Документ v1092359-14, поточна редакція — Прийняття від 23.09.2014

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 23 вересня 2014 року № 1092

Про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Партії Сергія Тігіпка "Сильна Україна" у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року

До Центральної виборчої комісії 18 вересня 2014 року надійшла заява Партії Сергія Тігіпка "Сильна Україна" разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих 15 вересня 2014 року на II (IX) з’їзді цієї партії та включених до виборчого списку кандидатів у народні депутати України Партії Сергія Тігіпка "Сильна Україна", у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.

Розглянувши вказані документи та наявну в Центральній виборчій комісії інформацію, Комісія встановила.

Згідно з частиною другою статті 76 Конституції України народним депутатом України може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.

Відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон) народним депутатом України може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.

Згідно з частиною другою статті 9 Закону проживання в Україні для цілей Закону означає: 1) проживання на території в межах державного кордону України; 2) перебування на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України; 3) перебування громадян України у встановленому законодавством порядку у відрядженні за межами України в закордонних дипломатичних установах України, міжнародних організаціях та їх органах; 4) перебування на полярній станції України; 5) перебування у складі формування Збройних Сил України, дислокованого за межами України.

Отже, Законом установлено перелік критеріїв визначення проживання в Україні, що використовуються для цілей Закону.

Разом з тим, кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом (частина перша статті 33 Конституції України).

Таким чином, положення частини другої статті 76 Конституції України та частини першої статті 9 Закону не передбачають необхідності фізичного перебування особи на території України всі 365 (366) днів на рік протягом п’яти останніх перед днем виборів років.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про громадянство України" безперервне проживання на території України - проживання в Україні особи, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік - 180 днів.

За змістом статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" місце проживання - адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком понад шість місяців на рік.

Умови визначення місця постійного проживання фізичної особи встановлені Податковим кодексом України, статтею 14 якого передбачено, у разі, якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від’їзду) протягом періоду або періодів податкового року.

Зазначені акти передбачають, що проживання на території України більшість днів відповідного річного періоду вважається проживанням особи в Україні. Тобто, фактичною умовою для розгляду особи такою, що проживає в Україні, є необхідність знаходження такої особи на території України більше 183 днів протягом кожного річного періоду.

За таких обставин системний аналіз законодавства в контексті вимог частини другої статті 76 Конституції України та частини першої статті 9 Закону свідчить, що для визнання факту проживання в Україні протягом останніх п’яти років, громадянин має перебувати на її території абсолютну більшість (більше 183) днів кожного із цих п’яти річних періодів, які йдуть підряд та безпосередньо передують дню виборів.

Проте надана Центральній виборчій комісії Державною прикордонною службою України листом від 22 вересня 2014 року за № 0.254-10731/0/15-14 інформація дає підстави для висновку, що Піскун Святослав Михайлович, 8 березня 1959 року народження, 27 жовтня 2012 року вибув за межі України та повернувся до України 12 березня 2014 року.

Відтак Піскуном С.М. не дотримана вимога Конституції України та Закону щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 60 Закону Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата у депутати в разі виявлення обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути обраною депутатом відповідно до статті 9 Закону.

Крім того, автобіографія Головченка Віктора Миколайовича не містить відомостей про громадянство та наявність чи відсутність судимості. Отже, зазначений документ не є автобіографією кандидата у народні депутати України в розумінні пункту 6 частини першої статті 54 Закону.

Також автобіографія Гуляєва Вячеслава Івановича не містить відомостей про наявність чи відсутність судимості. За таких обставин поданий документ не є автобіографією кандидата у народні депутати України в розумінні пункту 6 частини першої статті 54 Закону.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 60 Закону Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидатів у народні депутати України у разі відсутності документів, зазначених у частині першій статті 54 Закону.

Враховуючи викладене, відповідно до статті 76 Конституції України, статті 9, частини першої статті 54, частини третьої статті 56, частин першої, шостої статті 58, пунктів 2, 7 частини першої, частини другої статті 60 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 17 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити в реєстрації кандидатів у народні депутати України Піскуна Святослава Михайловича, Головченка Віктора Миколайовича, Гуляєва Вячеслава Івановича, включених до виборчого списку кандидатів у народні депутати України Партії Сергія Тігіпка "Сильна Україна" у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.

2. Копію цієї постанови видати представнику Партії Сергія Тігіпка "Сильна Україна" у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙвгору