Документ v0837359-06, поточна редакція — Прийняття від 04.03.2006

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
04.03.2006 N 837
Про внесення змін до постанови
Центральної виборчої комісії
від 6 січня 2006 року N 91

Відповідно до змін, унесених до Річного та Помісячного
розпису Державного бюджету України на 2006 рік ( 3235-15 ) за
бюджетною програмою 6741020 "Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів", Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до постанови Центральної виборчої комісії від
6 січня 2006 року N 91 ( v0091359-06 ) "Про затвердження середніх
норм видатків територіальних виборчих комісій для підготовки та
проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
26 березня 2006 року":
1) додатки 1 - 8 викласти у новій редакції (додається);
2) доповнити новим пунктом 2 такого змісту:
"2. Установити, що в разі необхідності збільшення видатків
або потреби у видатках на витрати, не передбачені у середніх
нормах видатків територіальних виборчих комісій, виборчі комісії
можуть здійснювати перерозподіл затверджених Центральною виборчою
комісією середніх норм видатків у межах загального обсягу коштів
місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного
бюджету України на проведення виборів, при складанні та
затвердженні ними кошторисів, планів асигнувань загального фонду
місцевого бюджету та планів використання бюджетних коштів або
внесенні змін до них для підготовки та проведення місцевих
виборів".
У зв'язку з цим пункт 2 вважати пунктом 3.
2. Цю постанову надіслати Верховній Раді Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
радам для подальшого направлення її відповідним територіальним
виборчим комісіям.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 4 березня 2006 року N 837
СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків виборчої комісії Автономної Республіки Крим
на підготовку та проведення виборів депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим
26 березня 2006 року
грн.
------------------------------------------------------------------ | Нормативне обґрунтування | Статті видатків | Сума | |(Закон України "Про вибори| | | | депутатів Верховної Ради | | | | Автономної Республіки | | | | Крим, місцевих рад та | | | | сільських, селищних, | | | |міських голів" ( 1667-15 )| | | | або інші | | | | нормативно-правові акти) | | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частини четверта, п'ята |Оплата праці інших | 328 | |статті 29, постанова |членів виборчої | | |Кабінету Міністрів України|комісії (у тому | | |від 28 липня 2004 N 966 |числі пенсіонерів та| | |( 966-2004-п ) (із |осіб, які тимчасово | | |змінами, внесеними згідно |не працюють) у день | | |з постановами Кабінету |проведення місцевих | | |Міністрів України від |виборів та в дні | | |24 вересня 2005 року N 954|встановлення | | |( 954-2005-п ), від |підсумків | | |24 грудня 2005 року N 1280|голосування за | | |( 1280-2005-п ) |результатами виборів| | |--------------------------+--------------------+----------------| | |Нарахування на | 116 | | |заробітну плату | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина друга статті 51 |Оплата за оренду | 1500 | |( 1667-15 ) |приміщень для | | | |проведення публічних| | | |заходів | | | |передвиборної | | | |агітації | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина одинадцята |Виготовлення | 50960 | |статті 39, |друкованих | | |частина сьома статті 40, |інформаційних | | |частина сьома статті 41, |матеріалів, | | |частина третя статті 42, |пов'язаних із | | |частина перша статті 52, |виборчим процесом (з| | |частини п'ята, шоста |урахуванням вартості| | |статті 57, |паперу), бланків | | |частина четверта |протоколів, | | |статті 59, |посвідчень тощо | | |частина перша статті 60, | | | |частини перша, шоста | | | |статті 61, | | | |частини перша, шоста | | | |статті 64, | | | |частини перша, восьма | | | |статті 69, | | | |частини одинадцята, | | | |сімнадцята статті 72, | | | |частина перша статті 73 | | | |Закону ( 1667-15 ) | | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина перша статті 54 |Оплата за | 42775 | |( 1667-15 ) |використання | | | |друкованих засобів | | | |масової інформації | | | |для ведення | | | |передвиборної | | | |агітації | | | |(з урахуванням | | | |черговості друку | | | |передвиборних | | | |програм), | | | |повідомлення | | | |результатів | | | |голосування | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частини перша, третя |Оплата за проведення| 75762 | |статті 55 ( 1667-15 ) |передвиборної | | | |агітації в | | | |електронних засобах | | | |масової інформації | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина шоста статті 63 |Виготовлення |0,15 х кількість| |( 1667-15 ) |виборчих бюлетенів | виборців | | |(з розрахунку | | | |0,15 грн. за | | | |1 примірник х | | | |кількість виборців) | | | |+ 2 відсотки резерв | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина четверта |Оплата послуг | 3797 | |статті 20, |зв'язку, | | |частина перша статті 87 |виготовлення печатки| | |( 1667-15 ) |та інші | | | |організаційні | | | |видатки | | ------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої Комісії С.ДУБОВИК

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 4 березня 2006 року N 837
СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків обласної територіальної виборчої комісії
на підготовку і проведення виборів депутатів
обласних рад 26 березня 2006 року
грн.
------------------------------------------------------------------ | Нормативне обґрунтування | Статті видатків | Сума | |(Закон України "Про вибори| | | | депутатів Верховної Ради | | | | Автономної Республіки | | | | Крим, місцевих рад та | | | | сільських, селищних, | | | |міських голів" ( 1667-15 )| | | | або інші | | | | нормативно-правові акти) | | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частини четверта, п'ята |Оплата праці інших | 9758 | |статті 29, постанова |членів виборчої | | |Кабінету Міністрів України|комісії (у тому | | |від 28 липня 2004 N 966 |числі пенсіонерів та| | |( 966-2004-п ) (із |осіб, які тимчасово | | |змінами, внесеними згідно |не працюють) у день | | |з постановами Кабінету |проведення місцевих | | |Міністрів України від |виборів та в дні | | |24 вересня 2005 року N 954|встановлення | | |( 954-2005-п ), від |підсумків | | |24 грудня 2005 року N 1280|голосування за | | |( 1280-2005-п ) |результатами виборів| | | |залучених фахівців, | | | |технічних | | | |працівників для | | | |організаційного, | | | |правового, | | | |технічного | | | |забезпечення | | | |здійснення | | | |повноважень, | | | |передбачених Законом| | | |( 1667-15 ) | | |--------------------------+--------------------+----------------| | |Нарахування на | 3456 | | |заробітну плату | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина друга статті 51 |Оплата за оренду | 1500 | |( 1667-15 ) |приміщень для | | | |проведення публічних| | | |заходів | | | |передвиборної | | | |агітації | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина одинадцята |Виготовлення | 56136 | |статті 39, |друкованих | | |частина сьома статті 40, |інформаційних | | |частина сьома статті 41, |матеріалів, | | |частина третя статті 42, |пов'язаних із | | |частина перша статті 52, |виборчим процесом (з| | |частини п'ята, шоста |урахуванням вартості| | |статті 57, |паперу), бланків | | |частина четверта |протоколів, | | |статті 59, |посвідчень тощо | | |частина перша статті 60, | | | |частини перша, шоста | | | |статті 61, | | | |частини перша, шоста | | | |статті 64, | | | |частини перша, восьма | | | |статті 69, | | | |частини одинадцята, | | | |сімнадцята статті 72, | | | |частина перша статті 73 | | | |Закону ( 1667-15 ) | | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина перша статті 54 |Оплата за | 42775 | |( 1667-15 ) |використання | | | |друкованих засобів | | | |масової інформації | | | |для ведення | | | |передвиборної | | | |агітації | | | |(з урахуванням | | | |черговості друку | | | |передвиборних | | | |програм), | | | |повідомлення | | | |результатів | | | |голосування | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частини перша, третя |Оплата за проведення| 77889 | |статті 55 ( 1667-15 ) |передвиборної | | | |агітації в | | | |електронних засобах | | | |масової інформації | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина шоста статті 63 |Виготовлення |0,15 х кількість| |( 1667-15 ) |виборчих бюлетенів | виборців | | |(з розрахунку | | | |0,15 грн. за | | | |1 примірник х | | | |кількість виборців) | | | |+ 2 відсотки резерв | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина четверта |Оплата послуг | 3797 | |статті 20, |зв'язку, | | |частина перша статті 87 |виготовлення печатки| | |( 1667-15 ) |та інші | | | |організаційні | | | |видатки | | ------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої Комісії С.ДУБОВИК

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 4 березня 2006 року N 837
СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків Київської та Севастопольської міських
територіальних виборчих комісій на підготовку
і проведення виборів депутатів міських рад
та міського голови міста Києва
26 березня 2006 року
грн. ------------------------------------------------------------------ | Нормативне обґрунтування | Статті видатків | Для |Для Сева-| |(Закон України "Про вибори| |Київської| стополь-| | депутатів Верховної Ради | | міської | ської | | Автономної Республіки | |виборчої | міської | | Крим, місцевих рад та | | комісії |виборчої | | сільських, селищних, | | | комісії | |міських голів" ( 1667-15 )| | | | | або інші | | | | | нормативно-правові акти) | | | | |--------------------------+-----------------+---------+---------| |Частини четверта, п'ята |Оплата праці | 9758 | 9758 | |статті 29, постанова |членів виборчих | | | |Кабінету Міністрів України|комісій, які | | | |від 28 липня 2004 N 966 |виконують свої | | | |( 966-2004-п ) (із |повноваження у | | | |змінами, внесеними згідно |виборчих комісіях| | | |з постановами Кабінету |на платній | | | |Міністрів України від |основі, інших | | | |24 вересня 2005 року N 954|членів виборчої | | | |( 954-2005-п ), від |комісії (у тому | | | |24 грудня 2005 року N 1280|числі пенсіонерів| | | |( 1280-2005-п ) |та осіб, які | | | | |тимчасово не | | | | |працюють) у день | | | | |проведення | | | | |місцевих виборів | | | | |та в дні | | | | |встановлення | | | | |підсумків | | | | |голосування за | | | | |результатами | | | | |виборів, | | | | |залучених | | | | |фахівців, | | | | |технічних | | | | |працівників для | | | | |організаційного, | | | | |правового, | | | | |технічного | | | | |забезпечення | | | | |здійснення | | | | |повноважень, | | | | |передбачених | | | | |Законом | | | | |( 1667-15 ) | | | |--------------------------+-----------------+---------+---------| | |Нарахування на | 3456 | 3456 | | |заробітну плату | | | |--------------------------+-----------------+---------+---------| |Частина друга статті 51 |Оплата за оренду | 1750 | 1500 | |( 1667-15 ) |приміщень для | | | | |проведення | | | | |публічних заходів| | | | |передвиборної | | | | |агітації | | | |--------------------------+-----------------+---------+---------| |Частина одинадцята |Виготовлення | 51972 | 11472 | |статті 39, |друкованих | | | |частина сьома статті 40, |інформаційних | | | |частина сьома статті 41, |матеріалів, | | | |частина третя статті 42, |пов'язаних із | | | |частина перша статті 52, |виборчим процесом| | | |частини п'ята, шоста |(з урахуванням | | | |статті 57, |вартості паперу),| | | |частина четверта |бланків | | | |статті 59, |протоколів, | | | |частина перша статті 60, |посвідчень тощо | | | |частини перша, шоста | | | | |статті 61, | | | | |частини перша, шоста | | | | |статті 64, | | | | |частини перша, восьма | | | | |статті 69, | | | | |частини одинадцята, | | | | |сімнадцята статті 72, | | | | |частина перша статті 73 | | | | |Закону ( 1667-15 ) | | | | |--------------------------+-----------------+---------+---------| |Частина перша статті 54 |Оплата за | 44525 | 42775 | |( 1667-15 ) |використання | | | | |друкованих | | | | |засобів масової | | | | |інформації для | | | | |ведення | | | | |передвиборної | | | | |агітації | | | | |(з урахуванням | | | | |черговості друку | | | | |передвиборних | | | | |програм), | | | | |повідомлення | | | | |результатів | | | | |голосування | | | |--------------------------+-----------------+---------+---------| |Частини перша, третя |Оплата за | 88328 | 76826 | |статті 55 ( 1667-15 ) |проведення | | | | |передвиборної | | | | |агітації в | | | | |електронних | | | | |засобах масової | | | | |інформації | | | |--------------------------+-----------------+---------+---------| |Частина шоста статті 63 |Виготовлення | 0,15 х | 0,15 х | |( 1667-15 ) |виборчих |кількість|кількість| | |бюлетенів |виборців |виборців | | |(з розрахунку | | | | |0,15 грн. за | | | | |1 примірник х | | | | |кількість | | | | |виборців) + 2 | | | | |відсотки резерв | | | |--------------------------+-----------------+---------+---------| |Частина третя статті 20, |Оплата послуг | 3797 | 3797 | |частина перша статті 87 |зв'язку, | | | |( 1667-15 ) |виготовлення | | | | |печатки та інші | | | | |організаційні | | | | |видатки | | | ------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої Комісії С.ДУБОВИК

Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
від 4 березня 2006 року N 837
СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків міської (міст республіканського значення
Автономної Республіки Крим, міст обласного значення)
територіальної виборчої комісії на підготовку і
проведення виборів депутатів міських рад та
міських голів 26 березня 2006 року
грн. ------------------------------------------------------------------ | Нормативне обґрунтування | Статті видатків | Сума | |(Закон України "Про вибори| | | | депутатів Верховної Ради | | | | Автономної Республіки | | | | Крим, місцевих рад та | | | | сільських, селищних, | | | |міських голів" ( 1667-15 )| | | | або інші | | | | нормативно-правові акти) | | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частини четверта, п'ята |Оплата праці інших | 7949 | |статті 29, постанова |членів виборчої | | |Кабінету Міністрів України|комісії (у тому | | |від 28 липня 2004 N 966 |числі пенсіонерів та| | |( 966-2004-п ) (із |осіб, які тимчасово | | |змінами, внесеними згідно |не працюють) у день | | |з постановами Кабінету |проведення місцевих | | |Міністрів України від |виборів та в дні | | |24 вересня 2005 року N 954|встановлення | | |( 954-2005-п ), від |підсумків | | |24 грудня 2005 року N 1280|голосування за | | |( 1280-2005-п ) |результатами виборів| | | |залучених фахівців, | | | |технічних | | | |працівників для | | | |організаційного, | | | |правового, | | | |технічного | | | |забезпечення | | | |здійснення | | | |повноважень, | | | |передбачених Законом| | | |( 1667-15 ) | | |--------------------------+--------------------+----------------| | |Нарахування на | 2815 | | |заробітну плату | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина друга статті 51 |Оплата за оренду | 1750 | |( 1667-15 ) |приміщень для | | | |проведення публічних| | | |заходів | | | |передвиборної | | | |агітації | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина одинадцята |Виготовлення | 2471 | |статті 39, |друкованих | | |частина сьома статті 40, |інформаційних | | |частина сьома статті 41, |матеріалів, | | |частина третя статті 42, |пов'язаних із | | |частина перша статті 52, |виборчим процесом (з| | |частини п'ята, шоста |урахуванням вартості| | |статті 57, |паперу), бланків | | |частина четверта |протоколів, | | |статті 59, |посвідчень тощо | | |частина перша статті 60, | | | |частини перша, шоста | | | |статті 61, | | | |частини перша, шоста | | | |статті 64, | | | |частини перша, восьма | | | |статті 69, | | | |частини одинадцята, | | | |сімнадцята статті 72, | | | |частина перша статті 73 | | | |Закону ( 1667-15 ) | | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина перша статті 54 |Оплата за | 13017 | |( 1667-15 ) |використання | | | |друкованих засобів | | | |масової інформації | | | |для ведення | | | |передвиборної | | | |агітації | | | |(з урахуванням | | | |черговості друку | | | |передвиборних | | | |програм), | | | |повідомлення | | | |результатів | | | |голосування | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частини перша, третя |Оплата за проведення| 10037 | |статті 55 ( 1667-15 ) |передвиборної | | | |агітації в | | | |електронних засобах | | | |масової інформації | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина шоста статті 63 |Виготовлення |0,15 х кількість| |( 1667-15 ) |виборчих бюлетенів | виборців | | |(з розрахунку | | | |0,15 грн. за | | | |1 примірник х | | | |кількість виборців) | | | |+ 2 відсотки резерв | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина четверта |Оплата послуг | 2677 | |статті 20, |зв'язку, | | |частина перша статті 87 |виготовлення печатки| | |( 1667-15 ) |та інші | | | |організаційні | | | |видатки | | ------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої Комісії С.ДУБОВИК

Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії
від 4 березня 2006 року N 837
СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків міської (міст районного значення)
територіальної виборчої комісії на підготовку
і проведення виборів депутатів міських рад та
міських голів 26 березня 2006 року
грн. ------------------------------------------------------------------ | Нормативне обґрунтування | Статті видатків | Сума | |(Закон України "Про вибори| | | | депутатів Верховної Ради | | | | Автономної Республіки | | | | Крим, місцевих рад та | | | | сільських, селищних, | | | |міських голів" ( 1667-15 )| | | | або інші | | | | нормативно-правові акти) | | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частини четверта, п'ята |Оплата праці інших | 6219 | |статті 29, постанова |членів виборчої | | |Кабінету Міністрів України|комісії (у тому | | |від 28 липня 2004 N 966 |числі пенсіонерів та| | |( 966-2004-п ) (із |осіб, які тимчасово | | |змінами, внесеними згідно |не працюють) у день | | |з постановами Кабінету |проведення місцевих | | |Міністрів України від |виборів та в дні | | |24 вересня 2005 року N 954|встановлення | | |( 954-2005-п ), від |підсумків | | |24 грудня 2005 року N 1280|голосування за | | |( 1280-2005-п ) |результатами виборів| | | |залучених фахівців, | | | |технічних | | | |працівників для | | | |організаційного, | | | |правового, | | | |технічного | | | |забезпечення | | | |здійснення | | | |повноважень, | | | |передбачених Законом| | | |( 1667-15 ) | | |--------------------------+--------------------+----------------| | |Нарахування на | 2203 | | |заробітну плату | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина друга статті 51 |Оплата за оренду | 600 | |( 1667-15 ) |приміщень для | | | |проведення публічних| | | |заходів | | | |передвиборної | | | |агітації | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина одинадцята |Виготовлення | 400 | |статті 39, |друкованих | | |частина сьома статті 40, |інформаційних | | |частина сьома статті 41, |матеріалів, | | |частина третя статті 42, |пов'язаних із | | |частина перша статті 52, |виборчим процесом (з| | |частини п'ята, шоста |урахуванням вартості| | |статті 57, |паперу), бланків | | |частина четверта |протоколів, | | |статті 59, |посвідчень тощо | | |частина перша статті 60, | | | |частини перша, шоста | | | |статті 61, | | | |частини перша, шоста | | | |статті 64, | | | |частини перша, восьма | | | |статті 69, | | | |частини одинадцята, | | | |сімнадцята статті 72, | | | |частина перша статті 73 | | | |Закону ( 1667-15 ) | | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина перша статті 54 |Оплата за | 8750 | |( 1667-15 ) |використання | | | |друкованих засобів | | | |масової інформації | | | |для ведення | | | |передвиборної | | | |агітації | | | |(з урахуванням | | | |черговості друку | | | |передвиборних | | | |програм), | | | |повідомлення | | | |результатів | | | |голосування | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частини перша, третя |Оплата за проведення| 9752 | |статті 55 ( 1667-15 ) |передвиборної | | | |агітації в | | | |електронних засобах | | | |масової інформації | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина шоста статті 63 |Виготовлення |0,15 х кількість| |( 1667-15 ) |виборчих бюлетенів | виборців | | |(з розрахунку | | | |0,15 грн. за | | | |1 примірник х | | | |кількість виборців) | | | |+ 2 відсотки резерв | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина четверта |Оплата послуг | 923 | |статті 20, |зв'язку, | | |частина перша статті 87 |виготовлення печатки| | |( 1667-15 ) |та інші | | | |організаційні | | | |видатки | | ------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої Комісії С.ДУБОВИК

Додаток 6
