Документ v0726359-19, поточна редакція — Прийняття від 29.03.2019

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 29 березня 2019 року № 726

Про скаргу кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року Корнацького А.О., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 27 березня 2019 року за № 21-36-9252

До Центральної виборчої комісії 27 березня 2019 року надійшла скарга кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року Корнацького Аркадія Олексійовича, у якій суб’єктом оскарження визначено окружну виборчу комісію з виборів Президента України територіального виборчого округу № 132.

У скарзі суб’єкт звернення просить визнати протиправною бездіяльність окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № 132 щодо нерозгляду в установлені законом строки подання Громадської організації "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "РУХ ВІЛЬНИХ СЕЛЯН" про реєстрацію офіційних спостерігачів від 21 березня 2019 року, щодо невидачі в установлені законом строки вказаній громадській організації копії постанови за результатами розгляду її подання від 21 березня 2019 року, щодо ненаправлення через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему до Центральної виборчої комісії копій постанов № 80 - 124, прийнятих 23 та 24 березня 2019 року; та просить зобов’язати окружну виборчу комісію з виборів Президента України територіального виборчого округу № 132 невідкладно видати Громадській організації "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "РУХ ВІЛЬНИХ СЕЛЯН" копію постанови, прийнятої за результатами розгляду її подання від 21 березня 2019 року, а також невідкладно направити через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему до Центральної виборчої комісії копії усіх прийнятих цією виборчою комісією постанов, які не оприлюднено на офіційному веб-сайті Комісії.

Суб’єкт звернення зі скаргою обґрунтовує свої вимоги тим, що 21 березня 2019 року Громадська організація "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "РУХ ВІЛЬНИХ СЕЛЯН" звернулась до окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № 132 (далі - окружна виборча комісія № 132) з поданням про реєстрацію офіційних спостерігачів від указаної громадської організації. При цьому зазначає, що 22 березня 2019 року подання Громадської організації "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "РУХ ВІЛЬНИХ СЕЛЯН" про реєстрацію офіційних спостерігачів від цієї громадської організації було розглянуто на засіданні окружної виборчої комісії № 132, за результатом чого прийнято рішення (постанову) про реєстрацію офіційних спостерігачів від Громадської організації "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "РУХ ВІЛЬНИХ СЕЛЯН".

При цьому всупереч вимогам частини шістнадцятої статті 28 та частини восьмої статті 69 Закону України "Про вибори Президента України" (далі - Закон) окружною виборчою комісією № 132 не оприлюднено рішення за результатами розгляду подання Громадської організації "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "РУХ ВІЛЬНИХ СЕЛЯН", зареєстрованого 21 березня 2019 року в окружній виборчій комісії № 132 за № 164, та не видано цій громадській організації копії відповідної постанови окружної виборчої комісії № 132.

Крім того, на порушення положень частини шістнадцятої статті 28 Закону окружна виборча комісія з виборів Президента України територіального виборчого округу № 132 вчасно не оприлюднює та не надсилає прийняті нею постанови до Центральної виборчої комісії для подальшого оприлюднення їх на офіційному веб-сайті Комісії.

На підтвердження викладених у скарзі обставин до неї, зокрема, додано копію подання про реєстрацію офіційних спостерігачів від Громадської організації "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "РУХ ВІЛЬНИХ СЕЛЯН" та роздруківку з офіційного веб-сайту Центральної виборчої комісії з інформацією про розміщені на ньому рішення окружної виборчої комісії № 132 за період з 19 до 24 березня 2019 року.

На виконання частини п’ятої статті 96 Закону копію скарги від 27 березня 2019 року з доданими до неї матеріалами надіслано суб’єкту оскарження. Суб’єкта оскарження повідомлено про можливість подати письмові пояснення по суті скарги.

До Центральної виборчої комісії 29 березня 2019 року надійшли пояснення окружної виборчої комісії № 132. Крім того цією комісією надіслано через інформаційно-аналітичну систему "Вибори Президента України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" (далі - ІАС "Вибори Президента України") постанову від 23 березня 2019 року № 106 "Про реєстрацію офіційних спостерігачів від Громадської організації "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "РУХ ВІЛЬНИХ СЕЛЯН".

Розглянувши зазначену скаргу, додані до неї матеріали, пояснення суб’єкта оскарження, а також беручи до уваги іншу наявну в Комісії інформацію, Центральна виборча комісія встановила.

Постановою Комісії від 18 лютого 2019 року № 331 утворено окружну виборчу комісію № 132 на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.

За змістом частини першої статті 91 Закону та пунктів 2.1, 2.4 Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 28 березня 2014 року № 114 (далі - Порядок), кандидат на пост Президента України, зареєстрований у встановленому Законом порядку, може оскаржити до виборчої комісії, зокрема, рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій.

Постановою Центральної виборчої комісії від 25 січня 2019 року № 101 зареєстровано кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року Корнацького А.О.

Частиною шостою статті 93 Закону та пунктом 3.4 Порядку передбачено, що рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії, її члена може бути оскаржено до Центральної виборчої комісії.

Загальний строк оскарження встановлено частиною першою статті 94 Закону, відповідно до якої скарга, що стосується підготовки та проведення виборів Президента України, може бути подана протягом п’яти днів після дня прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності.

Таким чином, Центральна виборча комісія констатує, що скаргу подано належним суб’єктом звернення зі скаргою до належного суб’єкта розгляду скарги та в установлені Законом строки.

Постановою Комісії від 15 лютого 2019 року № 327 Громадській організації "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "РУХ ВІЛЬНИХ СЕЛЯН" надано дозвіл мати офіційних спостерігачів під час чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року.

Згідно з частинами п’ятою, восьмою статті 69 Закону про реєстрацію офіційного спостерігача від громадської організації рішення приймається окружною виборчою комісією за поданням керівника відповідної громадської організації.

Окружна виборча комісія здійснює реєстрацію офіційних спостерігачів у відповідному територіальному виборчому окрузі та видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, не пізніше наступного дня після внесення подання.

Як вбачається зі змісту скарги, 22 березня 2019 року подання Громадської організації "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "РУХ ВІЛЬНИХ СЕЛЯН" про реєстрацію офіційних спостерігачів від цієї громадської організації було розглянуто на засіданні окружної виборчої комісії № 132 та прийнято рішення (постанову) про реєстрацію офіційних спостерігачів від цієї громадської організації. Станом на 23 березня 2019 року окружною виборчою комісією № 132 рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від Громадської організації "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "РУХ ВІЛЬНИХ СЕЛЯН" за результатами розгляду подання цієї громадської організації, отриманого 21 березня 2019 року, не оприлюднено, а також не видано копії такого рішення вказаній громадській організації.

З надісланих окружною виборчою комісією № 132 документів вбачається, що питання реєстрації офіційних спостерігачів розглянуто нею на засіданні 23 березня 2019 року, за результатами чого прийнято постанову № 106 "Про реєстрацію офіційних спостерігачів від Громадської організації "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "РУХ ВІЛЬНИХ СЕЛЯН", якою зареєстровано офіційних спостерігачів від указаної громадської організації та видано посвідчення встановленої форми.

Отже, на момент розгляду Центральною виборчою комісією скарги Корнацького А.О., однією з вимог якої є визнання протиправною бездіяльності окружної виборчої комісії № 132 щодо нерозгляду в установлені законом строки подання Громадської організації "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "РУХ ВІЛЬНИХ СЕЛЯН" від 21 березня 2019 року про реєстрацію офіційних спостерігачів, зазначеною виборчою комісією 23 березня 2019 року зареєстровано офіційних спостерігачів від цієї громадської організації.

Зазначені обставини обумовлюють відмову в задоволенні скарги в частині визнання протиправною бездіяльності окружної виборчої комісії № 132 щодо нерозгляду в установлені законом строки подання Громадської організації "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "РУХ ВІЛЬНИХ СЕЛЯН" від 21 березня 2019 року про реєстрацію офіційних спостерігачів, оскільки згідно з підпунктом 3 пункту 9.11 Порядку на момент розгляду скарги виборчою комісією - суб’єктом оскарження вчинено необхідні дії, скасовано рішення, що є предметом оскарження, або іншим способом поновлено права суб’єкта звернення зі скаргою відповідно до вимог Закону (відсутність предмета оскарження).

Разом з тим суб’єкт звернення зі скаргою вказує, що окружною виборчою комісією № 132 усупереч частині шістнадцятій статті 28 Закону копію її постанови від 23 березня 2019 року № 106 "Про реєстрацію офіційних спостерігачів від Громадської організації "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "РУХ ВІЛЬНИХ СЕЛЯН" на вимогу представника цієї громадської організації не було видано.

Відповідно до частини шістнадцятої статті 28 Закону копія постанови, прийнятої окружною чи дільничною виборчою комісією, засвідчена головою виборчої комісії чи його заступником і секретарем виборчої комісії та скріплена печаткою виборчої комісії, видається суб’єкту виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу не пізніше ніж через чотири години після її прийняття, а прийнятої напередодні дня голосування та в день голосування, - невідкладно.

За змістом частини першої статті 97 Закону докази, на підставі яких виборча комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги суб’єкта звернення і заперечення заінтересованих осіб, надають виборчій комісії суб’єкт звернення зі скаргою, суб’єкт оскарження, заінтересовані особи.

Факт невидачі копії постанови окружної виборчої комісії № 132 від 23 березня 2019 року № 106 представнику Громадської організації "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "РУХ ВІЛЬНИХ СЕЛЯН" на його вимогу відповідно до частини шістнадцятої статті 28 Закону не спростовується наданими Центральній виборчій комісії поясненнями окружної виборчої комісії № 132.

