Документ v0946359-19, поточна редакція — Прийняття від 05.06.2019

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 5 червня 2019 року № 946

Про подання окружними виборчими комісіями з виборів народних депутатів України фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів народних депутатів України

Відповідно до частини дев’ятої статті 46 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 - 13, частиною четвертою статті 19, частинами третьою, п’ятою статті 23 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити Порядок подання окружними виборчими комісіями з виборів народних депутатів України фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів народних депутатів України (додаток 1).

2. Затвердити форми:

- інформації про виконання єдиного кошторису видатків для підготовки і проведення виборів народних депутатів України (додаток 2);

- розшифровки до форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 3);

- листка приймання фінансового звіту від окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів народних депутатів України (додаток 4).

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 19 вересня 2014 року № 1043 "Про подання окружними виборчими комісіями з виборів народних депутатів України фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України".

4. Цю постанову надіслати Міністерству фінансів України, Державній казначейській службі України та окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКДодаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 5 червня 2019 року № 946

ПОРЯДОК
подання окружними виборчими комісіями з виборів народних депутатів України фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів народних депутатів України

1. Цей Порядок відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про вибори народних депутатів України", Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2017 року № 307, наказу Міністерства фінансів України від 29 листопада 2017 року № 977 "Про затвердження типової форми № 5-дс "Примітки до річної фінансової звітності" регулює питання складання та подання окружними виборчими комісіями з виборів народних депутатів України (далі - окружні виборчі комісії) фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів народних депутатів України.

2. Фінансовий звіт окружної виборчої комісії про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів народних депутатів України складається з фінансової та бюджетної звітності, яка подається:

- до відповідних територіальних органів Державної казначейської служби України за формами згідно з наказами Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, від 24 січня 2012 року № 44 та від 29 листопада 2017 року № 977;

- до Центральної виборчої комісії за формами згідно з наказами Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, від 24 січня 2012 року № 44, від 29 листопада 2017 року № 977 та додатком 2.

3. Окружні виборчі комісії у період здійснення своїх повноважень відповідно до графіка, затвердженого Головою Центральної виборчої комісії, подають до Комісії квартальну фінансову та бюджетну звітність, а саме:

- фінансову звітність за формами згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541 та Порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2017 року № 307;

- бюджетну звітність за формами та відповідно до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44.

Подання квартальної фінансової та бюджетної звітності супроводжується листом, у якому зазначаються перелік форм фінансової та бюджетної звітності, що подаються, та їх обсяг (кількість аркушів за кожною формою), а також перелік форм бюджетної звітності, які не подаються у зв’язку з відсутністю показників.

4. Окружні виборчі комісії у п’ятнадцятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів України за графіком, затвердженим Головою Центральної виборчої комісії, складають і подають до Комісії річну фінансову та бюджетну звітність:

- фінансову звітність за формами згідно з наказами Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, від 29 листопада 2017 року № 977 та Порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2017 року № 307;

- бюджетну звітність за формами та відповідно до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44.

Подання річної фінансової та бюджетної звітності супроводжується листом, у якому зазначаються перелік форм фінансової та бюджетної звітності, що подаються, та їх обсяг (кількість аркушів за кожною формою), а також перелік форм бюджетної звітності, які не подаються у зв’язку з відсутністю показників.

До Центральної виборчої комісії вказані звіти подаються у двох примірниках.

5. Крім документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку, окружні виборчі комісії у п’ятнадцятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів України подають до Центральної виборчої комісії у двох примірниках:

1) інформацію про виконання єдиного кошторису видатків для підготовки та проведення виборів народних депутатів України (додаток 2);

2) розшифровку до форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 3);

3) пояснювальну записку щодо причин виникнення заборгованості разом з оригіналами документів, які підтверджують таку заборгованість;

4) зведену довідку про наявність та місцезнаходження матеріальних цінностей в одномандатному виборчому окрузі (за формою згідно з додатком 8 до постанови Центральної виборчої комісії від 20 жовтня 2009 року № 171 "Про Порядок зберігання матеріальних цінностей, придбаних виборчими комісіями, комісіями з всеукраїнського референдуму за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів Президента України, народних депутатів України та всеукраїнського референдуму" (зі змінами);

5) зведену довідку про наявність і місцезнаходження виборчих скриньок в одномандатному виборчому окрузі (за формою згідно з додатком 5 до Порядку виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих скриньок, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2008 року № 58 (зі змінами).

6. Фінансова та бюджетна звітність окружних виборчих комісій повинна бути перевірена, завізована і засвідчена печаткою, штампом або QR-кодом відповідного територіального органу Державної казначейської служби України за місцезнаходженням окружної виборчої комісії на кожній сторінці.

7. Приймання фінансових звітів окружних виборчих комісій, їх перевірку здійснюють такі структурні підрозділи Секретаріату Центральної виборчої комісії:

1) відділ бухгалтерського обліку та звітності:

- документи звітності, зазначені в пунктах 3, 4 та підпунктах 2 - 5 пункту 5 цього Порядку;

2) відділ зведеного планування та фінансування:

- документ звітності, вказаний у підпункті 1 пункту 5 цього Порядку.

Під час подання фінансового звіту окружною виборчою комісією до Центральної виборчої комісії згідно з пунктами 4, 5 цього Порядку заповнюється листок приймання фінансового звіту від окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів народних депутатів України (додаток 4), який передається до відділу бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Комісії.

8. Перші примірники документів, зазначених у пунктах 4, 5 цього Порядку, зберігаються в Центральній виборчій комісії. Після перевірки фінансових звітів окружної виборчої комісії другий примірник документів повертається до окружної виборчої комісії. Другі примірники цих документів та інша бухгалтерська документація (зокрема документи первинного обліку) разом із документацією з виборів народних депутатів України в установленому порядку передаються окружними виборчими комісіями до відповідних місцевих державних архівних установ.

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії


К.МАХНІЦЬКА


Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 5 червня 2019 року № 946

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання єдиного кошторису видатків для підготовки та проведення виборів народних депутатів України


Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 5 червня 2019 року № 946

РОЗШИФРОВКА
до форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"


Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
від 5 червня 2019 року № 946

ЛИСТОК
приймання фінансового звіту від окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів народних депутатів Українивгору