до постанови Центральної виборчої комісії
від 4 березня 2006 року N 837
СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків районної у місті територіальної
виборчої комісії (де обираються районні
у місті ради) на підготовку і проведення
виборів депутатів районних рад
26 березня 2006 року
грн. ------------------------------------------------------------------ | Нормативне обґрунтування | Статті видатків | Сума | |(Закон України "Про вибори| | | | депутатів Верховної Ради | | | | Автономної Республіки | | | | Крим, місцевих рад та | | | | сільських, селищних, | | | |міських голів" ( 1667-15 )| | | | або інші | | | | нормативно-правові акти) | | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частини четверта, п'ята |Оплата праці інших | 7459 | |статті 29, постанова |членів виборчої | | |Кабінету Міністрів України|комісії (у тому | | |від 28 липня 2004 N 966 |числі пенсіонерів та| | |( 966-2004-п ) (із |осіб, які тимчасово | | |змінами, внесеними згідно |не працюють) у день | | |з постановами Кабінету |проведення місцевих | | |Міністрів України від |виборів та в дні | | |24 вересня 2005 року N 954|встановлення | | |( 954-2005-п ), від |підсумків | | |24 грудня 2005 року N 1280|голосування за | | |( 1280-2005-п ) |результатами виборів| | | |залучених фахівців, | | | |технічних | | | |працівників для | | | |організаційного, | | | |правового, | | | |технічного | | | |забезпечення | | | |здійснення | | | |повноважень, | | | |передбачених Законом| | | |( 1667-15 ) | | |--------------------------+--------------------+----------------| | |Нарахування на | 2642 | | |заробітну плату | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина друга статті 51 |Оплата за оренду | 1500 | |( 1667-15 ) |приміщень для | | | |проведення публічних| | | |заходів | | | |передвиборної | | | |агітації | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина одинадцята |Виготовлення | 1894 | |статті 39, |друкованих | | |частина сьома статті 40, |інформаційних | | |частина сьома статті 41, |матеріалів, | | |частина третя статті 42, |пов'язаних із | | |частина перша статті 52, |виборчим процесом (з| | |частини п'ята, шоста |урахуванням вартості| | |статті 57, |паперу), бланків | | |частина четверта |протоколів, | | |статті 59, |посвідчень тощо | | |частина перша статті 60, | | | |частини перша, шоста | | | |статті 61, | | | |частини перша, шоста | | | |статті 64, | | | |частини перша, восьма | | | |статті 69, | | | |частини одинадцята, | | | |сімнадцята статті 72, | | | |частина перша статті 73 | | | |Закону ( 1667-15 ) | | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина перша статті 54 |Оплата за | 1750 | |( 1667-15 ) |використання | | | |друкованих засобів | | | |масової інформації | | | |для ведення | | | |передвиборної | | | |агітації | | | |(з урахуванням | | | |черговості друку | | | |передвиборних | | | |програм), | | | |повідомлення | | | |результатів | | | |голосування | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частини перша, третя |Оплата за проведення| 1312 | |статті 55 ( 1667-15 ) |передвиборної | | | |агітації в | | | |електронних засобах | | | |масової інформації | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина шоста статті 63 |Виготовлення |0,15 х кількість| |( 1667-15 ) |виборчих бюлетенів | виборців | | |(з розрахунку | | | |0,15 грн. за | | | |1 примірник х | | | |кількість виборців) | | | |+ 2 відсотки резерв | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина четверта |Оплата послуг | 1106 | |статті 20, |зв'язку, | | |частина перша статті 87 |виготовлення печатки| | |( 1667-15 ) |та інші | | | |організаційні | | | |видатки | | ------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої Комісії С.ДУБОВИК

Додаток 7
до постанови Центральної виборчої комісії
від 4 березня 2006 року N 837
СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків районної територіальної виборчої
