на об'єкти
інтелектуальної власності

У порядку інформації і для використання у роботі доводиться
до відома перелік основних нормативно-правових актів, що регулюють
питання, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної
власності.
З текстами згаданих актів можна ознайомитись у юридичних
пошуково-інформаційних системах, зокрема, "Законодавство" і
"Ліга".
Заступник Голови Вищого
господарського суду України В.Москаленко

1. Нормативно-правові акти, що регулюють питання,
пов'язані з охороною авторського права
і суміжних прав

------------------------------------------------------------------ | N | Назва нормативно-правового акта |Дата прийняття і | |п/п| | номер акта | |---+---------------------------------------+--------------------| |1. |Закон України "Про авторське право і |23.12.93 N 3792-XII | | |суміжні права" (в редакції Закону |( 3792-12 ) | | |України від 11.07.2001 N 2627-III | | | |( 2627-14 ), з | | | |подальшими змінами та доповненнями) | | |---+---------------------------------------+--------------------| |2. |Закон України "Про розповсюдження |23.03.2000 | | |примірників аудіовізуальних творів і |N 1587-III | | |фонограм" (зі змінами та доповненнями) |( 1587-14 ) | |---+---------------------------------------+--------------------| |3. |Закон України "Про друковані засоби |16.11.92 N 2782-XII | | |масової інформації (пресу) в Україні" |( 2782-12 ) | | |(зі змінами та доповненнями) | | |---+---------------------------------------+--------------------| |4. |Закон України "Про видавничу справу" |05.06.97 N 318/97-ВР| | |(зі змінами та доповненнями) |( 318/97-ВР ) | |---+---------------------------------------+--------------------| |5. |Закон України "Про телебачення і |21.12.93 N 3759-XII | | |радіомовлення" (зі змінами та |( 3759-12 ) | | |доповненнями) | | |---+---------------------------------------+--------------------| |6. |Закон України "Про особливості |17.01.2002 | | |державного регулювання діяльності |N 2953-III | | |суб'єктів господарювання, пов'язаної з |( 2953-14 ) | | |виробництвом, експортом, імпортом | | | |дисків для лазерних систем зчитування" | | |---+---------------------------------------+--------------------| |7. |Постанова Кабінету Міністрів України |04.11.97 N 1209 | | |"Про затвердження Правил роздрібної |( 1209-97-п ) | | |торгівлі примірниками аудіовізуальних | | | |творів і фонограм" (зі змінами та | | | |доповненнями) | | |---+---------------------------------------+--------------------| |8. |Постанова Кабінету Міністрів України |20.06.2000 N 997 | | |"Про затвердження Положення про |( 997-2000-п ) | | |Державний департамент інтелектуальної | | | |власності" | | |---+---------------------------------------+--------------------| |9. |Постанова Кабінету Міністрів України |13.10.2000 N 1555 | | |"Про затвердження положень з питань |( 1555-2000-п ) | | |розповсюдження примірників | | | |аудіовізуальних творів та фонограм" | | |---+---------------------------------------+--------------------| |10.|Постанова Кабінету Міністрів України |27.12.2001 N 1756 | | |"Про державну реєстрацію авторського |( 1756-2001-п ) | | |права і договорів, які стосуються права| | | |автора на твір" | | |---+---------------------------------------+--------------------| |11.|Постанова Кабінету Міністрів України |04.07.2002 N 925 | | |"Про затвердження Порядку надання, |( 925-2002-п ) | | |зберігання та видачі примірників дисків| | | |для лазерних систем зчитування" | | |---+---------------------------------------+--------------------| |12.|Постанова Кабінету Міністрів України |18.01.2003 N 72 | | |"Про затвердження мінімальних ставок |( 72-2003-п ) | | |винагороди (роялті) за використання | | | |об'єктів авторського права і суміжних | | | |прав" | | |---+---------------------------------------+--------------------| |13.|Постанова Кабінету Міністрів України |18.01.2003 N 71 | | |"Про затвердження розміру винагороди |( 71-2003-п ) | | |(роялті) за використання опублікованих | | | |з комерційною метою фонограм і | | | |відеограм та порядку їх виплати" | | |---+---------------------------------------+--------------------| |14.