За таких обставин Комісія вбачає підстави для визнання бездіяльності окружної виборчої комісії № 132 в частині невидачі копії постанови цієї комісії від 23 березня 2019 року № 106 представнику вказаної громадської організації на його вимогу такою, що не відповідає вимогам Закону.

Отже, скарга в частині зобов’язання окружної виборчої комісії № 132 виконати вимоги частини шістнадцятої статті 28 Закону та видати копію зазначеної постанови представнику Громадської організації "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "РУХ ВІЛЬНИХ СЕЛЯН" на його вимогу підлягає задоволенню.

Стосовно вимог про визнання протиправною бездіяльності щодо ненадсилання через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему до Центральної виборчої комісії копій постанов № 80 - 124, прийнятих 23, 24 березня 2019 року, та про зобов’язання окружної виборчої комісії № 132 невідкладно надіслати через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему до Центральної виборчої комісії копії усіх прийнятих цією виборчою комісією постанов для оприлюднення на її офіційному веб-сайті Комісія зазначає.

Згідно з поясненнями окружної виборчої комісії № 132 станом на 9 годину 29 березня 2019 року всі прийняті нею постанови надіслано через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему Комісії для оприлюднення їх на її офіційному веб-сайті, у тому числі постанови № 80 - 124, прийняті 23, 24 березня 2019 року.

Указана обставина підтверджується фактичним надходженням до Центральної виборчої комісії через ІАС "Вибори Президента України" указаних постанов окружної виборчої комісії № 132.

Таким чином, на момент розгляду Центральною виборчою комісією скарги Корнацького А.О. окружною виборчою комісією № 132 надіслано до Комісії усі прийняті нею постанови для подальшого оприлюднення їх на офіційному веб-сайті Комісії, що відповідно до підпункту 3 пункту 9.11 Порядку є підставою для відмови в задоволенні скарги в частині визнання протиправною бездіяльності окружної виборчої комісії № 132 щодо ненадсилання через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему до Центральної виборчої комісії копій постанов № 80 - 124, прийнятих 23, 24 березня 2019 року, та в частині зобов’язання окружної виборчої комісії № 132 невідкладно надіслати через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему до Центральної виборчої комісії копії усіх прийнятих цією окружною виборчою комісією постанов, які не оприлюднено на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії, на виконання частини шістнадцятої статті 28 Закону.

При цьому Комісія вважає за необхідне звернути увагу окружної виборчої комісії № 132 на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства України про вибори Президента України під час підготовки і проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року та організації своєї роботи.

Враховуючи викладене, відповідно до пункту 3 частини другої статті 11, частин першої та третьої статті 13, частини першої статті 22, частини шістнадцятої статті 28, частини шостої статті 29, частин другої, третьої, п’ятої та восьмої статті 69, статей 91 - 98 Закону України "Про вибори Президента України", Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 28 березня 2014 року № 114, керуючись статтями 11 - 13, частиною четвертою статті 14, частиною четвертою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скаргу кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року Корнацького Аркадія Олексійовича, зареєстровану в Центральній виборчій комісії 27 березня 2019 року за № 21-36-9252, задовольнити частково.

2. Визнати протиправною бездіяльність окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № 132 щодо невидачі в установлені законом строки представнику Громадської організації "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "РУХ ВІЛЬНИХ СЕЛЯН" на його вимогу постанови окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № 132 від 23 березня 2019 року № 106.

3. Зобов’язати окружну виборчу комісію з виборів Президента України територіального виборчого округу № 132 видати копію її постанови представнику Громадської організації "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "РУХ ВІЛЬНИХ СЕЛЯН" на його вимогу.

4. У задоволенні скарги Корнацького А.О. в частині визнання протиправною бездіяльності окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № 132 щодо нерозгляду в установлені законом строки подання Громадської організації "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "РУХ ВІЛЬНИХ СЕЛЯН" від 21 березня 2019 року про реєстрацію офіційних спостерігачів, щодо ненадсилання через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему до Центральної виборчої комісії копій постанов № 80 - 124, прийнятих 23, 24 березня 2019 року, а також зобов’язання окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № 132 невідкладно надіслати через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему до Центральної виборчої комісії копії усіх прийнятих цією виборчою комісією постанов, які не оприлюднено на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії, відмовити.

5. Звернути увагу окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № 132 на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства України про вибори Президента України під час підготовки і проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року та організації своєї роботи.

6. Копію цієї постанови надіслати кандидату на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року Корнацькому А.О., окружній виборчій комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № 132 та Громадській організації "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "РУХ ВІЛЬНИХ СЕЛЯН".

7. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКвгору