Документ v071u710-10, поточна редакція — Прийняття від 09.12.2010

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті конституційного
провадження у справі за конституційним
зверненням Львівської обласної ради
щодо офіційного тлумачення положень абзацу
першого частини першої, абзацу чотирнадцятого
частини четвертої статті 16 Закону України
"Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів"

м. Київ Справа N 2-64/2010
9 грудня 2010 року
N 71-у/2010

Конституційний Суд України у складі суддів:
Бринцева Василя Дмитровича - головуючого, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Винокурова Сергія Маркіяновича, Гультая Михайла Мирославовича, Запорожця Михайла Петровича - доповідача, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни, Сергейчука Олега Анатолійовича, Ткачука Павла Миколайовича, Шаптали Наталі Костянтинівни, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним зверненням Львівської
обласної ради щодо офіційного тлумачення положень абзацу першого
частини першої, абзацу чотирнадцятого (за конституційним
зверненням - абзацу третього) частини четвертої статті 16 Закону
України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від
10 липня 2010 року N 2487-VI ( 2487-17 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2010 р., N 35-36, ст. 491) з наступними змінами.
Заслухавши суддю-доповідача Запорожця М.П. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне звернення - Львівська
обласна рада - звернувся до Конституційного Суду України з
клопотанням дати офіційне тлумачення положень абзацу першого
частини першої, абзацу чотирнадцятого частини четвертої статті 16
Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів" від 10 липня 2010 року N 2487-VI ( 2487-17 ) з наступними
змінами (далі - Закон).
Обґрунтовуючи необхідність в офіційному тлумаченні, автор
клопотання стверджує про наявність колізії між Законом ( 2487-17 )
та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ) в частині наділення різних органів місцевого
самоврядування повноваженнями вирішувати питання про визначення
кількісного складу міських та районних рад.
На думку заявника, формування за абзацом чотирнадцятим
частини четвертої статті 16 Закону ( 2487-17 ) загального складу
обласної ради з урахуванням кількості районів, міст обласного
значення, що входять до складу відповідної області, для
забезпечення їх рівного представництва в обласній раді незалежно
від чисельності жителів району, міста обласного значення є
порушенням принципу рівного виборчого права.
Суб'єкт права на конституційне звернення вважає, що
необхідність тлумачення абзацу чотирнадцятого частини четвертої
статті 16 Закону ( 2487-17 ) в системному зв'язку з його
положеннями частин четвертої, п'ятої статті 17 викликана наявністю
між ними суперечності щодо дотримання принципів виборчого права.
2. Третя колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою
від 3 листопада 2010 року відмовила у відкритті конституційного
провадження у справі.
3. Вирішуючи питання щодо відкриття конституційного
провадження у справі, Конституційний Суд України виходить із
такого.
Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) суб'єкт права на конституційне звернення повинен
навести обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні
положень Конституції України ( 254к/96-ВР ) або законів України
(пункт 4 частини другої статті 42) ( 422/96-ВР ); підставою для
конституційного звернення щодо офіційного тлумачення Конституції
України ( 254к/96-ВР ) та законів України є наявність
неоднозначного застосування положень Конституції України
( 254к/96-ВР ) або законів України судами України, іншими органами
державної влади, якщо суб'єкт права на конституційне звернення
вважає, що це може призвести або призвело до порушення його
конституційних прав і свобод (стаття 94) ( 422/96-ВР ).
Однак в конституційному зверненні не наведено обґрунтування
неоднозначного застосування положень абзацу першого частини
першої, абзацу чотирнадцятого (за конституційним зверненням -
абзацу третього) частини четвертої статті 16 Закону ( 2487-17 ).
Отже, конституційне звернення Львівської обласної ради не
відповідає встановленим статтями 42, 94 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) вимогам, що є підставою
для відмови у відкритті конституційного провадження за його
пунктом 2 статті 45.
Враховуючи викладене та керуючись статтею 153 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), статтями 42, 45, 50, 94 Закону України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), Конституційний Суд
України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним зверненням Львівської обласної ради щодо
офіційного тлумачення положень абзацу першого частини першої,
абзацу чотирнадцятого частини четвертої статті 16 Закону України
"Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 10 липня
2010 року N 2487-VI ( 2487-17 ) з наступними змінамина підставі
пункту 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) - невідповідність конституційного звернення вимогам,
передбаченим Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

{ Текст взято з сайту Конституційного Суду України }вгору