Про затвердження Порядку формування цін на універсальні послуги
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Порядок від 05.10.20181177
Документ v1177874-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.10.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.11.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

05.10.2018  № 1177

Про затвердження Порядку формування цін на універсальні послуги

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок формування цін на універсальні послуги, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

О. КривенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
05.10.2018 № 1177

ПОРЯДОК
формування цін на універсальні послуги

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок поширюється на постачальників універсальних послуг та визначає механізм формування цін на електричну енергію для побутових та малих непобутових споживачів під час надання універсальних послуг.

1.2. Універсальні послуги надаються постачальником універсальних послуг виключно побутовим та малим непобутовим споживачам.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

дата початку дії нового ринку електричної енергії - дата запровадження двосторонніх договорів, ринку «на добу наперед», внутрішньодобового ринку та балансуючого ринку;

побутовий споживач - фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність, або юридична особа, що об'єднує фізичних осіб, які використовують електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, та розраховується з електропостачальником за загальним розрахунковим засобом обліку (ОСББ, житлово-експлуатаційні організації, садові товариства, гуртожитки тощо);

розрахунковий період - календарний квартал, на який визначається ціна на універсальні послуги.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про електроенергетику», «Про ринок електричної енергії», Правилах ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 308, Кодексі систем розподілу, затвердженому постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, і Правилах роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312.

1.4. Ціна на універсальні послуги включає в себе ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, ціни (тарифи) на послуги оператора системи передачі та оператора системи розподілу на відповідному класі напруги згідно з укладеними договорами про надання послуг.

1.5. Розрахунок ціни на універсальні послуги та всіх її складових здійснюється без урахування податку на додану вартість.

1.6. Постачальник універсальних послуг формує ціни на універсальні послуги на розрахунковий період і оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет, у засобах масової інформації та на своїх інформаційних стендах у центрах обслуговування споживачів не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування.

1.7. Споживачі електричної енергії розподіляються за двома класами відповідно до встановленого чинним законодавством порядку визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги та поділяються на дві групи:

1-а група - непобутові споживачі (для цього Порядку - малі непобутові споживачі),

2-а група - побутові споживачі.

1.8. Постачальник універсальних послуг надає НКРЕКП електронною поштою розрахунок прогнозованої ціни закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії або прогнозованої середньої закупівельної ціни на електричну енергію до дати початку дії нового ринку електричної енергії на розрахунковий квартал не пізніше 10 числа третього місяця попереднього розрахункового періоду.

1.9. Споживачі універсальної послуги, приєднані до малої системи розподілу (далі - МСР), додатково сплачують оператору МСР плату за його послуги відповідно до умов укладених договорів.

2. Розрахунок ціни на універсальні послуги

2.1. Ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів (споживачів 1-ї групи), у тому числі для малих непобутових споживачів, які є користувачами МСР, приєднаної до системи розподілу, розраховується за формулою

(1)

де

-

ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів (споживачів 1-ї групи), у тому числі для малих непобутових споживачів, які є користувачами МСР, приєднаної до системи розподілу, грн/МВтгод;


-

прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії постачальником універсальних послуг, грн/МВтгод, яка визначається за формулою

(2)

де

-

ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» в і-ту годину l-тої доби другого місяця попереднього розрахункового кварталу, грн/МВтгод;


-

обсяг електричної енергії, спожитий споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби другого місяця попереднього розрахункового кварталу, МВтгод;


-

тариф на послуги з передачі електричної енергії, встановлений НКРЕКП, грн/МВтгод;


-

тариф на послуги з розподілу електричної енергії на 2 класі напруги, встановлений НКРЕКП, грн/МВтгод;


-

тариф на послуги постачальника універсальних послуг, визначений за результатами проведення конкурсу з визначення постачальника універсальних послуг, або якщо конкурс з визначення постачальника універсальних послуг не відбувся, встановлений НКРЕКП, грн/МВтгод.

2.2. Ціна на універсальні послуги для побутових споживачів (споживачів 2-ї групи), приєднаних до системи розподілу, у тому числі для побутових споживачів, які є користувачами МСР, приєднаної до системи розподілу, розраховується за формулою

(3)

де

-

клас напруги споживача;


-

ціна на універсальні послуги для побутових споживачів (споживачів 2-ї групи), приєднаних до системи розподілу, у тому числі для побутових споживачів, які є користувачами МСР, приєднаної до системи розподілу, грн/МВтгод;


-

компенсація, що надається постачальнику універсальних послуг за виконання спеціальних обов’язків із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів, грн.

Джерела фінансування та порядок визначення компенсації, що надається постачальнику універсальних послуг за виконання спеціальних обов’язків із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів визначаються в установленому законом порядку;


-

фактичні обсяги постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг побутовим споживачам, МВтгод;


-

тариф на послуги з розподілу електричної енергії на j-тому класі напруги, встановлений НКРЕКП, грн/МВтгод.

2.3. Ціна на універсальні послуги для побутових споживачів (споживачів 2-ї групи), приєднаних до системи передачі, у тому числі для побутових споживачів, які є користувачами МСР, приєднаної до системи передачі, розраховується за формулою

(4)

де

-

ціна на універсальні послуги для побутових споживачів (споживачів 2-ї групи), приєднаних до системи передачі, у тому числі для побутових споживачів, які є користувачами МСР, приєднаної до системи передачі, грн/МВтгод.

3. Перехідні положення

3.1. До дати початку дії нового ринку електричної енергії постачальник універсальних послуг купує електричну енергію для постачання споживачам відповідно до Закону України «Про електроенергетику».

3.2. Ціна на універсальні послуги для побутових та малих непобутових споживачів, у тому числі для побутових та малих непобутових споживачів, які є користувачами МСР, до дати початку дії нового ринку електричної енергії розраховується за формулою

(5)

де

-

ціна на універсальні послуги для побутових та малих непобутових споживачів до початку дії нового ринку електричної енергії, грн/МВтгод;


-

прогнозована середня закупівельна ціна на електричну енергію до дати початку дії нового ринку електричної енергії, грн/МВтгод, яка визначається за формулою

(6)

де

-

прогнозована оптова ринкова ціна на електричну енергію на розрахунковий квартал, затверджена НКРЕКП, грн/МВтгод;


-

коефіцієнт, що враховує графік споживання електричної енергії населенням (К = 1,05);


-

прогнозований обсяг закупівлі електричної енергії постачальником універсальних послуг на Оптовому ринку електричної енергії України (далі -ОРЕ) у розрахунковому кварталі, МВтгод;


-

ціна (тариф), за якою (яким) постачальник універсальних послуг згідно з договором купує електричну енергію безпосередньо у виробника, та/або ціна (тариф), за якою (яким) постачальник універсальних послуг купує електричну енергію, вироблену об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, та/або ціна (тариф) на електричну енергію, вироблену власними об’єктами електроенергетики постачальника, у розрахунковому кварталі, грн/МВтгод;


-

прогнозований обсяг закупівлі електричної енергії постачальником універсальних послуг безпосередньо у виробника, та/або прогнозований обсяг закупівлі електричної енергії, виробленої об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, та/або прогнозований обсяг електричної енергії, виробленої власними об’єктами електроенергетики постачальника, у розрахунковому кварталі, МВтгод;


-

відхилення величини сплати за куповану електричну енергію до дати початку дії нового ринку електричної енергії (розраховує постачальник універсальних послуг), грн.

3.3. Відхилення величини сплати за куповану електричну енергію до дати початку дії нового ринку електричної енергії протягом перших двох розрахункових періодів від початку діяльності постачальника універсальних послуг дорівнює нулю. Починаючи з третього розрахункового періоду, після початку діяльності постачальника універсальних послуг відхилення величини сплати за куповану електричну енергію до дати початку дії нового ринку електричної енергії визначається за формулою

(7)

де

-

фактична середня закупівельна ціна на електричну енергію, що склалася за квартал, який передував попередньому розрахунковому кварталу, скоригована з урахуванням дотацій, до дати початку дії нового ринку електричної енергії, грн/МВтгод;


-

прогнозована середня закупівельна ціна на електричну енергію на квартал, що передував попередньому розрахунковому кварталу, не скоригована на відхилення величини сплати, до дати початку дії нового ринку електричної енергії, грн/МВтгод;


-

фактичний обсяг закупленої постачальником універсальних послуг на ОРЕ електричної енергії за квартал, що передував попередньому розрахунковому кварталу (згідно з актом купівлі-продажу електричної енергії), МВтгод;


-

фактичний обсяг закупленої постачальником універсальних послуг електричної енергії безпосередньо у виробника, та/або фактичний обсяг закупленої електричної енергії, виробленої об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, та/або фактичний обсяг електричної енергії, виробленої власними об’єктами електроенергетики постачальника, за квартал, що передував попередньому розрахунковому кварталу (згідно з актом купівлі-продажу електричної енергії), МВтгод.

3.4. Прогнозована середня закупівельна ціна на електричну енергію на квартал, що передував попередньому розрахунковому кварталу, не скоригована на відхилення величини сплати, до дати початку дії нового ринку електричної енергії розраховується за формулою

(8)

де

-

прогнозована оптова ринкова ціна на електричну енергію на квартал, що передував попередньому розрахунковому кварталу, грн/МВтгод;


-

прогнозований обсяг закупівлі постачальником універсальних послуг електричної енергії на ОРЕ у кварталі, що передував попередньому розрахунковому кварталу, МВтгод;


-

ціна (тариф), за якою (яким) постачальник універсальних послуг згідно з договором купував електричну енергію безпосередньо у виробника, та/або ціна (тариф), за якою (яким) постачальник універсальних послуг купував електричну енергію, вироблену об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, та/або тариф на електричну енергію, вироблену власними об’єктами електроенергетики постачальника, у кварталі, що передував попередньому розрахунковому кварталу, грн/МВтгод;


-

прогнозований обсяг закупівлі електричної енергії постачальником універсальних послуг безпосередньо у виробника, та/або прогнозований обсяг закупівлі електричної енергії, виробленої об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, та/або прогнозований обсяг електричної енергії, виробленої власними об’єктами електроенергетики постачальника, у кварталі, що передував попередньому розрахунковому кварталу, МВтгод.

3.5. Фактична середня закупівельна ціна на електричну енергію, що склалася за квартал, який передував попередньому розрахунковому кварталу, скоригована з урахуванням дотацій, до дати початку дії нового ринку електричної енергії розраховується за формулою

(9)

де

-

загальна сума компенсації для відшкодування втрат від постачання електричної енергії окремим категоріям споживачів (дотації), затверджена НКРЕКП на квартал, що передував попередньому розрахунковому кварталу, грн.

3.6. Ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів (споживачів 1-ї групи), у тому числі для малих непобутових споживачів, які є користувачами МСР, приєднаної до системи розподілу, перші чотири розрахункові періоди з дати початку дії нового ринку електричної енергії розраховується за формулою

(10)

де

-

ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів (споживачів 1-ї групи), у тому числі для малих непобутових споживачів, які є користувачами МСР, приєднаної до системи розподілу, у перші чотири розрахункові періоди з дати початку дії нового ринку електричної енергії, грн/МВтгод;


-

прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії у перші чотири розрахункові періоди з дати початку дії нового ринку електричної енергії, грн/МВтгод.

3.7. Ціна на універсальні послуги для побутових споживачів (споживачів 2-ї групи), приєднаних до системи розподілу, у тому числі для побутових споживачів, які є користувачами МСР, приєднаної до системи розподілу, перші чотири розрахункові періоди з дати початку дії нового ринку електричної енергії розраховується за формулою

(11)

де

-

ціна на універсальні послуги для побутових споживачів (споживачів 2-ї групи), приєднаних до системи розподілу, у тому числі для побутових споживачів, які є користувачами МСР, приєднаної до системи розподілу, у перші чотири розрахункові періоди з дати початку дії нового ринку електричної енергії, грн/МВтгод.

3.8. Ціна на універсальні послуги для побутових споживачів (споживачів 2-ї групи), приєднаних до системи передачі, у тому числі для побутових споживачів, які є користувачами МСР, приєднаної до системи передачі, перші чотири розрахункові періоди з дати початку дії нового ринку електричної енергії розраховується за формулою

(12)

де

-

ціна на універсальні послуги для побутових споживачів (споживачів 2-ї групи), приєднаних до системи передачі, у тому числі для побутових споживачів, які є користувачами МСР, приєднаної до системи передачі, у перші чотири розрахункові періоди з дати початку дії нового ринку електричної енергії, грн/МВтгод.

3.9. Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії на перший розрахунковий період з дати початку дії нового ринку електричної енергії, визначається за формулою

(13)

де

-

прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії на перший розрахунковий період з дати початку дії нового ринку електричної енергії, грн/МВтгод;


-

прогнозована оптова ринкова ціна на електричну енергію, на попередній розрахунковий квартал, грн/МВтгод;


-

прогнозований обсяг корисного відпуску споживачам постачальника універсальних послуг на розрахунковий період, МВтгод.

3.10. Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії на другий розрахунковий період з дати початку дії нового ринку електричної енергії, визначається за формулою

(14)

де

-

прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії на другий розрахунковий період з дати початку дії нового ринку електричної енергії, грн/МВтгод.

3.11. Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії на третій розрахунковий період з дати початку дії нового ринку електричної енергії, визначається за формулою

(15)

де

-

прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії на третій розрахунковий період з дати початку дії нового ринку електричної енергії, грн/МВтгод;


-

відхилення величини сплати за куповану електричну енергію, яке враховується у третьому розрахунковому періоді з дати початку дії нового ринку електричної енергії, грн.

3.12. Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії на четвертий розрахунковий період з дати початку дії нового ринку електричної енергії, визначається за формулою

(16)

де

-

прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії на четвертий розрахунковий період з дати початку дії нового ринку електричної енергії, грн/МВтгод;


-

відхилення величини сплати за куповану електричну енергію, яке враховується у четвертому розрахунковому періоді з дати початку дії нового ринку електричної енергії, грн.

3.13. Відхилення величини сплати за куповану електричну енергію, яке враховується у третьому розрахунковому періоді з дати початку дії нового ринку електричної енергії розраховується за формулою

(17)

де

-

середня ціна на електричну енергію, що склалася на ринку «на добу наперед» за квартал, який передував попередньому розрахунковому кварталу, з урахуванням фактичного графіка споживання електричної енергії споживачами постачальника універсальних послуг, грн/МВтгод;


-

прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії на перший розрахунковий період з дати початку дії нового ринку електричної енергії, не скоригована на відхилення величини сплати, грн/МВтгод;


-

фактичний корисний відпуск електричної енергії споживачам постачальника універсальних послуг за квартал, що передував попередньому розрахунковому кварталу, МВтгод.

3.14. Відхилення величини сплати за куповану електричну енергію, яке враховується у четвертому розрахунковому періоді з дати початку дії нового ринку електричної енергії розраховується за формулою

(18)

де

-

прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії на другий розрахунковий період з дати початку дії нового ринку електричної енергії, не скоригована на відхилення величини сплати, грн/МВтгод.

3.15. Середня ціна на електричну енергію, що склалася на ринку «на добу наперед» за квартал, який передував попередньому розрахунковому кварталу, з урахуванням фактичного графіка споживання електричної енергії споживачами постачальника універсальних послуг визначається за формулою

(19)

де

-

ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» в і-ту годину l-тої доби n-го місяця кварталу, який передував попередньому розрахунковому періоду, грн/МВтгод;


-

обсяг електричної енергії, спожитий споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби n-го місяця кварталу, який передував попередньому розрахунковому періоду, МВтгод.

3.16. Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії на перший розрахунковий період з дати початку дії нового ринку електричної енергії, не скоригована на відхилення величини сплати, визначається за формулою

(20)

де

-

прогнозована оптова ринкова ціна на електричну енергію на останній квартал до дати початку дії нового ринку електричної енергії, грн/МВтгод.

3.17. Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії на другий розрахунковий період з дати початку дії нового ринку електричної енергії, не скоригована на відхилення величини сплати, визначається за формулою

(21)

де

-

ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» в і-ту годину l-тої доби другого місяця першого кварталу з дати початку дії нового ринку електричної енергії, грн/МВтгод;


-

обсяг електричної енергії, спожитий споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби другого місяця першого кварталу з дати початку дії нового ринку електричної енергії, МВтгод.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетикиА. Гудаченковгору