Про Положення та порядок висунення робіт і присудження премії імені І.П.Котляревського
Мінкультури України, Спілка письменників, Спілка театральних діячів; Постанова, Положення, Інструкція від 08.10.199010/7-г
Документ v10_7280-90, поточна редакція — Прийняття від 08.10.1990

                КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УРСР 
СЕКРЕТАРІАТ ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ
СЕКРЕТАРІАТ ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ ТЕАТРАЛЬНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
08.10.1990 N 10/7-г

Про Положення та порядок висунення робіт і
присудження премії імені І.П.Котляревського

На виконання постанови Ради Міністрів УРСР N 244 ( 244-90-п )
від 7 вересня 1990 року "Про заснування премії імені
І.П.Котляревського" за здобутки в галузі драматургії і
театрального мистецтва колегія Міністерства культури УРСР,
секретаріат правління Спілки письменників України та секретаріат
правління Спілки театральних діячів України
П О С Т А Н О В Л Я Ю Т Ь:
1. Затвердити Положення про премію імені І.П.Котляревського,
Положення про жюрі (додаток N 1), склад жюрі 1991-1992 рр.
(додаток N 2), Положення про Почесний знак лауреата премії імені
І.П.Котляревського (додаток N 3), Інструкцію про порядок подання,
обговорення та оформлення творчих робіт на здобуття премії імені
І.П.Котляревського (додаток N 4).
2. Головному планово-економічному управлінню
(т. Чечель М.Й.), обліково-фінансовому управлінню
(т. Зосімов І.М.) та Головному управлінню мистецтв
(т. Мірошниченко О.А.) до 30 жовтня ц. р. внести пропозиції про
виготовлення нагрудного знаку та дипломів лауреатів премії імені
І.П.Котляревського, джерела фінансування та порядок розрахунків. Взяти до відома, що грошова премія виплачуться за рахунок
коштів Спілки театральних діячів України.
3. Встановити, що рецензування п'єс, театральних вистав і
театрознавчих праць, висунутих на здобуття премії, проводитиметься
за рахунок коштів засновників премії.
4. Визначити такою, що втратила чинність з 7 вересня 1990
року, постанова колегії Міністерства культури УРСР, секретаріату
Спілки письменників України та президії правління Українського
театрального товариства (СТД) від 25 січня 1986 року N 1/22 "Про
порядок висунення робіт та присудження премії імені
О.Є.Корнійчука".
5. Контроль за виконанням постанови покласти на начальника
Головного управління мистецтв Міністерства культури УРСР т.
Мірошниченка О.А., секретаря Спілки письменників України т.
Канівця В.В., секретаря правління Спілки театральних діячів
України т. Верещака Я.М.
Голова колегії,
Міністр культури УРСР Ю.О.Олененко
Перший секретар правління
Спілки письменників України Ю.М.Мушкетик
Голова правління Спілки
театральних діячів України С.В.Данченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова колегії
Міністерства культури УРСР,
секретаріату правління
Спілки письменників України,
секретаріату правління
Спілки театральних діячів
України
08.10.1990 N 10/7-г

ПОЛОЖЕННЯ
про премію імені І.П.Котляревського

1. Премія імені І.П.Котляревського присуджується щорічно за
краще сценічне втілення української класичної та сучасної
драматургії, оригінальну сучасну п'єсу українського драматурга,
визначні театрознавчі праці з питань історії, теорії та практики
українського театрального мистецтва. Премія присуджується:
драматургам, режисерам, сценографам, композиторам, акторам,
театрознавцям. Пропозиції про присудження премії вносять творчі спілки і
товариства, Академія Наук УРСР, мистецькі заклади й наукові
установи, громадські організації, видавництва, редколегії газет і
журналів, колективи підприємств і організацій. На здобуття премії можуть бути висунуті лише завершені п'єси,
театральні вистави й окремі роботи акторів, композиторів,
сценографів у цих виставах та театрознавчі праці, показ чи
публікація яких відбулися не пізніше як за півроку до дня
присудження премії. Висунення п'єс, вистав і праць повинно
проходити в обстановці широкої гласності та високої вимогливості
до їх оцінки.
2. Пропозиції про відзначення премією імені
І.П.Котляревського п'єс, вистав та театрознавчих праць приймаються
Міністерством культури УРСР до 1 березня. Їх перелік публікується
у пресі. Порядок подання, обговорення, розгляду п'єс, вистав та праць,
висунутих на здобуття премії, встановлюється Міністерством
культури УРСР, Спілкою письменників України та Спілкою театральних
діячів України.
3. Присудження премії імені І.П.Котляревського здійснюється
спільним рішенням колегії Міністерства культури УРСР,
секретаріатів правлінь Спілки письменників України та Спілки
театральних діячів України. Рішення про присудження премії імені І.П.Котляревського
публікується в пресі до дня народження фундатора нової української
літератури і театру - 9 вересня.
4. Особам, яким присуджено премію імені І.П.Котляревського,
вручається диплом, нагрудний знак із зображенням драматурга і
грошова премія в розмірі 1000 карбованців.

Додаток N 1
до постанови колегії
Міністерства культури УРСР,
секретаріату Спілки
письменників України,
секретаріату Спілки
театральних діячів України
08.10.1990 N 10/7-г

ПОЛОЖЕННЯ
про жюрі по премії імені І.П.Котляревського

До складу жюрі по премії імені І.П.Котляревського входять
провідні діячі культури та мистецтва республіки, представники
Міністерства культури, Спілки письменників України та Спілки
театральних діячів України.
До обов'язків жюрі входять: - попереднє обговорення та подання щорічно до 1 березня на
розгляд та затвердження керівництвом Міністерства культури УРСР,
Спілки письменників України та Спілки театральних діячів України
списку кандидатур, висунутих на здобуття премії імені
І.П.Котляревського; - публікація в періодичній пресі списку претендентів та
творчих робіт, що висуваються на здобуття премії, для широкого
громадського обговорення; - підведення підсумків та подання до 9 серпня на затвердження
колегією Міністерства культури УРСР, секретаріатом правління
Спілки письменників України та секретаріатом правління Спілки
театральних діячів України рішення (оформлене протоколом) про
присудження премії; - вручення лауреату (лауреатом) Почесного знаку та диплому
про присудження премії.
Жюрі надається право доручати рецензування творів і перегляд
театральних вистав творчим спілкам, товариствам, науково-дослідним
інститутам, вищим учбовим закладам, а також залучати до
рецензування поданих на розгляд п'єс, театрознавчих праць
кваліфікованих фахівців.
Склад жюрі затверджується строком на 2 роки спільною
постановою.
Примітка: Якщо на здобуття премії висувається творча робота,
автор якої є членом жюрі, протягом всього періоду обговорення та
присудження премії участі в роботі жюрі він не бере.

Додаток N 2
до постанови колегії
Міністерства культури УРСР,
секретаріату Спілки
письменників України,
секретаріату Спілки
театральних діячів України
08.10.1990 N 10/7-г

ЖЮРІ
по премії імені І.П.Котляревського (1991-1992 рр.)

1. Данченко С.В. - голова правління СТД України - голова
жюрі
2. Богдашевський Ю.Б. - головний редактор журналу "Український
театр"
3. Верещак Я.М. - секретер правління СТД України
4. Жулинський М.Г. - доктор філологічних наук,
член-кореспондент АН УРСР
5. Зарудний М.Я. - драматург
6. Канівець В.В. - секретар правління Спілки письменників
України - заступник голови жюрі
7. Коломієць Р.Г. - кандидат мистецтвознавства
8. Мірошниченко О.А. - начальник Головного управління мистецтв
Міністерства культури УРСР
9. Пазенко С.Ф. - начальник відділу театрального
мистецтва Міністерства культури УРСР
10. Пилипчук Р.Я. - ректор Київського державного інституту
театрального мистецтва імені
І.К.Карпенка-Карого, професор
11. Поляков А.В. - кандидат мистецтвознавства, професор
12. Станішевський Ю.О. - доктор мистецтвознавства, зав. відділом
театру ІМФЕ імені Рильського АН УРСР
13. Стельмах Я.М. - драматург
14. Френкель М.А. - головний художник Київського театру
імені Лесі Українки
15. Цуканов М.І. - головний редактор
репертуарно-редакційної колегії по
драматургії Міністерства культури УРСР -
секретар жюрі
16. Янівський Б.Я. - композитор, голова Львівського
відділення Спілки композиторів України.

Додаток N 3
до постанови колегії
Міністерства культури УРСР,
секретаріату Спілки
письменників України,
секретаріату Спілки
театральних діячів України
08.10.1990 N 10/7-г

ПОЛОЖЕННЯ
про Почесний знак лауреата премії
імені І.П.Котляревського

1. Почесний знак лауреата премії імені І.П.Котляревського
видається особам, яким присуджена премія і присвоєно звання
лауреата премії імені І.П.Котляревського.
2. Вручення Почесного знака здійснює жюрі по премії імені
І.П.Котляревського в урочистій обстановці з врученням диплома.
3. Почесний знак лауреата премії імені І.П.Котляревського
носиться на правій стороні грудей після Почесного знаку лауреата
Державної премії Української РСР імені Т.Г.Шевченка.

Додаток N 4
до постанови колегії
Міністерства культури УРСР,
секретаріату Спілки
письменників України,
секретаріату Спілки
театральних діячів України
08.10.1990 N 10/7-г

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок подання робіт та оформлення матеріалів
на здобуття премії імені І.П.Котляревського

I. Порядок подання робіт
1. Жюрі по премії імені І.П.Котляревського приймає на розгляд
творчі роботи до 1 березня.
2. До розгляду приймаються: а) оригінальні п'єси українських радянських авторів; б) театральні вистави, за творами класичної та сучасної
української драматургії, що здобули широке громадське визнання,
правдиво і яскраво відтворюють проблеми історії та сьогоденного
буття українського народу, утверджують ідеї національної
самобутності, патріотизму, високої духовності, окремі роботи
акторів, художників, композиторів у цих виставах; в) визначні театрознавчі праці, що вийшли друком.
3. Висунення творчих робіт на здобуття премії імені
І.П.Котляревського проводиться творчими спілками і товариствами,
Академією Наук УРСР та її інститутами, мистецькими закладами,
науковими установами і громадськими організаціями, видавництвами,
редакціями газет та журналів, колективами підприємств і
організацій.
Примітка: Премія імені І.П.Котляревського не присуджується за
твори, що удостоєні Державної премії УРСР імені Т.Г.Шевченка, а
також не присуджується повторно.
4. Склад авторської (постановочної) групи, висунутої на
здобуття премії імені І.П.Котляревського, не повинен перевищувати
5 чоловік. До неї включаються лише основні фахівці, чий творчий
внесок був найбільш значний. Якщо премія присуджується творчій групі, вона розподіляється
порівну між усіма членами групи.
5. Жюрі по премії імені І.П.Котляревського, розглядаючи на
своєму засіданні подання відповідних організацій, може відхиляти і
не включати до списку для попереднього опублікування в пресі
роботи, які не відзначаються достатнім ідейно-художнім рівнем і не
набули широкого громадського визнання.
II. Правила оформлення документів
На здобуття премії імені І.П.Котляревського приймаються такі
матеріали: - в галузі драматургії - текст твору в 3-х примірниках; - в галузі театрального мистецтва (сценічні постановки) -
друковані програми, афіші вистави, відгуки преси, фотографії сцен
з вистави, окремих виконавців у ролях, тощо; - в галузі театрознавства - опублікована праця в 2-х
примірниках. Роботи на здобуття премії подаються разом з
листом-клопотанням організації, що їх висуває. В листі
зазначається: а) прізвище, ім'я, по батькові автора (якщо є літературний
псевдонім); б) назва твору, час його написання, час і місце публікації чи
постановки, кількість вистав та число глядачів; в) загальна оцінка твору, вмотивованість його висування на
здобуття премії; г) відомості, які підтверджують широке громадське визнання
твору (творчої роботи). Лист підписує керівник організації, що висуває твір (творчу
роботу) на здобуття премії. Крім листа про висунення кандидатури на здобуття премії також
подаються: - протокол розширеного засідання творчої спілки, товариства,
вченої (художньої) ради, загальних зборів колективу установи
(організації, закладу); - відомості про кандидата: прізвище, ім'я та по-батькові, рік
народження, національність, освіта, спеціальність, місце роботи та
посада, почесні звання, нагороди, домашня адреса, телефон; - відгуки преси (оригінали чи завірені копії). Всі матеріали на здобуття премії імені І.П.Котляревського
надсилаються на адресу: 252003, Київ-3, вул. Прорізна, 2,
Міністерство культури УРСР, Головне управління мистецтв.вгору