комісії на підготовку і проведення виборів
депутатів районних рад 26 березня 2006 року
грн. ------------------------------------------------------------------ | Нормативне обґрунтування | Статті видатків | Сума | |(Закон України "Про вибори| | | | депутатів Верховної Ради | | | | Автономної Республіки | | | | Крим, місцевих рад та | | | | сільських, селищних, | | | |міських голів" ( 1667-15 )| | | | або інші | | | | нормативно-правові акти) | | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частини четверта, п'ята |Оплата праці інших | 6794 | |статті 29, постанова |членів виборчої | | |Кабінету Міністрів України|комісії (у тому | | |від 28 липня 2004 N 966 |числі пенсіонерів та| | |( 966-2004-п ) (із |осіб, які тимчасово | | |змінами, внесеними згідно |не працюють) у день | | |з постановами Кабінету |проведення місцевих | | |Міністрів України від |виборів та в дні | | |24 вересня 2005 року N 954|встановлення | | |( 954-2005-п ), від |підсумків | | |24 грудня 2005 року N 1280|голосування за | | |( 1280-2005-п ) |результатами виборів| | | |залучених фахівців, | | | |технічних | | | |працівників для | | | |організаційного, | | | |правового, | | | |технічного | | | |забезпечення | | | |здійснення | | | |повноважень, | | | |передбачених Законом| | | |( 1667-15 ) | | |--------------------------+--------------------+----------------| | |Нарахування на | 2407 | | |заробітну плату | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина друга статті 51 |Оплата за оренду | 450 | |( 1667-15 ) |приміщень для | | | |проведення публічних| | | |заходів | | | |передвиборної | | | |агітації | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина одинадцята |Виготовлення | 1063 | |статті 39, |друкованих | | |частина сьома статті 40, |інформаційних | | |частина сьома статті 41, |матеріалів, | | |частина третя статті 42, |пов'язаних із | | |частина перша статті 52, |виборчим процесом (з| | |частини п'ята, шоста |урахуванням вартості| | |статті 57, |паперу), бланків | | |частина четверта |протоколів, | | |статті 59, |посвідчень тощо | | |частина перша статті 60, | | | |частини перша, шоста | | | |статті 61, | | | |частини перша, шоста | | | |статті 64, | | | |частини перша, восьма | | | |статті 69, | | | |частини одинадцята, | | | |сімнадцята статті 72, | | | |частина перша статті 73 | | | |Закону ( 1667-15 ) | | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина перша статті 54 |Оплата за | 8267 | |( 1667-15 ) |використання | | | |друкованих засобів | | | |масової інформації | | | |для ведення | | | |передвиборної | | | |агітації | | | |(з урахуванням | | | |черговості друку | | | |передвиборних | | | |програм), | | | |повідомлення | | | |результатів | | | |голосування | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частини перша, третя |Оплата за проведення| 7452 | |статті 55 ( 1667-15 ) |передвиборної | | | |агітації в | | | |електронних засобах | | | |масової інформації | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина шоста статті 63 |Виготовлення |0,15 х кількість| |( 1667-15 ) |виборчих бюлетенів | виборців | | |(з розрахунку | | | |0,15 грн. за | | | |1 примірник х | | | |кількість виборців) | | | |+ 2 відсотки резерв | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина четверта |Оплата послуг | 2619 | |статті 20, |зв'язку, | | |частина перша статті 87 |виготовлення печатки| | |( 1667-15 ) |та інші | | | |організаційні | | | |видатки | | ------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої Комісії С.ДУБОВИК

Додаток 8
до постанови Центральної виборчої комісії
від 4 березня 2006 року N 837
СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків сільської, селищної територіальної
виборчої комісії на підготовку і проведення
виборів депутатів та голів селищних,
сільських рад 26 березня 2006 року
