Про Рішення Конституційного Суду України від 11.05.2005 N 4-рп/2005
Вищий господарський суд; Лист від 07.06.200501-8/1050
Документ v1050600-05, поточна редакція — Прийняття від 07.06.2005

                 ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
07.06.2005 N 01-8/1050
Господарські суди України

Про Рішення Конституційного Суду України
від 11.05.2005 N 4-рп/2005

11 травня 2005 року Конституційним Судом України прийнято
Рішення N 4-рп/2005 ( v004p710-05 ) у справі за конституційним
зверненням закритого акціонерного товариства "Оболонь" та
громадянина Винника Віктора Володимировича про офіційне тлумачення
положень частини другої статті 28 Закону України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ), пункту 1, абзацу першого пункту 5
статті 4 Закону України "Про власність" ( 697-12 ) (справа про
права акціонерів ЗАТ).
Відповідно до резолютивної частини цього Рішення
( v004p710-05 ):
1. Положення частини другої статті 28 Закону України "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ) у системному зв'язку з
положеннями частини п'ятої статті 4, частини першої статті 25
цього Закону треба розуміти як таке, що встановлює підстави
придбання акцій (зокрема за договором з їх власником або
держателем за ціною, що визначається сторонами, або за ціною, що
склалася на фондовому ринку, а також у порядку спадкоємства
громадян чи правонаступництва юридичних осіб), а тому не виключає
і не виключало можливості передбачати в установчих документах
закритого акціонерного товариства переважне право акціонерів
товариства на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами
товариства.
2. Положення пункту 1, абзацу першого пункту 5 статті 4
Закону України "Про власність" ( 697-12 ) у контексті частин
першої, сьомої статті 41 Конституції України ( 254к/96-ВР ), у
системному зв'язку з частиною третьою статті 81 Господарського
кодексу України ( 436-15 ) треба розуміти так, що власник на свій
розсуд володіє, користується і розпоряджається належним йому
майном, але, здійснюючи своє право, він зобов'язаний не порушувати
права та охоронювані законом інтереси громадян, юридичних осіб і
суспільства, в тому числі переважне право (яке не є абсолютним)
акціонерів закритого акціонерного товариства на придбання акцій,
що відчужуються іншими його акціонерами.
З повним текстом зазначеного рішення ( v004p710-05 ) можна
ознайомитися в юридичних пошуково-інформаційних системах, зокрема,
"Законодавство" і "Ліга".
Про викладене повідомляється у порядку інформації та для
врахування у здійсненні судочинства.
Заступник Голови Вищого
господарського суду України В.Москаленковгору