Про надсилання звернень до Генеральної прокуратури України
Центрвиборчком; Постанова від 26.09.20121099
Документ v1099359-12, поточна редакція — Прийняття від 26.09.2012

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 26 вересня 2012 року № 1099

Про надсилання звернень до Генеральної прокуратури України

До Центральної виборчої комісії надійшли: 22 вересня 2012 року з прокуратури Шевченківського району міста Києва заява Куташева І.В. від 13 вересня 2012 року та Орищак О.І. від 13 вересня 2012 року № 127; 24 вересня 2012 року з прокуратури Луганської області заяви Іоффе Ю.Я. від 31 серпня 2012 року та від 6 вересня 2012 року, звернення Кушелевої А.В. від 4 вересня 2012 року; 25 вересня 2012 року з прокуратури Івано-Франківської області звернення Івано-Франківської обласної держтелерадіокомпанії від 11 вересня 2012 року, з прокуратури Сумської області заява Мовчана О.Л. від 18 вересня 2012 року, а також додані до них матеріали.

Вказані звернення та заяви містять інформацію щодо порушень законодавства про вибори народних депутатів України, які мали місце під час виборчого процесу.

Згідно з частиною двадцять п’ятою статті 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі – Закон) в разі надходження до Центральної виборчої комісії або окружної виборчої комісії заяви чи іншого повідомлення щодо порушень, які мають ознаки вчинення злочину чи адміністративного правопорушення, відповідна виборча комісія невідкладно звертається до відповідних правоохоронних органів щодо перевірки зазначеного повідомлення та реагування відповідно до законів України.

Також у випадках виявлення порушень, передбачених частиною другою статті 61 Закону, чи інших порушень, за які законом встановлено кримінальну або адміністративну відповідальність, відповідна виборча комісія повідомляє правоохоронні органи для перевірки і реагування відповідно до закону (частина п’ята статті 61 Закону).

Отже, проведення перевірки викладених у заявах чи повідомленнях відомостей про можливі ознаки вчинення злочину або адміністративного правопорушення, прийняття за ними рішень, вирішення питань про притягнення винних осіб до будь-якого виду відповідальності виходять за межі повноважень Центральної виборчої комісії. Кримінально-процесуальним кодексом України встановлено, що вирішення подібних питань належить до виключної компетенції уповноважених на те органів.

Законом України "Про прокуратуру" визначено, що нагляд за додержанням прав і свобод людини й громадянина, додержанням законів з цих питань покладається на прокуратуру.

Статтею 6 вказаного Закону регламентовано, що органи прокуратури України захищають у межах своєї компетенції права і свободи громадянина на засадах їх рівності перед законом, вживають заходів до усунення порушень закону, від кого б вони не виходили, поновлюють порушені права і притягають у встановленому законом порядку до відповідальності осіб, які допустили ці порушення.

Згідно з частиною першою статті 97 Кримінально-процесуального кодексу України прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов’язані приймати заяви і повідомлення про вчинені або підготовлювані злочини, в тому числі і в справах, які не підлягають їх віданню.

За змістом частини другої статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія є правозастосовчим органом, який зобов’язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, цим та іншими законами України.

З огляду на зазначене та на виконання вимог частини п’ятої статті 61, частини двадцять п’ятої статті 74 Закону та частини восьмої статті 14 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Центральна виборча комісія вважає за необхідне надіслати заяви Куташева І.В., Орищак О.І., Іоффе Ю.Я., Мовчана О.Л., звернення Кушелевої А.В., звернення Івано-Франківської обласної держтелерадіокомпанії разом з доданими до них матеріалами до Генеральної прокуратури України для перевірки вказаних у них фактів та вжиття заходів прокурорського реагування.

Враховуючи викладене, відповідно до частини п’ятої статті 61, частини двадцять п’ятої статті 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись частиною другою статті 3, статтями 11 – 13, частиною восьмою статті 14 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Надіслати заяви Куташева І.В., Орищак О.І., Іоффе Ю.Я., Мовчана О.Л. і звернення Кушелевої А.В. та Івано-Франківської обласної держтелерадіокомпанії разом з доданими до них матеріалами до Генеральної прокуратури України для перевірки зазначених у них фактів та вжиття заходів прокурорського реагування.

2. Копії цієї постанови надіслати Куташеву І.В., Орищак О.І., Іоффе Ю.Я., Кушелевій А.В., Мовчану О.Л., Івано-Франківській обласній держтелерадіокомпанії та Генеральній прокуратурі України.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії


А.МАГЕРАвгору