Документ v0778359-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.08.2015, підстава - v0160359-15

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 6 червня 2014 року № 778

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Центральної виборчої комісії № 160 від 10.08.2015}

Про Порядок складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Центральної виборчої комісії

Відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", керуючись статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Центральної виборчої комісії від 9 вересня 2010 року № 340 "Про Порядок складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць для підготовки і проведення голосування з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів";

постанову Центральної виборчої комісії від 8 жовтня 2010 року № 398 "Про Роз’яснення щодо уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці для підготовки і проведення голосування з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів";

постанову Центральної виборчої комісії від 8 листопада 2010 року № 518 "Про Роз’яснення щодо виготовлення списків виборців для проведення повторного голосування, повторних виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів";

постанову Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 7 "Про внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії від 9 вересня 2010 року № 340 та від 8 жовтня 2010 року № 398";

пункт 2 постанови Центральної виборчої комісії від 6 грудня 2012 року № 2000 "Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії".

3. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству соціальної політики України, Державній міграційній службі України, Державній пенітенціарній службі України, Державній реєстраційній службі України, Державній судовій адміністрації України, а також обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома відповідних регіональних органів адміністрування та органів ведення Державного реєстру виборців, сільських, селищних, міських голів і відповідних територіальних виборчих комісій.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙДодаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 6 червня 2014 року № 778

ПОРЯДОК
складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

1. Цей Порядок встановлює процедуру складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць (далі - списки виборців) з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (далі - місцеві вибори), їх передачі дільничним виборчим комісіям.

2. У разі одночасного проведення місцевих виборів з виборами Президента України, народних депутатів України, всеукраїнським референдумом списки виборців з місцевих виборів складаються відповідно до цього Порядку та інших актів Центральної виборчої комісії.

3. Для підготовки та проведення голосування з місцевих виборів орган ведення Державного реєстру виборців складає список виборців для кожної звичайної виборчої дільниці, утвореної на постійній основі відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" на території адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються його повноваження.

Територіальна виборча комісія, яка прийняла рішення про призначення повторних або проміжних місцевих виборів, невідкладно доводить його до відома відповідного органу ведення Державного реєстру виборців, а також надає відомості про межі утвореного нею одномандатного, одномандатного мажоритарного виборчого округу, в якому призначено такі місцеві вибори.

4. Органи, заклади, установи, зазначені у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (далі - Закон), за двадцять чотири дні до дня місцевих виборів подають відповідним органам ведення Державного реєстру виборців передбачені вказаною статтею відомості за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною у назві подання періоду, за який подаються відомості.

Такі відомості подаються за період з дня останнього подання відомостей у порядку періодичного поновлення персональних даних виборців, що містяться у базі даних Державного реєстру виборців (далі - Реєстр), до дня подання цих відомостей.

Уповноважені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, посадові особи також подають відомості про громадян України, яким за період з дня останнього подання відомостей у порядку періодичного поновлення бази даних Реєстру до кінця місяця, в якому проводяться місцеві вибори, виповниться вісімнадцять років, за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною у назві подання періоду, за який подаються відомості.

Відомості подаються на паперовому та електронному носіях у вигляді списку, який має наскрізну нумерацію записів та наскрізну нумерацію аркушів. Достовірність відомостей, поданих на паперовому носії, засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування), який скріплюється печаткою.

5. У разі проведення окремих місцевих виборів відомості, передбачені статтею 22 Закону, подаються лише органами, закладами, установами, повноваження яких поширюються на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої проводяться місцеві вибори.

6. Орган ведення Реєстру опрацьовує подані керівниками органів, закладів, установ відомості згідно із Законом до формування списків виборців в електронному вигляді з використанням програмних засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру (далі - АІТС Реєстру).

7. Списки виборців складаються за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 23 квітня 2014 року № 343.

8. У списку виборців зазначаються прізвище, власне ім’я (всі власні імена), по батькові (за наявності) виборця, дата народження, місце проживання виборця відповідно до відомостей Реєстру.

