Документ v1132323-09, поточна редакція — Прийняття від 04.12.2009

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.12.2009 N 1132/7

Про затвердження плану заходів з відзначення
у квітні 2010 року 300-ї річниці прийняття
Конституції гетьмана Пилипа Орлика

З метою відзначення у квітні 2010 року 300-ї річниці
прийняття Конституції гетьмана Пилипа Орлика
( 001_002 ) - визначної пам'ятки української політичної і правової
думки Н А К А З У Ю:
1. Затвердити план заходів Міністерства юстиції України з
відзначення у квітні 2010 року 300-ї річниці прийняття Конституції
гетьмана Пилипа Орлика ( 001_002 ), що додається.
2. Управлінню координації правової роботи та правової освіти
(Богачов С.В.), управлінню із забезпечення взаємодії з Державним
департаментом України з питань виконання покарань (Кочерган П.В.),
управлінню систематизації законодавства та правової інформації
(Пушенко О.Г.), Департаменту кадрової роботи та державної служби
(Бірченко В.Г.), Адміністративному департаменту (Бондаренко І.С.),
прес-службі Міністерства юстиції забезпечити виконання зазначеного
плану.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра юстиції В.В.Богатиря.
Міністр М.Оніщук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції
04.12.2009 N 1132/7

ПЛАН ЗАХОДІВ
Міністерства юстиції України з відзначення
у квітні 2010 року 300-ї річниці прийняття
Конституції гетьмана Пилипа Орлика
( 001_002 )

------------------------------------------------------------------ | N | Зміст заходу | Строки | Відповідальні | | п/п| | | виконавці | |----+-----------------------+-----------+-----------------------| | 1. |Підготувати і провести | квітень |Управління із | | |для працівників установ| 2010 року |забезпечення взаємодії | | |виконання покарань та | |з Державним | | |засуджених | |департаментом України з| | |просвітницькі заходи, | |питань виконання | | |присвячені прийняттю | |покарань | | |Конституції гетьмана | | | | |Пилипа Орлика | | | | |( 001_002 ), як | | | | |вагомого внеску у | | | | |формування української | | | | |державності | | | |----+-----------------------+-----------+-----------------------| | 2. |Організувати та | квітень |Управління із | | |провести у | 2010 року |забезпечення взаємодії | | |загальноосвітніх | |з Державним | | |навчальних закладах | |департаментом України з| | |установ виконання | |питань виконання | | |покарань відповідні | |покарань | | |тематичні заняття | | | |----+-----------------------+-----------+-----------------------| | 3. |Розмістити на веб-сайті| квітень |Управління | | |Міністерства юстиції | 2010 року |систематизації | | |текст Конституції | |законодавства та | | |гетьмана Пилипа Орлика | |правової інформації | | |( 001_002 ) - "Пакти й | | | | |конституції законів та | | | | |вольностей Війська | | | | |Запорозького" | | | |----+-----------------------+-----------+-----------------------| | 4. |Організувати та | квітень |Управління координації | | |провести правовий | 2010 року |правової роботи та | | |турнір серед учнів | |правової освіти | | |загальноосвітніх | | | | |навчальних закладів | | | | |України, присвячений | | | | |300-й річниці прийняття| | | | |Конституції гетьмана | | | | |Пилипа Орлика | | | | |( 001_002 ) | | | |----+-----------------------+-----------+-----------------------| | 5. |Організувати та | Квітень |Управління координації | | |провести всеукраїнський| 2010 року |правової роботи та | | |студентський конкурс | |правової освіти | | |творів на тему: | | | | |"Конституція гетьмана | | | | |Пилипа Орлика" | | | | |( 001_002 ) | | | |----+-----------------------+-----------+-----------------------| | 6. |Організувати | квітень |Департамент кадрової | | |виготовлення відомчих | 2010 року |роботи та державної | | |заохочувальних відзнак | |служби, | | |Міністерства юстиції | |Адміністративний | | |України для | |департамент | | |нагородження переможців| | | | |правового турніру та | | | | |студентського конкурсу | | | | |з відповідної тематики | | | |----+-----------------------+-----------+-----------------------| | 7. |Підготувати та | квітень |Прес-служба | | |розмістити у засобах | 2010 року |Міністерства | | |масової інформації та | | | | |на веб-сайті | | | | |Міністерства юстиції | | | | |інформаційні матеріали | | | | |і фоторепортажі про | | | | |участь Міністерства у | | | | |заходах, пов'язаних з | | | | |відзначенням 300-ї | | | | |річниці прийняття | | | | |Конституції гетьмана | | | | |Пилипа Орлика | | | | |( 001_002 ) | | | ------------------------------------------------------------------
Начальник управління
координації правової
роботи та правової
освіти С.В.Богачоввгору