|Указ Президента України "Про |07.06.2000 | | |Міністерство освіти і науки України" |N 773/2000 | | |(зі змінами та доповненнями) |( 773/2000 ) | |---+---------------------------------------+--------------------| |15.|Положення про Апеляційну палату |28.01.2002 N 47 | | |Державного департаменту інтелектуальної|( z0120-02 ) | | |власності, затверджене наказом | | | |Міністерства освіти і науки України | | |---+---------------------------------------+--------------------| |16.|Порядок обліку організацій колективного|08.02.2002 N 81 | | |управління, затверджений наказом |( z0253-02 ) | | |Міністерства освіти і науки України | | |---+---------------------------------------+--------------------| |17.|Ліцензійні умови провадження |03.08.2002 N 71/382 | | |господарської діяльності з виробництва |( z0589-02 ) | | |дисків для лазерних систем зчитування, | | | |затверджені спільним наказом Державного| | | |комітету України з питань регуляторної | | | |політики і підприємництва та | | | |Міністерства освіти і науки України | | |---+---------------------------------------+--------------------| |18.|Порядок контролю за додержанням |21.02.2003 N 12/93 | | |Ліцензійних умов провадження |( z0211-03 ) | | |господарської діяльності з виробництва | | | |дисків для лазерних систем зчитування, | | | |затверджений спільним наказом | | | |Державного комітету України з питань | | | |регуляторної політики і підприємництва | | | |та Міністерства освіти і науки України | | |---+---------------------------------------+--------------------| |19.|Порядок застосування фінансових санкцій|28.10.2002 N 619 | | |до суб'єктів господарювання за |( z0896-02 ) | | |порушення вимог Закону України "Про | | | |особливості державного регулювання | | | |діяльності суб'єктів господарювання, | | | |пов'язаної з виробництвом, експортом, | | | |імпортом дисків для лазерних систем | | | |зчитування", затверджений наказом | | | |Міністерства освіти і науки України | | ------------------------------------------------------------------
2. Нормативно-правові акти, що регулюють питання,
пов'язані з охороною прав на об'єкти промислової
власності
------------------------------------------------------------------ |1. |Закон України "Про охорону прав на |15.12.93 N 3687-XII | | |винаходи і корисні моделі" (в редакції |( 3687-12 ) | | |Закону України від 01.06.2000 | | | |N 1771-III ( 1771-14 ), з подальшими | | | |змінами та доповненнями) | | |---+---------------------------------------+--------------------| |2. |Закон України "Про охорону прав на |15.12.93 N 3699-XII | | |промислові зразки" (зі змінами та |( 3688-12 ) | | |доповненнями) | | |---+---------------------------------------+--------------------| |3. |Закон України "Про охорону прав на |15.12.93 N 3689-XII | | |знаки для товарів і послуг" (зі змінами|( 3689-12 ) | | |та доповненнями) | | |---+---------------------------------------+--------------------| |4. |Закон України "Про охорону прав на |21.04.93 N 3116-XII | | |сорти рослин" (в редакції Закону |( 3116-12 ) | | |України від 17.01.2002 N 2986-III | | | |( 2986-14 ) | | |---+---------------------------------------+--------------------| |5. |Закон України "Про науково-технічну |25.06.93 N 3322-XII | | |інформацію" (зі змінами та |( 3322-12 ) | | |доповненнями) | | |---+---------------------------------------+--------------------| |6. |Закон України "Про лікарські засоби" |04.04.96 N 123/96-ВР| | |(зі змінами та доповненнями) |( 123/96-ВР ) | |---+---------------------------------------+--------------------| |7. |Закон України "Про захист від |07.06.96 N 236/96-ВР| | |недобросовісної конкуренції" (зі |( 236/96-ВР ) | | |змінами та доповненнями) | | |---+---------------------------------------+--------------------| |8. |Закон України "Про рекламу" (в редакції|03.07.96 N 270/96-ВР| | |Закону України від 11.07.2003 |( 270/96-ВР ) | | |N 1121-IV ( 1121-15 ) | | |---+---------------------------------------+--------------------| |9. |Закон України "Про охорону прав на |16.06.99 N 752-XIV | | |зазначення походження товарів" (зі |( 752-14 ) | | |змінами та доповненнями) | | |---+---------------------------------------+--------------------| |10.