Документ v068u710-10, поточна редакція — Прийняття від 17.11.2010

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті конституційного провадження
у справі за конституційним зверненням громадянина
Заїченка Володимира Георгійовича щодо офіційного
тлумачення положень пункту 8 частини третьої
статті 129 Конституції України

м. Київ Справа N 2-65/2010
17 листопада 2010 року
N 68-у/2010

Конституційний Суд України у складі суддів:
Головіна Анатолія Сергійовича - головуючого, Бауліна Юрія Васильовича, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Гультая Михайла Мирославовича, Запорожця Михайла Петровича, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича - доповідача, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни, Овчаренка В'ячеслава Андрійовича, Сергейчука Олега Анатолійовича, Стецюка Петра Богдановича, Ткачука Павла Миколайовича, Шаптали Наталі Костянтинівни, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним зверненням громадянина
Заїченка Володимира Георгійовича щодо офіційного тлумачення
положень пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України
( 254к/96-ВР ).
Заслухавши суддю-доповідача Колоса М.І. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Громадянин Заїченко Володимир Георгійович звернувся до
Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне
тлумачення положень пункту 8 частини третьої статті 129
Конституції України ( 254к/96-ВР ) стосовно "поширення його вимог
на непередбачені Кодексом України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) постанови судів першої
інстанції".
Необхідність в офіційному тлумаченні зазначених положень
Заїченко В.Г. обґрунтовує їх неоднозначним застосуванням судами
України під час розгляду справ про притягнення його до
адміністративної відповідальності.
2. Ухвалою Третьої колегії суддів Конституційного Суду
України від 3 листопада 2010 року відмовлено у відкритті
конституційного провадження у справі на підставі пункту 2 статті
45 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР )
- невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом ( 422/96-ВР ).
3. Вирішуючи питання про відкриття конституційного
провадження у справі, Конституційний Суд України виходить з
такого.
Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) у конституційному зверненні зазначається
обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень
Конституції України ( 254к/96-ВР ) або законів України (пункт 4
частини другої статті 42) ( 422/96-ВР ); підставою для
конституційного звернення щодо офіційного тлумачення Конституції
України ( 254к/96-ВР ) та законів України є наявність
неоднозначного застосування положень Конституції України
( 254к/96-ВР ) або законів України судами України, іншими органами
державної влади, якщо суб'єкт права на конституційне звернення
вважає, що це може призвести або призвело до порушення його
конституційних прав і свобод (стаття 94) ( 422/96-ВР ).
Аналіз матеріалів справи показує, що автор клопотання
неоднозначність застосування положень пункту 8 частини третьої
статті 129 Конституції України ( 254к/96-ВР ) обґрунтовує
постановами апеляційного суду Дніпропетровської області, а саме:
- від 17 вересня 2010 року про залишення без задоволення
апеляційної скарги Заїченка В.Г. на постанову Красногвардійського
районного суду Дніпропетровської області від 9 серпня 2010 року,
якою його визнано винним у вчиненні адміністративного
правопорушення та закрито провадження у справі про адміністративне
правопорушення у зв'язку зі спливом строку притягнення до
адміністративної відповідальності;
- від 27 серпня 2010 року про задоволення апеляційної скарги
Заїченка В.Г., закриття стосовно нього провадження у справі про
адміністративне правопорушення, скасування постанов
Красногвардійського районного суду Дніпропетровської області від
29 липня 2010 року, якою Заїченка В.Г. піддано стягненню за
адміністративне правопорушення та накладено адміністративне
стягнення у виді адміністративного арешту терміном на п'ятнадцять
діб, і від 3 серпня 2010 року, якою Заїченка В.Г. визнано таким,
що підданий адміністративному стягненню за адміністративне
правопорушення;
- від 22 липня 2010 року про повернення Заїченку В.Г.
апеляційної скарги на постанову Красногвардійського районного суду
Дніпропетровської області від 25 січня 2010 року про призначення
судово-психіатричної експертизи.
Дослідивши вказані постанови апеляційного суду,
Конституційний Суд України встановив, що предметом їх вирішення є
питання, які виникли з різного виду правовідносин - щодо
призначення судово-психіатричної експертизи та визнання особи
такою, що була піддана адміністративному стягненню.
У зв'язку з тим, що додані до конституційного звернення
постанови апеляційного суду Дніпропетровської області ухвалені за
різних юридично значимих обставин, вони не можуть розглядатися як
такі, що підтверджують факт неоднозначності застосування судами
України саме положень пункту 8 частини третьої статті 129
Конституції України ( 254к/96-ВР ) в аспекті вимог статті 94
Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
Отже, невідповідність конституційного звернення вимогам,
передбаченим Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), є підставою для
відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з
пунктом 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ).
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 13, 42, 43, 45, 50,
94 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним зверненням громадянина Заїченка Володимира
Георгійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 8 частини
третьої статті 129 Конституції України ( 254к/96-ВР ) на підставі
пункту 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) - невідповідність конституційного звернення вимогам,
передбаченим Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору