Документ v1152323-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.06.2013

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.06.2013  № 1152/5

Про затвердження Змін до наказу Міністерства юстиції України від 30 липня 2010 року № 1722/5 "Про затвердження переліків рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під час проведення судових експертиз"

Відповідно до пункту 14 Порядку ведення Реєстру методик проведення судових експертиз, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 2 жовтня 2008 року № 1666/5, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до наказу Міністерства юстиції України від 30 липня 2010 року № 1722/5 "Про затвердження переліків рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під час проведення судових експертиз", що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління експертного забезпечення правосуддя Головченко Л.М.

Міністр

О. Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
13.06.2013 № 1152/5

ЗМІНИ
до наказу Міністерства юстиції України від 30 липня 2010 року № 1722/5 "Про затвердження переліків рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під час проведення судових експертиз"

1. Доповнити додаток 2 позицією такого змісту:

"46. Російсько-український словник професійної лексики почеркознавця: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ХНДІСЕ; кер. Г.П. Денисюк; викон.: Т.В. Сохранич. - X.: ХНДІСЕ, 1996. - 286 с".

2. Позицію 23 додатка 2 виключити.

У зв'язку з цим позиції 24 - 45 вважати відповідно позиціями 23 - 44.

3. Доповнити додаток 16 позицією такого змісту:

"184. Методичні рекомендації з проведення судово-психологічної експертизи неповнолітніх: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ХНДІСЕ; наук. кер. Т.В. Савкіна; викон.: А.С. Ячина, Л.М. Дереча. - 0109U001202. Інв. №. - Х.: ХНДІСЕ, 2011. - 50 с.".

4. Позицію 337 додатка 17 викласти в такій редакції:

"337. Рев'яков І. С. Критерії художнього значення у судовій мистецтвознавчій експертизі // Правове забезпечення соціально-економічного розвитку регіону: матеріали регіональної науково-практичної конференції з нагоди 30-річчя економіко-правового факультету Донецького національного університету (12 квітня 2013 р.) / за ред. д. ю. н., проф. А.Г. Бобкової. - Донецьк: ДонНУ, 2013. - С. 134 - 136".

5. Доповнити додаток 17 позицією такого змісту:

"338. Рев'яков І.С. Проблема визначення художності як естетичної категорії // Філософія у сучасному соціумі: матеріали міжнародної наукової конференції 24 - 26 квітня 2013 року / наук. ред. д. філософ. н., проф. Т.О. Андрєєва. - Донецьк: ДонНУ, 2013. - С. 211 - 213".

Начальник Управління
експертного забезпечення
правосуддяЛ.М. Головченковгору