Про затвердження Змін до наказу Міністерства юстиції України від 30.07.2010 N 1722/5
Наказ Міністерства юстиції України від 22.06.2012933/5
Документ v0933323-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.06.2012

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.06.2012 N 933/5

Про затвердження Змін до наказу
Міністерства юстиції України
від 30.07.2010 N 1722/5

Відповідно до пункту 14 Порядку ведення Реєстру методик
проведення судових експертиз, затвердженого наказом Міністерства
юстиції України від 2 жовтня 2008 року N 1666/5 ( z0924-08 ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до наказу Міністерства юстиції України
від 30 липня 2010 року N 1722/5 ( v1722323-10 ) "Про затвердження
переліків рекомендованої науково-технічної та довідкової
літератури, що використовується під час проведення судових
експертиз", що додаються.
2. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Управління експертного забезпечення правосуддя Головченко Л.М.
Міністр О.Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
22.06.2012 N 933/5

ЗМІНИ
до наказу Міністерства юстиції
України від 30.07.2010 N 1722/5
( v1722323-10 )
"Про затвердження переліків рекомендованої
науково-технічної та довідкової літератури,
що використовується під час
проведення судових експертиз"

1. Доповнити додаток 2 позиціями такого змісту: "43. Методичні основи організації та проведення
судово-почеркознавчої експертизи у СЕУ Мін'юсту України: звіт НДР
(заключ.) / МЮУ, ОНДІСЕ; наук. кер. Т.О.Дроздова; викон.:
Ю.Г.Логвіна, О.Д.Добриніна, А.О.Кошелюк, О.А.Полякова; КНДІСЕ,
ЛНДІСЕ, ХНДІСЕ, КримНДІСЕ, ДНДІСЕ. - 0107U006371. - О.: ОНДІСЕ,
2010. - 202 с. 44. Меленевська З.С. Альбом загальних і окремих ознак
почерку / З.С.Меленевська, Н.Г.Шпакович. - К.: ДНДЕКЦ МВС України,
2011. - 49 с. 45. Тимофеєва Т.В. Дослідження посвідчень водія: довідковий
посіб. / Т.В.Тимофеєва, К.М.Ковальов, А.І.Граціанов. - К.: ДНДЕКЦ
МВС України, 2011. - 49 с.".
2. Доповнити додаток 3 позицією такого змісту: "119. Ковальов К.М. Визначення граничної кількості окремих
ознак папілярного візерунку, придатних для ідентифікації особи, за
їх якісно-кількісною сукупністю: метод. реком. / К.М.Ковальов,
В.А.Кузнєцов, А.В.Щавелєв. - К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2011. -
49 с.".
3. Доповнити додаток 4 позиціями такого змісту: "171. Дослідження вогнепальних пошкоджень, утворених з
використанням пістолета ПСМ, з метою встановлення відстані
пострілу: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ЛНДІСЕ; наук. кер.
Калюжна Д.В. - 0107U006371. - Л.: ЛНДІСЕ, 2010. 172. Пули к охотничьим ружьям // Обзор современных образцов:
Справочник для судебных экспертов / ГНИЭКЦ МВД Украины. - К.:
ДНДЕКЦ, 2009. - 43 с. 173. Ігнатьєв І.В. Ототожнення вогнепальної зброї за слідами
на кулях та гільзах з використанням АБІС "ТАИС": метод. посіб. /
І.В.Ігнатьєв, Т.Г.Чашницька. - К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2011. -
99 с.".
4. Доповнити додаток 7 позиціями такого змісту: "182. Лабораторный практикум по химической технологии
волокнистых материалов: уч. пособ. / М.В.Корчагин, Н.М.Соколова,
И.А.Шиканова и др. - М.: Легкая индустрия, 1976. - 352 с. 183. Дослідження синтетичних каннабіноїдів: метод. рек. /
В.В.Вартузов, О.М.Барікова, О.О.Поліській, С.А.Дуброва. - К.:
ДНДЕКЦ МВС України, 2011. - 22 с. 184. Зайцев Д.М. Криміналістичне дослідження люмінофорів:
метод. лист / Д.М.Зайцев. - К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2011. -