грн. ------------------------------------------------------------------ | Нормативне обґрунтування | Статті видатків | Для | Для | |(Закон України "Про вибори| |селищних |сільських| | депутатів Верховної Ради | |територі-|теритоі- | | Автономної Республіки | | альних | альних | | Крим, місцевих рад та | | комісій | комісій | | сільських, селищних, | | | | |міських голів" ( 1667-15 )| | | | | або інші | | | | | нормативно-правові акти) | | | | |--------------------------+-----------------+---------+---------| |Частини четверта, п'ята |Оплата праці | 5195 | 5195 | |статті 29, постанова |членів виборчих | | | |Кабінету Міністрів України|комісій, які | | | |від 28 липня 2004 N 966 |виконують свої | | | |( 966-2004-п ) (із |повноваження у | | | |змінами, внесеними згідно |виборчих комісіях| | | |з постановами Кабінету |на платній | | | |Міністрів України від |основі, інших | | | |24 вересня 2005 року N 954|членів виборчої | | | |( 954-2005-п ), від |комісії (у тому | | | |24 грудня 2005 року N 1280|числі пенсіонерів| | | |( 1280-2005-п ) |та осіб, які | | | | |тимчасово не | | | | |працюють) у день | | | | |проведення | | | | |місцевих виборів | | | | |та в дні | | | | |встановлення | | | | |підсумків | | | | |голосування за | | | | |результатами | | | | |виборів, | | | | |залучених | | | | |фахівців, | | | | |технічних | | | | |працівників для | | | | |організаційного, | | | | |правового, | | | | |технічного | | | | |забезпечення | | | | |здійснення | | | | |повноважень, | | | | |передбачених | | | | |Законом | | | | |( 1667-15 ) | | | |--------------------------+-----------------+---------+---------| | |Нарахування на | 1840 | 1840 | | |заробітну плату | | | |--------------------------+-----------------+---------+---------| |Частина друга статті 51 |Оплата за оренду | 360 | 360 | |( 1667-15 ) |приміщень для | | | | |проведення | | | | |публічних заходів| | | | |передвиборної | | | | |агітації | | | |--------------------------+-----------------+---------+---------| |Частина одинадцята |Виготовлення | 120 | 120 | |статті 39, |друкованих | | | |частина сьома статті 40, |інформаційних | | | |частина сьома статті 41, |матеріалів, | | | |частина третя статті 42, |пов'язаних із | | | |частина перша статті 52, |виборчим процесом| | | |частини п'ята, шоста |(з урахуванням | | | |статті 57, |вартості паперу),| | | |частина четверта |бланків | | | |статті 59, |протоколів, | | | |частина перша статті 60, |посвідчень тощо | | | |частини перша, шоста | | | | |статті 61, | | | | |частини перша, шоста | | | | |статті 64, | | | | |частини перша, восьма | | | | |статті 69, | | | | |частини одинадцята, | | | | |сімнадцята статті 72, | | | | |частина перша статті 73 | | | | |Закону ( 1667-15 ) | | | | |--------------------------+-----------------+---------+---------| |Частина перша статті 54 |Оплата за | 6000 | 4750 | |( 1667-15 ) |використання | | | | |друкованих | | | | |засобів масової | | | | |інформації для | | | | |ведення | | | | |передвиборної | | | | |агітації | | | | |(з урахуванням | | | | |черговості друку | | | | |передвиборних | | | | |програм), | | | | |повідомлення | | | | |результатів | | | | |голосування | | | |--------------------------+-----------------+---------+---------| |Частина шоста статті 63 |Виготовлення | 0,15 х | 0,15 х | |( 1667-15 ) |виборчих |кількість|кількість| | |бюлетенів |виборців |виборців | | |(з розрахунку | | | | |0,15 грн. за | | | | |1 примірник х | | | | |кількість | | | | |виборців) + 2 | | | | |відсотки резерв | | | |--------------------------+-----------------+---------+---------| |Частина третя статті 20, |Оплата послуг | 596 | 596 | |частина перша статті 87 |зв'язку, | | | |( 1667-15 ) |виготовлення | | | | |печатки та інші | | | | |організаційні | | | | |видатки | | | ------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої Комісії С.ДУБОВИКвгору