Документ v0910359-19, поточна редакція — Прийняття від 29.05.2019

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 29 травня 2019 року № 910

Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 13 вересня 2012 року № 893

Керуючись статтями 11 - 13, пунктами 1, 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Внести до постанови Центральної виборчої комісії від 13 вересня 2012 року № 893 "Про забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси" (зі змінами) такі зміни:

1) у Порядку тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси, затвердженому зазначеною постановою:

абзаци другий - четвертий пункту 2.5, абзац другий пункту 2.6 виключити;

у першому реченні пункту 4.1 слова "та наявність підтверджуючих документів, крім випадку, передбаченого пунктом 2.5 цього Порядку" виключити;

абзац п’ятий пункту 4.10 виключити;

2) у додатку 2 до постанови слова "До заяви додаю такі документи (копії документів):" виключити.

2. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома відповідних органів ведення і регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців та контролю за її виконанням, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКвгору