Документ v1150874-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.10.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.12.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

04.10.2018  № 1150

Про затвердження Зміни до Порядку формування тарифів на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природні монополії" та статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміну до Порядку формування тарифів на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 травня 2017 року № 690, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Голова НКРЕКП

О. КривенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
04.10.2018  № 1150

ЗМІНА
до Порядку формування тарифів на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами

Доповнити Порядок новою главою такого змісту:

"10. Прикінцеві положення

10.1. Перехідний період, протягом якого тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами для споживачів України розраховуються за спрощеним порядком із застосуванням щорічного коефіцієнта зростання тарифу, триває три роки, починаючи з дати набрання чинності постанови про встановлення тарифів на транспортування нафти магістральними трубопроводами для споживачів України, розрахованими відповідно до цього Порядку.

10.2. При встановленні тарифів на транспортування нафти магістральними трубопроводами по кожному маршруту на перехідний період до розрахунку приймаються лише прямі витрати виробничих підрозділів, що безпосередньо задіяні у процесі транспортування нафти для споживачів України.

10.3. Тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами на перехідний період встановлюються на кожен рік перехідного періоду. При цьому тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами на останній рік перехідного періоду можуть бути скориговані за наявності підстав, зазначених у главі 9 цього Порядку.

10.4. По завершенню перехідного періоду тариф на транспортування нафти магістральними трубопроводами по кожному і-му маршруту має досягти цільового рівня (Тіціл), розрахованого відповідно до положень цього Порядку з урахуванням пункту 10.2 цієї глави.

10.5. На перший рік перехідного періоду тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами по кожному маршруту за сегментом транспортування нафти споживачам України (Тірозр1) розраховуються за формулою

Тірозр1 = Тібаз х Кі (грн за 1 т нетто),

(10)

де

Ті баз

-

діючий тариф на транспортування нафти магістральними трубопроводами по і-му маршруту, грн за 1 т нетто;


Кі

-

щорічний коефіцієнт зростання тарифу на транспортування нафти магістральними трубопроводами по і-му маршруту протягом перехідного періоду.

10.6. На другий та третій роки перехідного періоду тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами по кожному маршруту за сегментом транспортування нафти споживачам України Ті розр N розраховуються за формулою

Тірозр N = Тірозр( N -1) х Кі (грн за 1 т нетто),

(11)

де

N

-

відповідний рік перехідного періоду.

10.7. Щорічний коефіцієнт зростання тарифу на транспортування нафти магістральними трубопроводами за сегментом транспортування нафти споживачам України по і-му маршруту протягом перехідного періоду розраховується за формулою

(12)

де

Кізаг

-

загальний коефіцієнт зростання тарифу на транспортування нафти магістральними трубопроводами по і-му маршруту протягом перехідного періоду.

10.8. Загальний коефіцієнт зростання тарифу на транспортування нафти магістральними трубопроводами по і-му маршруту протягом перехідного періоду розраховується за формулою

Кізаг = Т іціл / Тібаз.

(13)

".

Директор
Департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сферіТ. Рябухавгору