Про реєстрацію постійно діючого третейського суду
Наказ Міністерства юстиції України від 07.04.20111045/5
Документ v1045323-11, поточна редакція — Прийняття від 07.04.2011

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.04.2011 N 1045/5

Про реєстрацію постійно
діючого третейського суду

Відповідно до статті 9 Закону України "Про третейські суди"
( 1701-15 ) на підставі рішення Загальних Зборів Всеукраїнської
громадської організації "АСОЦІАЦІЯ СУДДІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ СУДІВ
УКРАЇНИ" 17.01.2011 про створення третейського суду, затвердження
Положення, Регламенту та списку третейських суддів, рішення
Загальних Зборів Всеукраїнської громадської організації "АСОЦІАЦІЯ
СУДДІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ СУДІВ УКРАЇНИ" 18.03.2011 про внесення змін
до Положення та Регламенту третейського суду Н А К А З У Ю:
Зареєструвати Постійно діючий Третейський суд при
Всеукраїнській громадській організації "АСОЦІАЦІЯ СУДДІВ ТА
ПРАЦІВНИКІВ СУДІВ УКРАЇНИ".
Міністр О.Лавриновичвгору