17 с.".
5. Розділ "За спеціальністю - 10.1 "Дослідження обставин
дорожньо-транспортної пригоди" додатка 11 доповнити позиціями
такого змісту: "92. Врахування стану дорожнього покриття під час оцінки
параметрів гальмування легкових автопоїздів // звіт НДР (заключ.)
/ МЮУ, ОНДІСЕ; наук. кер. С.О.Попов; викон.: Ю.Г.Харченко,
Є.Б.Бульбака, Р.В.Грушин. - 0105U004746. - О.: ОНДІСЕ, 2005. -
136 с. 93. Визначення параметрів гальмування транспортних засобів
іноземного виробництва // звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ОНДІСЕ; наук.
кер. Ю.Г.Харченко; викон.: С.О.Попов, Є.Б.Бульбака, Р.В.Грушин. -
0104U009647. - О.: ОНДІСЕ, 2005. -13 с. 94. Дослідження параметрів ефективності гальмування
транспортних засобів категорії М1, М2, М3: / звіт НДР (заключ.) /
МЮУ, ЛНДІСЕ; наук. кер. Куйбіда А.С., викон.: ДНДІСЕ, ХНДІСЕ,
ДніпроНДІСЕ. - 0108U004351. - Л.: ЛНДІСЕ, 2010. 95. Судебные экспертизы (Возможности, подготовка материалов,
назначение, оценка) [Текст]: Пособие для работников органов
расследования, прокуроров, судей, адвокатов. - К.: МВД УССР,
1981. - 412 с. 96. Автотранспортные происшествия и их расследование [Текст]
/ Коллектив авторов; под ред.: Н.С.Алексеева, И.Х.Максутова. - М.:
Государственное изд. юрид. лит., 1962. 97. Бершадский В.Ф. Безопасность дорожного движения [Текст] /
В.Ф.Бершадский, Н.И.Дудко; под ред. В.Е.Шатохина. - Мн.: Ураджай,
1990. - 271 с.: ил. 98. Рыбин А.Л. Велосипедистам о безопасном дорожном движении
[Текст] / А.Л.Рыбин. - М.: Транспорт, 1991. - 205 с.: ил. 99. Конвенция о дорожном движении и Конвенция о дорожных
знаках и сигналах [Текст] / ООН. - Изд. "Транспорт", 1970. -
120 с. 100. Линевский Э.П. Эксперименты по определению видимости при
исследовании ДТП, совершенных в темное время суток [Текст]:
науч.-тех. сб. / Э.П.Леневский, А.Я.Гордовер, А.И.Овчаренко; под.
ред. Э.П.Леневского. - Мн.: БелНИИСЭ, 1987. - 29 с. 101. Иларионов В.А. Расчет расстояния видимости объектов при
ближнем свете фар автомобиля [Текст]: науч.-тех. сб. /
В.А.Иларионов (ВНИИСЭ), У.Э.Эшанкулов (Сырдарьянское отд.
ТашНИИСЭ). - Ташкент: ТашНИИСЭ, 1990. - 19 с. 102. Тлумачний словник основних термінів судової
автотехнічної і транспортно-трасологічної експертизи [Текст] /
Укл.: В.Б.Кисельов, В.Д.Гардерман, П.В.Галаса. - К.: КНДІСЕ,
2000. - 19 с. 103. Ананьєв П.О.Реєстратор даних про події ("Event Data
Recorder) - нове джерело отримання інформації про параметри руху
транспортного засобу під час дорожньо-транспортної пригоди:
інформ. лист / П.О.Ананьєв, Ю.В.Пясецький. - К.: ДНДЕКЦ МВС
України, 2011. - 39 с. 104. Косяков В.В. Використання комп'ютерної програми CARAT-3
при проведенні автотехнічних експертиз: метод. реком. /
В.В.Косяков, О.Б.Кучерявенко. - К.: ДНДЕКСЦ МВС України, 2 - 11. -
41 с. 105. Дубонос К.В. Застосування фото- та відеозйомки під час
проведення огляду місця ДТП: метод. реком. / К.В.Дубонос. - К.:
ДНДЕКЦ МВС України, 2011. - 47 с.".
6. Розділ "За спеціальностями - 10.2 "Дослідження технічного
стану транспортних засобів", 10.3 "Дослідження деталей
транспортних засобів" додатка 11 доповнити позицією такого змісту: "43. Шостак О.М. Можливості використання електронних
пристроїв для зчитування інформації з електронних систем
автомобіля: довідковий посіб. / О.М.Шостак, В.К.Кирилюк,
С.М.Науменко. - К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2011. - 52 с.".
7. Доповнити додаток 12 позицією такого змісту: "27. Ієрусалимов І.О. Ідентифікація особи за ознаками
зовнішності: метод. реком. / І.О.Ієрусалимов, О.О.Садченко,
М.Ф.Сокиран. - К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2011. - 49 с.".
8. Доповнити додаток 14 позицією такого змісту: "31. Методика вирішення судово-економічною експертизою питань
з оподаткування окремих видів діяльності підприємств [Текст]: звіт
про НДР (заключ.): Дніпропетровський НДІСЕ; кер. Н.Водоп'ян;
викон.: Н.Кушакова, В.Федчишина, В.Світлоока [та ін.]. -
Дніпропетровськ, 20. - 363 арк. - Бібліогр.: с. 354. - N ДР
0109Г001301.".
9. Доповнити додаток 18 позиціями такого змісту: "38. Підготовка собак-детекторів для проведення одорологічних
досліджень: метод. реком. / А.О.Єрмолаєва, О.Я.Буднік,
О.П.Михальський, Ю.М.Наняк. - К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2010. -
28 с. 39. Собко Г.М. Вероятностно-статистическое обоснование
достоверности одорологической идентификации: Вопросы теории
судебной экспертизы / Г.М.Собко. - М.: ВНИИСЭ, 1977. - 177 с. 40. Гвахария О.Г. Криминалистическая одорология и теориюя
информации: Криминалистическая и судебная экспертиза /
О.Г.Гвахария. - К.: Вып. 9, 1972. - 192 с. 41. Зинкевич Э.П. Индивидуализирующие вещества в запаховых
следах человека: информ. сборник / Э.П.Зинкевич, Т.Ф.Моисеева,
В.И.Старовойтов, К.Т.Сулимов. - М.: ВНИИСЭ, 1993. 42. Кириченко О.А. Основы юридической одорологии (теорология,
правовая процедура, методика): монография / О.А.Кириченко,
В.Д.Басай, А.М.Щитников. - К.: НИРИО КИВД Украины, ГЭКЦ МВД РБ,
2001. - 764 с. 43. Дяченко Н.М. Возможности комплексного исследования
вещественных доказательств по преступлениям, совершенным с
применением огнестрельного оружия: криміналістичний вісник /
Н.М.Дяченко, О.П.Борзов. - К.: ДНДЕКЦ, 2002. - Вип. 4. 44. Комплексне дослідження слідів на вогнепальній зброї:
метод. реком. / О.П.Борзов, О.А.Костильова, В.А.Кузнєцов,
А.В.Щавелєв. - К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2011. - 21 с. 45. Єрмолаєва А.О. Методи проведення імунологічних досліджень
в експертизах слідів біологічного походження та формування
висновків: метод. посіб. / А.О.Єрмолаєва, С.М.Чепіга. - К.: ДНДЕКЦ
МВС України, 2011. - 77 с.".
10. Доповнити додаток 19 позиціями такого змісту: "101. Методика судово-експертного дослідження промислових
зразків: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, КНДІСЕ; кер.
Г.В.Прохоров-Лукін; викон.: КНДІСЕ; НДЦСЕПІВ - 0108U005821. - К.:
КНДІСЕ, 2008. 102. Методика судово-експертного дослідження знаків для
товарів і послуг (торговельних марок): звіт НДР (заключ.) / МЮУ,
КНДІСЕ; кер. Г.В.Прохоров-Лукін; викон.: С.В.Мельник,
І.В.Стародубов, Щ.Ф.Дорошенко та ін., КНДІСЕ; НДЦСЕПІВ; НДІІВ
АПрНУ. - 0108U005823. - К.: КНДІСЕ, 2009. 103. Методичні рекомендації щодо підготовки матеріалів для
проведення економічних досліджень, пов'язаних з використанням прав
на об'єкти інтелектуальної власності: звіт НДР (заключ.) / МЮУ,
НДЦСУПШВ; кер. О.Б.Бутнік-Сіверський; викон.: П.П.Крайнєв,
Д.В.Ягло, І.М.Міщенко, Р.М.Курганов. - 0110U002693. - К.:
НДЦСЕПІВ, 2011. - 99 с.".
11. Доповнити додаток 20 позиціями такого змісту: "89. Крупка А.А. Управление и организация ведения
аварийно-спасательных работ / ДНДІСЕ. - Донецьк, 2004. - 177 с. 90. Загальні положення судової електротехнічної експертизи:
звіт НДР (заключ.). / МЮУ, ХНДІСЕ; кер. В.О.Горбенко; викон.:
Б.М.Ільченко, В.В.Сабадаш, В.О.Дмітрієв та ін. - 0108U000450. Інв.
N 10 2009.12.10 - Х.: ХНДІСЕ, 2009. - 71 с.".
Начальник Управління
експертного
забезпечення правосуддя Л.М.Головченковгору