Про участь у Всеукраїнському щорічному конкурсі "Юрист року", що організовує Союз юристів України
Наказ Міністерства юстиції України; План, Заходи від 14.09.2009791/7
Документ v0791323-09, поточна редакція — Прийняття від 14.09.2009

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.09.2009 N 791/7

Про участь
у Всеукраїнському щорічному конкурсі
"Юрист року", що організовує
Союз юристів України

З метою формування активної позиції нового покоління юристів,
узгодження та консолідації їх зусиль в утвердженні високої ролі
професії юриста в Україні, повсякденного підвищення кваліфікації і
професійного рівня, постійного вдосконалення організації роботи,
розвитку ініціативи і творчості та стимулювання системи
підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації правничих
кадрів Н А К А З У Ю:
1. Взяти участь у Всеукраїнському щорічному конкурсі "Юрист
року", що проводить Союз юристів України 25 вересня 2009 року у
м. Києві, в номінації "Студент-юрист".
2. Управлінню координації правової роботи та правової освіти
спільно з Координаційною радою молодих юристів України при
Міністерстві юстиції України здійснити організаційно-методичне
забезпечення проведення Всеукраїнського щорічного конкурсу "Юрист
року" в номінації "Студент-юрист".
3. Керівникам Державного департаменту з питань адаптації
законодавства, Секретаріату Урядового уповноваженого з прав
людини, Центру правової реформи і законопроектних робіт,
структурних підрозділів центрального апарату Міністерства юстиції
сприяти в підготовці та проведенні заходів в рамках номінації
"Студент-юрист".
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра юстиції Богатиря В.В.
Міністр М.Оніщук

ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр юстиції України ____________ М.В.Оніщук

ПЛАН ЗАХОДІВ
з підготовки та проведення
номінації "Студент-юрист"
Всеукраїнського щорічного
конкурсу "Юрист року",
25 вересня 2009 року, м. Київ

------------------------------------------------------------------ | N | Зміст | Термін виконання | Відповідальний | |----+---------------------+-------------------+-----------------| | 1 |Надати допомогу | постійно |Богатир В.В. | | |Координаційній раді | | | | |молодих юристів | | | | |України при | | | | |Міністерстві юстиції | | | | |України в організації| | | | |та проведенні | | | | |конкурсу та | | | | |забезпечити контроль | | | | |за виконанням | | | | |пов'язаних із цим | | | | |доручень | | | |----+---------------------+-------------------+-----------------| | 2 |Надати приміщення в | до 23.09 |Бондаренко І.С. | | |корпусі Міністерства | | | | |юстиції України для | | | | |проведення Конкурсу | | | | |25 вересня 2009 року:| | | | |з 11.00 - 14.00 - | | | | |велика зала колегії, | | | | |з 13.00 - 15.00 - | | | | |"Зимовий сад" | | | |----+---------------------+-------------------+-----------------| | 3 |Забезпечити | до 23.09 |Бондаренко І.С. | | |помешкання членів | | | | |організаційного | | | | |комітету Конкурсу (6 | | | | |осіб, дві доби з | | | | |24.09 на 26.09 | | | | |гуртожиток Мін'юсту) | | | | |на платній основі | | | |----+---------------------+-------------------+-----------------| | 4 |Забезпечити | до 22.09 |Ільченко Л.Ш. | | |висвітлення заходів | | | | |Конкурсу на | | | | |офіційному сайті | | | | |Міністерства юстиції | | | | |України та на сайтах | | | | |Головного управління | | | | |юстиції Міністерства | | | | |юстиції України в | | | | |Автономній Республіці| | | | |Крим, головних | | | | |управлінь юстиції в | | | | |областях, мм. Києві | | | | |та Севастополі, | | | | |сприяти всебічному | | | | |висвітленню перебігу | | | | |та результатів в ЗМІ | | | |----+---------------------+-------------------+-----------------| | 5 |Забезпечити | постійно |Пушенко О.Г. | | |висвітлення | |Зайчук О.В. | | |діяльності | | | | |Координаційної ради | | | | |молодих юристів | | | | |України при | | | | |Міністерстві юстиції | | | | |України, | | | | |координаційних рад | | | | |молодих юристів при | | | | |головних управліннях | | | | |юстиції на офіційному| | | | |сайті Міністерства | | | | |юстиції України та на| | | | |сайтах Головного | | | | |управління юстиції | | | | |Міністерства юстиції | | | | |України в Автономній | | | | |Республіці Крим, | | | | |головних управлінь | | | | |юстиції в областях, | | | | |мм. Києві та | | | | |Севастополі | | | ------------------------------------------------------------------



вгору