Відомості про дату народження виборця вносяться арабськими цифрами: число та місяць - двозначними числами, рік - чотиризначним числом (наприклад, 01.01.1990).

У відомостях про місце проживання виборця відповідно до відомостей Реєстру може не вказуватися назва району, області, Автономна Республіка Крим (у списку виборців назва району, області, Автономна Республіка Крим зазначається у відомостях про місцезнаходження дільничної виборчої комісії).

9. До списку виборців включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування на місцевих виборах виповниться вісімнадцять років і які мають право голосу та які відносяться за місцем проживання до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Реєстру.

Місцем проживання виборця, за яким він відноситься до виборчої дільниці за даними Реєстру, є його виборча адреса, визначена за зареєстрованим місцем проживання та адресою житла згідно із Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

10. У випадку якщо межі звичайної виборчої дільниці виходять за межі одномандатного, одномандатного мажоритарного виборчого округу, в якому проводяться повторні чи проміжні вибори депутата відповідної ради, до списку виборців на цій виборчій дільниці включаються виборці, які відносяться за місцем проживання до цього виборчого округу.

11. До списку виборців не включаються:

особи, записи стосовно яких містяться в базі даних Реєстру, однак які за даними Реєстру не мають права голосу, померли, або вибули (у тому числі тимчасово на день голосування) зі своєї виборчої адреси;

громадяни України, які не мають зареєстрованого місця проживання та яким виборчу адресу визначено органом ведення Реєстру згідно з частиною третьою статті 8 Закону;

особи, які вважаються такими, що не належать до жодної територіальної громади та не мають права голосу на місцевих виборах: військовослужбовці строкової служби, громадяни України, які проживають за кордоном, громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі.

12. У списку виборців напроти прізвищ виборців, постійно не здатних пересуватися самостійно, у графі "Примітки" робиться відмітка "НСП".

13. Виборці включаються до списку виборців так, щоб відомості про виборців з однаковою адресою житла були розміщені поруч.

14. Під час проведення чергових місцевих виборів електронні файли списків виборців формуються централізовано Службою розпорядника Реєстру. У процесі формування таких файлів АІТС Реєстру функціонує в режимі першочергового виконання завдань у межах підсистеми складання та уточнення списків виборців для виборчих дільниць.

15. Список виборців має наскрізні нумерацію записів про виборців та нумерацію аркушів і виготовляється на паперовому носії формату А3 (з обох боків) у двох примірниках.

16. Кожен примірник списку виборців на кожному аркуші засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру і скріплюється печаткою цього органу.

17. Орган ведення Реєстру виготовляє іменні запрошення виборцям, включеним до списків виборців на звичайних виборчих дільницях, за формами, затвердженими постановою Центральної виборчої комісії від 18 квітня 2014 року № 326.

18. Орган ведення Реєстру не пізніш як за тринадцять днів до дня місцевих виборів передає один примірник списку виборців на паперовому носії та виготовлені іменні запрошення дільничній виборчій комісії відповідної звичайної виборчої дільниці.

Другий примірник списку виборців зберігається в органі ведення Реєстру.

19. Передача списків виборців та іменних запрошень здійснюється у спеціально виділеному для цього приміщенні місцевої державної адміністрації або виконавчого органу ради, де розташований орган ведення Реєстру.

Від імені дільничної виборчої комісії список виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, які є представниками різних суб’єктів подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії, уповноважених на це її рішенням, одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар комісії.

Про передачу дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці списку виборців складається акт за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 23 квітня 2014 року № 343, у двох примірниках. Акт підписується керівником органу ведення Реєстру та всіма присутніми при передачі членами дільничної виборчої комісії.

Один примірник акта зберігається в органі ведення Реєстру, другий - у дільничній виборчій комісії.

Іменні запрошення передаються відповідній дільничній виборчій комісії на паперових носіях формату А3, про що складається акт, зразок якого наведено в додатку 5 до постанови Центральної виборчої комісії від 18 квітня 2014 року № 326.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШвгору