Документ v1120500-08, поточна редакція — Прийняття від 18.08.2008

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання та нагляду
Л И С Т
18.08.2008 N 40-117/3243-11202
Департаменту безвиїзного
банківського нагляду,
Департаменту інспектування
банків, Департаменту
інформатизації, Головному
управлінню Національного
банку України в Автономній
Республіці Крим
та по м. Києву і Київській
області, територіальним
управлінням Національного
банку України, Асоціації
українських банків,
Асоціації "Український
кредитно-банківський союз",
банкам України, навчальним
закладам Національного банку
України

Про порядок заповнення
форми статистичної звітності N 302
"Звіт про класифіковані кредитні операції
та сформовані резерви за кредитними операціями"

Згідно зі Змінами до Правил організації статистичної
звітності, що подається до Національного банку України,
затвердженими постановою Правління Національного банку
України від 27.06.2008 N 188 ( z0669-08 ), зареєстрованими в
Міністерстві юстиції України від 21.07.2008 N 669/15360, дані за
кредитними операціями та сформованими за цими операціями резервами
для відшкодування можливих втрат надаються у розрізі типів
контрагентів.
З метою коректного подання банками інформації за формою
статистичної звітності N 302 ( z0353-03 ) "Звіт про класифіковані
кредитні операції та сформовані резерви за кредитними операціями"
створено довідник типів контрагентів kl_k150 (додаток 1) та
таблицю відповідності кодів Довідника інституційних секторів
економіки (kl_k070) кодам довідника типів контрагентів (kl_k150).
Цю таблицю потрібно використовувати при віднесенні резидентів до
певного типу контрагенту (додаток 2). Групування нерезидентів за
типами контрагентів здійснюється аналогічно.
Виконавчий директор -
директор Дирекції з банківського
регулювання та нагляду О.І.Кірєєв

Додаток 1

ДОВІДНИК
типів контрагентів

------------------------------------------------------------------ | k150 | Типи контрагентів | |----------------------+-----------------------------------------| | 1 |Органи державної влади | |----------------------+-----------------------------------------| | 2 |Суб'єкти господарювання | |----------------------+-----------------------------------------| | 3 |Фізичні особи | |----------------------+-----------------------------------------| | 4 |Банки | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2

ТАБЛИЦЯ
відповідності кодів Довідника
інституційних секторів економіки (kl_k070)
кодам довідника типів контрагентів (kl_k150)

------------------------------------------------------------------ |к070 |к150 | Інституційні сектори економіки | |------+-----+---------------------------------------------------| |11001 | 2 |Державні нефінансові корпорації | |------+-----+---------------------------------------------------| |11002 | 2 |Приватні нефінансові корпорації | |------+-----+---------------------------------------------------| |11003 | 2 |Нефінансові корпорації під іноземним контролем | |------+-----+---------------------------------------------------| |12100 | 4 |Національний банк України | |------+-----+---------------------------------------------------| |12201 | 4 |Інші державні депозитні корпорації | |------+-----+---------------------------------------------------| |12202 | 4 |Інші приватні депозитні корпорації | |------+-----+---------------------------------------------------| |12203 | 4 |Інші депозитні корпорації під іноземним контролем | |------+-----+---------------------------------------------------| |12301 | 2 |Інші державні фінансові посередники, крім страхових| | | |корпорацій та недержавних пенсійних фондів | |------+-----+---------------------------------------------------| |12302 | 2 |Інші приватні фінансові посередники, крім страхових| | | |корпорацій та недержавних пенсійних фондів | |------+-----+---------------------------------------------------| |12303 | 2 |Інші фінансові посередники під іноземним контролем,| | | |крім страхових корпорацій і недержавних пенсійних | | | |фондів | |------+-----+---------------------------------------------------| |12401 | 2 |Державні допоміжні фінансові організації | |------+-----+---------------------------------------------------| |12402 | 2 |Приватні допоміжні фінансові організації | |------+-----+---------------------------------------------------| |12403 | 2 |Допоміжні фінансові організації під іноземним | | | |контролем | |------+-----+---------------------------------------------------| |12501 | 2 |Державні страхові корпорації та недержавні пенсійні| | | |фонди | |------+-----+---------------------------------------------------| |12502 | 2 |Приватні страхові корпорації та недержавні пенсійні| | | |фонди | |------+-----+---------------------------------------------------| |12503 | 2 |Страхові корпорації та недержавні пенсійні фонди | | | |під іноземним контролем | |------+-----+---------------------------------------------------| |13110 | 1 |Центральні органи державного управління | |------+-----+---------------------------------------------------| |13120 | 1 |Регіональні та місцеві органи державного | | | |управління | |------+-----+---------------------------------------------------| |13131 | 1 |Фонди соціального страхування (центральні) | |------+-----+---------------------------------------------------| |13132 | 1 |Фонди соціального страхування (регіональні та | | | |місцеві) | |------+-----+---------------------------------------------------| |14100 | 2 |Роботодавці - суб'єкти підприємницької діяльності | | | |(крім фінансової діяльності) | |------+-----+---------------------------------------------------| |14101 | 3 |Роботодавці - приватні нотаріуси та адвокати | |------+-----+---------------------------------------------------| |14200 | 2 |Самостійно зайняті працівники - суб'єкти | | | |підприємницької діяльності (крім фінансової | | | |діяльності) | |------+-----+---------------------------------------------------| |14201 | 3 |Самостійно зайняті працівники - приватні нотаріуси | | | |та адвокати | |------+-----+---------------------------------------------------| |14300 | 3 |Наймані працівники | |------+-----+---------------------------------------------------| |14410 | 3 |Одержувачі доходу від власності | |------+-----+---------------------------------------------------| |14420 | 3 |Одержувачі пенсій | |------+-----+---------------------------------------------------| |14430 | 3 |Одержувачі інших трансфертів | |------+-----+---------------------------------------------------| |15000 | 2 |Некомерційні організації, що обслуговують домашні | | | |господарства | |------+-----+---------------------------------------------------| |20000 | * |Інший світ (для нерезидентів) | |------+-----+---------------------------------------------------| |ZZZZZ | 2 |Інше (для новостворюваних суб'єктів | | | |господарювання) | |------+-----+---------------------------------------------------| |YYYYY | 2 |Інше (для новостворюваних фінансових установ | | | |(у т.ч. банків)) | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Групування нерезидентів за типами контрагентів здійснюється
аналогічно.вгору