Документ v096u710-14, поточна редакція — Прийняття від 12.11.2014

УХВАЛА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Грушко Людмили Василівни щодо офіційного тлумачення положення пункту 1 частини першої статті 355 Цивільного процесуального кодексу України

м. Київ
12 листопада 2014 року
№ 96-у/2014

Справа № 2-68/2014

Конституційний Суд України у складі суддів:

Бауліна Юрія Васильовича - головуючого, доповідача,
Бринцева Василя Дмитровича,
Вдовіченка Сергія Леонідовича,
Гультая Михайла Мирославовича,
Запорожця Михайла Петровича,
Касмініна Олександра Володимировича,
Литвинова Олександра Миколайовича,
Мельника Миколи Івановича,
Саса Сергія Володимировича,
Сергейчука Олега Анатолійовича,
Сліденка Ігоря Дмитровича,
Стецюка Петра Богдановича,
Тупицького Олександра Миколайовича,
Шаптали Наталі Костянтинівни,
Шевчука Станіслава Володимировича,
Шишкіна Віктора Івановича,

розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Грушко Людмили Василівни щодо офіційного тлумачення положення пункту 1 частини першої статті 355 Цивільного процесуального кодексу України (далі - Кодекс).

Заслухавши суддю-доповідача Бауліна Ю.В. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

установив:

1. Громадянка Грушко Л.В. звернулася до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положення пункту 1 частини першої статті 355 Кодексу, згідно з яким підставою для подання заяви про перегляд Верховним Судом України судових рішень є неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах, в аспекті таких питань:

- чи перебуває застосування норм матеріального права у необхідному зв'язку із вирішенням спору по суті;

- чи унеможливлюється застосування норм матеріального права постановленням касаційною інстанцією ухвали про скасування рішень судів нижчих інстанцій з передачею справи на новий розгляд;

- який зміст закладено законодавцем у поняття "рішення": рішення, у тому числі ухвали, якими скасовувалися рішення судів нижчих інстанцій з передачею справи на новий розгляд, чи лише рішення як акт правосуддя, яким вирішується справа по суті.

Необхідність в офіційному тлумаченні положення пункту 1 частини першої статті 355 Кодексу Грушко Л.В. обґрунтовує його неоднозначним, на її погляд, застосуванням судами касаційної інстанції, що призвело до обмеження її конституційних прав на судовий захист та доступ до правосуддя, а також може обмежити їх у подальшому.

На підтвердження цього автором клопотання долучено копії ухвал Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Верховного Суду України.

2. Конституційний Суд України, розглядаючи питання про відкриття конституційного провадження у справі у зв'язку з прийняттям Першою колегією суддів Конституційного Суду України Ухвали від 17 липня 2014 року про відмову у відкритті конституційного провадження у цій справі на підставі пункту 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України", виходить з такого.

2.1. В Основному Законі України визначено вичерпний перелік питань, підвідомчих Конституційному Суду України, зокрема офіційне тлумачення Конституції України та законів України (пункт 2 частини першої статті 150).

Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України" у конституційному зверненні зазначаються статті (окремі положення) Конституції України або законів України, тлумачення яких має бути дано Конституційним Судом України, а також обґрунтування необхідності в їх офіційному тлумаченні (пункти 3, 4 частини другої статті 42).

Громадянка Грушко Л.В. порушує у конституційному зверненні питання стосовно того, "чи перебуває застосування норм матеріального права у необхідному зв'язку із вирішенням спору по суті", "чи унеможливлюється застосування норм матеріального права постановленням касаційною інстанцією ухвали про скасування рішень судів нижчих інстанцій з передачею справи на новий розгляд", "який зміст закладено законодавцем у поняття "рішення": рішення, у тому числі ухвали, якими скасовувалися рішення судів нижчих інстанцій з передачею справи на новий розгляд, чи лише рішення як акт правосуддя, яким вирішується справа по суті", відповіді на які мав би дати Конституційний Суд України, здійснюючи офіційне тлумачення.

Конституційний Суд України вже зазначав, що поняття "судове рішення", яке міститься у пункті 1 частини першої статті 355 Кодексу, є чітким, конкретним і зрозумілим, тому не потребує офіційного тлумачення (Ухвала від 4 лютого 2014 року № 16-у/2014).

Інші питання, порушені у конституційному зверненні Грушко Л.В., також мають консультативний характер і передбачають надання роз'яснень з питань правозастосування. Однак Конституційний Суд України неодноразово вказував на те, що надання консультацій чи роз'яснень з питань правозастосування не належить до його повноважень (Ухвала від 31 березня 2010 року № 15-у/2010).

Наведене є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі за пунктом 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному зверненні.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 150, 153 Конституції України, статтями 42, 45, 49, 50, 94 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України

ухвалив:

1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Грушко Людмили Василівни щодо офіційного тлумачення положення пункту 1 частини першої статті 355 Цивільного процесуального кодексу України на підставі пункту 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному зверненні.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.


КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору