Документ v0752323-13, поточна редакція — Прийняття від 25.07.2013

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.07.2013  № 752/7

Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги

На виконання пункту 8 частини першої статті 28 Закону України "Про безоплатну правову допомогу", відповідно до підпункту 30-6 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, з метою відбору адвокатів для включення до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору, НАКАЗУЮ:

1. Провести конкурс з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі у період з 14 жовтня по 01 листопада 2013 року.

2. Затвердити План-графік проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, що додається.

3. Визначити, що мінімальна підсумкова оцінка претендента, достатня для його включення до реєстрів адвокатів, становить 3,6 бала.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І. І.

Міністр

О. Лукаш
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
25.07.2013  № 752/5

ПЛАН-ГРАФІК
проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги

№ з/п

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

I. Організаційне забезпечення

1.1

Забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - конкурс), на офіційному веб-сайті Мін'юсту, веб-сайтах Координаційного центру з надання правової допомоги (далі - Координаційний центр), головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - головні управління юстиції)

До 02 вересня 2013 року

Прес-служба Мін'юсту;
Координаційний центр;
головні управління юстиції

1.2

Забезпечити розміщення інформації про проведення конкурсу у місцевих друкованих засобах масової інформації, в тому числі у кожному районі Автономної Республіки Крим та областей, про що у двотижневий строк поінформувати Координаційний центр з наданням копій відповідних публікацій

До 09 вересня 2013 року

Головні управління юстиції;
районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції (далі - управління юстиції)

1.3

Забезпечити розроблення тестових завдань відповідно до затвердженого Мін'юстом переліку питань для анонімного письмового тестування претендентів, які беруть участь у конкурсі

До 17 вересня 2013 року

Координаційний центр

1.4

Забезпечити прийняття та реєстрацію заяв і документів претендентів, необхідних для участі у конкурсі

До 02 жовтня 2013 року

Головні управління юстиції;
управління юстиції

1.5

Надіслати звіт про кількість зареєстрованих заяв від претендентів до Координаційного центру

До 07 жовтня 2013 року

Головні управління юстиції

1.6

Організувати проведення першого етапу конкурсу

14 - 17 жовтня 2013 року

Головні управління юстиції

1.7

Забезпечити виготовлення та доставку до головних управлінь юстиції необхідної кількості примірників тестового завдання для проведення анонімного письмового тестування

До 17 жовтня 2013 року

Координаційний центр;
центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - центри)

1.8

Організувати проведення другого етапу конкурсу

18 жовтня 2013 року

Головні управління юстиції

1.9

Організувати проведення третього етапу конкурсу:

Головні управління юстиції

м. Київ;
м. Севастополь;
Закарпатська область;
Луганська область;
Полтавська область;
Черкаська область;
Чернівецька область;

21 - 22 жовтня 2013 року

Автономна Республіка Крим;
Донецька область;
Івано-Франківська область;
Київська область;
Кіровоградська область;
Харківська область;
Хмельницька область;

22 - 23 жовтня 2013 року

Вінницька область;
Запорізька область;
Рівненська область;
Сумська область;
Тернопільська область;
Херсонська область;

23 - 24 жовтня 2013 року

Волинська область;
Дніпропетровська область;
Житомирська область;
Львівська область;
Миколаївська область;
Чернігівська область;

24 - 25 жовтня 2013 року

Одеська область

25 - 28 жовтня 2013 року

1.10

Забезпечити формування за результатами конкурсу та направлення в електронному вигляді до Координаційного центру локальних реєстрів адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору за встановленою формою, за рейтинговим принципом

До 01 листопада 2013 року

Головні управління юстиції

II. Інформаційно-методичне забезпечення

2.1

Забезпечити проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії щодо мети та умов конкурсу

02 вересня - 14 жовтня 2013 року

Прес-служба Мін'юсту;
Координаційний центр;
головні управління юстиції;
управління юстиції;
центри

2.2

Забезпечити створення тимчасового банера "Конкурс адвокатів", розміщення та оновлення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Мін'юсту, веб-сайтах Координаційного центру, головних управлінь юстиції

02 вересня - 01 листопада 2013 року

Прес-служба Мін'юсту;
Координаційний центр;
головні управління юстиції

2.3

Забезпечити розміщення інформації про проведення конкурсу у приміщеннях судів

До 06 вересня 2013 року

Головні управління юстиції;
управління юстиції

2.4

Довести цей План-графік до відома: Ради адвокатів України, рад адвокатів регіонів; Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та колегій адвокатів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Асоціації адвокатів України, Асоціації правників України, Союзу юристів України, Спілки адвокатів України

До 02 вересня 2013 року

Координаційний центр;
центри
(в межах компетенції)

{Текст взято з сайту Мін'юсту України http://www.minjust.gov.ua}вгору