|Закон України "Про охорону прав на |05.11.97 N 621/97-ВР| | |топографії інтегральних мікросхем" (зі |( 621/97-ВР ) | | |змінами та доповненнями) | | |---+---------------------------------------+--------------------| |11.|Постанова Кабінету Міністрів України |19.08.2002 N 1183 | | |"Про заходи щодо реалізації Закону |( 1183-2002-п ) | | |України "Про охорону прав на сорти | | | |рослин" (зі змінами та доповненнями) | | |---+---------------------------------------+--------------------| |12.|Постанова Кабінету Міністрів України |15.05.2003 N 686 | | |"Про затвердження Положення про |( 686-2003-п ) | | |Державний реєстр сортів рослин, | | | |придатних для поширення в Україні" | | |---+---------------------------------------+--------------------| |13.|Постанова Кабінету Міністрів України |11.07.94 N 473 | | |"Про порядок виплати винагороди авторам|( 473-94-п ) | | |винаходів і промислових зразків, що | | | |охороняються чинними на території | | | |України свідоцтвами СРСР" | | |---+---------------------------------------+--------------------| |14.|Постанова Кабінету Міністрів України |29.07.94 N 516 | | |"Про порядок надання дозволу на |( 516-94-п ) | | |виконання запатентованого винаходу | | | |(корисної моделі) чи запатентованого | | | |промислового зразка без згоди власника | | | |патенту, але з виплатою йому | | | |відповідної компенсації" (зі змінами та| | | |доповненнями) | | |---+---------------------------------------+--------------------| |15.|Постанова Кабінету Міністрів України |10.08.94 N 545 | | |"Про затвердження Положення про |( 545-94-п ) | | |представників у справах інтелектуальної| | | |власності (патентних повірених)" (у | | | |редакції постанови Кабінету Міністрів | | | |України від 27.08.97 N 938 | | | |( 938-97-п ) | | |---+---------------------------------------+--------------------| |16.|Постанова Кабінету Міністрів України |22.05.2001 N 543 | | |"Про затвердження Положення про порядок|( 543-2001-п ) | | |сплати зборів за дії, пов'язані з | | | |охороною прав на об'єкти | | | |інтелектуальної власності" (зі змінами | | | |та доповненнями) | | |---+---------------------------------------+--------------------| |17.|Постанова Кабінету Міністрів України |12.10.94 N 705 | | |"Про державну систему депонування |( 705-94-п ) | | |штамів мікроорганізмів" | | |---+---------------------------------------+--------------------| |18.|Розпорядження Кабінету Міністрів |23.04.2001 N 149-р | | |України "Про спеціально уповноважені |( 149-2001-р ) | | |органи для визначення та контролю | | | |особливих властивостей та інших | | | |характеристик товарів" (зі змінами та | | | |доповненнями) | | |---+---------------------------------------+--------------------| |19.|Правила складання і подання заявки на |28.07.1995 N 116 | | |видачу свідоцтва України на знак для |( z0276-95 ) | | |товарів і послуг, затверджені наказом | | | |Державного патентного відомства України| | | |(зі змінами та доповненнями) | | |---+---------------------------------------+--------------------| |20.|Положення про перелік видових назв |12.12.2000 N 583 | | |товарів, затверджене наказом |( z0061-01 ) | | |Міністерства освіти і науки України | | |---+---------------------------------------+--------------------| |21.|Правила складання, подання та |17.08.2001 N 598 | | |проведення експертизи заявки на |( z0772-01 ) | | |реєстрацію кваліфікованого зазначення | | | |походження товару та/або права на | | | |використання зареєстрованого | | | |кваліфікованого зазначення походження | | | |товару, затверджені наказом | | | |Міністерства освіти і науки України | | |---+---------------------------------------+--------------------| |22.|Положення про Державний реєстр України |13.12.2001 N 798 | | |назв місць походження та географічних |( z1086-01 ) | | |зазначень походження товарів і прав на | | | |використання зареєстрованих | | | |кваліфікованих зазначень походження | | | |товарів, затверджене наказом | | | |Міністерства освіти і науки України | | |---+---------------------------------------+--------------------| |23.|Положення про Державний реєстр |16.08.2000 N 391 | | |представників у справах інтелектуальної|( z0575-00 ) | | |власності, затверджене наказом | | | |Міністерства освіти і науки України | | |---+---------------------------------------+--------------------| |24.|Правила складання і подання заявки на |22.01.2001 N 22 | | |винахід та заявки на корисну модель, |( z0173-01 ) | | |затверджені наказом Міністерства освіти| | | |і науки України | | |---+---------------------------------------+--------------------| |25.|Правила розгляду заявки на винахід та |15.03.2002 N 197 | | |заявки на корисну модель, затверджені |( z0364-02 ) | | |наказом Міністерства освіти і науки | | | |України | | |---+---------------------------------------+--------------------| |26.|Правила складання та подання заявки на |18.02.2002 N 110 | | |промисловий зразок, затверджені |( z0226-02 ) | | |наказом Міністерства освіти і науки | | | |України | | |---+---------------------------------------+--------------------| |27.|Правила розгляду заявки на промисловий |18.03.2002 N 198 | | |зразок, затверджені наказом |( z0313-02 ) | | |Міністерства освіти і науки України | | |---+---------------------------------------+--------------------| |28.|Правила складання, подання та розгляду |18.04.2002 N 260 | | |заявки на реєстрацію топографії |( z0406-02 ) | | |інтегральної мікросхеми, затверджені | | | |наказом Міністерства освіти і науки | | | |України | | |---+---------------------------------------+--------------------| |29.|Правила складання та подання заявки на |03.09.2002 N 249 | | |сорт, затверджені наказом Міністерства |( z0848-02 ) | | |аграрної політики України | | |---+---------------------------------------+--------------------| |30.|Інструкція про подання, розгляд, |16.07.2001 N 521 | | |публікацію та внесення до реєстру |( z0644-01 ) | | |відомостей про передачу права власності| | | |на винахід (корисну модель) та видачу | | | |ліцензії на використання винаходу | | | |(корисної моделі), затверджена наказом | | | |Міністерства освіти і науки України | | |---+---------------------------------------+--------------------| |31.|Інструкція про подання, розгляд, |03.08.2001 N 574 | | |публікацію та внесення до реєстру |( z0716-01 ) | | |відомостей про передачу права власності| | | |на промисловий зразок та видачу | | | |ліцензії на використання промислового | | | |зразка, затверджена наказом | | | |Міністерства освіти і науки України | | |---+---------------------------------------+--------------------| |32.|Інструкція про подання, розгляд, |03.08.2001 N 576 | | |публікацію та внесення до реєстрів |( z0718-01 ) | | |відомостей про передачу права власності| | | |на знак для товарів і послуг та видачу | | | |ліцензії на використання знака | | | |(міжнародного знака) для товарів і | | | |послуг, затверджена наказом | | | |Міністерства освіти і науки України (зі| | | |змінами та доповненнями) | | |---+---------------------------------------+--------------------| |33.|Інструкція про подання, розгляд, |03.08.2001 N 577 | | |публікацію та внесення до реєстру |( z0719-01 ) | | |відомостей про передачу права власності| | | |на топографію інтегральної мікросхеми | | | |та видачу ліцензії на використання | | | |топографії інтегральної мікросхеми, | | | |затверджена наказом Міністерства освіти| | | |і науки України | | ------------------------------------------------------------------
3. Міжнародні конвенції, угоди та договори
3.1. Авторське право і суміжні права
--------------------------------------------------------------------- | N |Назва міжнародно-правового акта | Дата |Дата приєднання, | |п/п| | підписання | ратифікації | | | | | Україною, | | | | |набрання чинності| |---+--------------------------------+------------+-----------------| |1. |Бернська конвенція про охорону |24.07.71, із|Дата приєднання -| | |літературних і художніх творів |змінами від | 31.05.95 | | |Паризький акт ( 995_051 ) | 02.10.79 | | |---+--------------------------------+------------+-----------------| |2. |Всесвітня конвенція про | 06.09.52 |Дата ратифікації | | |авторське право ( 995_052 ) | | - 23.12.93, | | | | |набрання чинності| | | | | - 03.11.95 | |---+--------------------------------+------------+-----------------| |3. |Договір ВОІВ по авторському | 20.12.96 |Дата приєднання -| | |праву ( 995_770 ) | |20.09.2001, дата | | | | | ратифікації - | | | | | 23.12.93, | | | | |набрання чинності| | | | | - 03.11.95 | |---+--------------------------------+------------+-----------------| |4. |Міжнародна конвенція про охорону| 26.10.61 |Дата приєднання -| | |прав виконавців, виробників | | 20.09.2001 | | |фонограм і організацій мовлення | | | | |(Римська конвенція) ( 995_763 ) | | | |---+--------------------------------+------------+-----------------| |5. |Конвенція про охорону інтересів | 29.10.71 |Дата приєднання -| | |виробників фонограм від | | 15.06.99 | | |незаконного відтворення їх | | | | |фонограм (Конвенція по | | | | |фонограмам) ( 995_124 ) | | | |---+--------------------------------+------------+-----------------| |6. |Договір Всесвітньої організації | 20.12.96 |Дата приєднання -| | |інтелектуальної власності про | | 20.09.2001 | | |виконання і фонограми | | | | |( 995_769 ) | | | ---------------------------------------------------------------------
3.2. Право промислової власності
--------------------------------------------------------------------- |1. |Паризька конвенція про охорону | 20.03.1883 | Дата набрання | | |промислової власності |Переглянута:| чинності - | | |( 995_123 ) | у Брюсселі | 25.12.91 | | | |14.12.1900, | | | | |у Вашингтоні| | | | |02.06.11, у | | | | | Гаазі | | | | |06.11.25, у | | | | | Лондоні | | | | |02.06.34, у | | | | | Лісабоні | | | | |31.10.58, у | | | | | Стокгольмі | | | | | 14.07.67, | | | | | змінена | | | | | 02.10.79 | | |---+--------------------------------+------------+-----------------| |2. |Договір про патентну кооперацію | 19.06.70 | Дата набрання | | |(РСТ) ( 895_001 ) |Переглянутий| чинності - | | | | 02.10.79, | 25.12.91 | | | | 03.02.84 | | |---+--------------------------------+------------+-----------------| |3. |Договір про патентне право (PLT)| 01.06.2000 |Дата приєднання -| | |та Інструкція до Договору про | | 22.11.2002 | | |патентне право ( 895_002 ) | | | |---+--------------------------------+------------+-----------------| |4. |Договір про закони щодо товарних| 27.10.94 |Дата ратифікації | | |знаків (TLT) ( 995_102 ) | | - 13.10.95 | |---+--------------------------------+------------+-----------------| |5. |Мадридська угода про міжнародну | 14.04.1891 | Дата набрання | | |реєстрацію знаків ( 995_134 ) |Переглянута:| чинності - | | | | у Брюсселі | 25.12.91 | | | |14.12.1900, | | | | |у Вашингтоні| | | | |02.06.1911, | | | | | у Гаазі | | | | |06.11.25, у | | | | | Лондоні | | | | |02.06.34, у | | | | | Ніцці | | | | |15.06.57, у | | | | | Стокгольмі | | | | | 14.07.67, | | | | | змінена | | | | | 02.10.79 | | |---+--------------------------------+------------+-----------------| |6. |Протокол до Мадридської угоди | 28.06.1989 |Дата приєднання -| | |про міжнародну реєстрацію знаків| | 01.06.2000 | | |( 995_583 ) | | | |---+--------------------------------+------------+-----------------| |7. |Ніццька угода про міжнародну | 15.06.57 |Дата приєднання -| | |класифікацію виробів і послуг |Переглянута | 01.06.2000 | | |для реєстрації знаків |в Стокгольмі| | | |( 995_066 ) | 14.07.67 | | |---+--------------------------------+------------+-----------------| |8. |Гаазька угода про міжнародну | 06.11.25 |Дата приєднання -| | |реєстрацію промислових зразків | | 17.01.2002 | | | | | | | |Гаазький акт ( 995_132 ) | 28.11.60 | | | | | | | | |Женевський акт ( 995_601 ) | 02.07.99 | | |---+--------------------------------+------------+-----------------| |9. |Будапештський договір про | 28.04.77 |Дата приєднання -| | |міжнародне визнання депонування | | 01.11.96 | | |мікроорганізмів з метою | | | | |патентної процедури ( 995_039 ) | | | |---+--------------------------------+------------+-----------------| |10.|Найробський договір про охорону | 26.09.81 |Дата приєднання -| | |олімпійського символу | | 13.03.98 | | |( 995_995 ) | | | ---------------------------------------------------------------------вгору