План підготовки проектів регуляторних актів Національного банку України на 2009 рік
Розпорядження Національного банку України; План від 12.12.2008725-р
Документ v0725500-08, поточна редакція — Прийняття від 12.12.2008

                                                          
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національного
банку України
12.12.2008 N 725-р

ПЛАН
підготовки проектів регуляторних актів
Національного банку України на 2009 рік

------------------------------------------------------------------ | N |Вид і назва проектів |Терміни підготовки| Структурні | |з/п | регуляторних актів | проектів | підрозділи, | | | |регуляторних актів| відповідальні за | | | | | розроблення і | | | | | супроводження | | | | | проектів | | | | |регуляторних актів| |----+---------------------+------------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+---------------------+------------------+------------------| | 1 |Проект постанови | I квартал |Департамент | | |Правління | |платіжних систем | | |Національного банку | | | | |України "Про | | | | |затвердження Змін до | | | | |Інструкції про | | | | |порядок відкриття, | | | | |використання і | | | | |закриття рахунків у | | | | |національній та | | | | |іноземних валютах" | | | | |щодо вдосконалення | | | | |порядку ведення | | | | |банками рахунків | | | | |клієнтів | | | |----+---------------------+------------------+------------------| | 2 |Проект постанови | I квартал |Департамент | | |Правління | |платіжних систем | | |Національного банку | | | | |України "Про | | | | |затвердження Змін до | | | | |Положення про порядок| | | | |здійснення банками | | | | |України вкладних | | | | |(депозитних) операцій| | | | |з юридичними і | | | | |фізичними особами" | | | | |щодо вдосконалення | | | | |порядку залучення | | | | |банками України | | | | |вкладів (депозитів) | | | | |від юридичних і | | | | |фізичних осіб | | | |----+---------------------+------------------+------------------| | 3 |Проект постанови | I квартал |Департамент | | |Правління | |платіжних систем | | |Національного банку | | | | |України "Про | | | | |затвердження Змін до | | | | |деяких нормативно- | | | | |правових актів | | | | |Національного банку | | | | |України з питань | | | | |міжбанківського | | | | |переказу коштів в | | | | |Україні в | | | | |національній валюті" | | | |----+---------------------+------------------+------------------| | 4 |Проект постанови | II квартал |Департамент | | |Правління | |платіжних систем | | |Національного банку | | | | |України "Про | | | | |затвердження Змін до | | | | |Інструкції про | | | | |безготівкові | | | | |розрахунки в Україні | | | | |в національній | | | | |валюті" | | | |----+---------------------+------------------+------------------| | 5 |Проект постанови | II квартал |Департамент | | |Правління | |готівково- | | |Національного банку | |грошового обігу | | |України "Про | | | | |затвердження | | | | |Положення про порядок| | | | |видачі небанківським | | | | |установам ліцензій на| | | | |інкасацію, | | | | |перевезення | | | | |цінностей та роботу з| | | | |готівкою" | | | |----+---------------------+------------------+------------------| | 6 |Проект постанови | II квартал |Департамент | | |Правління | |інформатизації | | |Національного банку | | | | |України "Про | | | | |затвердження Типового| | | | |регламенту роботи | | | | |Центру сертифікації | | | | |ключів банків | | | | |України" | | | |----+---------------------+------------------+------------------| | 7 |Проект постанови | III квартал |Департамент | | |Правління | |платіжних систем | | |Національного банку | | | | |України "Про | | | | |затвердження Змін до | | | | |Положення про порядок| | | | |здійснення | | | | |уповноваженими | | | | |банками операцій за | | | | |документарними | | | | |акредитивами в | | | | |розрахунках за | | | | |зовнішньоекономічними| | | | |операціями" | | | |----+---------------------+------------------+------------------| | 8 |Проект постанови | IV квартал |Департамент | | |Правління | |платіжних систем | | |Національного банку | | | | |України "Про | | | | |затвердження Змін до | | | | |Положення про | | | | |діяльність в Україні | | | | |внутрішньодержавних і| | | | |міжнародних платіжних| | | | |систем" щодо | | | | |вдосконалення порядку| | | | |узгодження | | | | |Національним банком | | | | |України правил | | | | |платіжних систем, | | | | |створених | | | | |резидентами, а також | | | | |порядку реєстрації | | | | |договорів про | | | | |членство або про | | | | |участь у міжнародних | | | | |платіжних системах, | | | | |створених | | | | |нерезидентами | | | |----+---------------------+------------------+------------------| | 9 |Проект постанови | IV квартал |Департамент | | |Правління | |платіжних систем | | |Національного банку | | | | |України "Про внесення| | | | |змін до Положення про| | | | |порядок емісії | | | | |платіжних карток і | | | | |здійснення операцій з| | | | |їх застосуванням" | | | | |(нова редакція) | | | ------------------------------------------------------------------вгору