Документ v0674500-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.07.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.07.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.07.2018  № 674-но

Про затвердження розмірів коригуючих коефіцієнтів та граничного рівня зменшення обсягу заставлених активів (майна)

Відповідно до статей 7, 15, 17, 25, 42 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", пункту 12 Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року № 615, пункту 28 Порядку проведення Національним банком України операцій за договорами про зберігання запасів готівки Національного банку України, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 07 квітня 2017 року № 221-рш, з метою вдосконалення стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи та організації готівкового обігу в Україні НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі розміри коригуючих коефіцієнтів за видами активів (майна), які приймаються Національним банком України як забезпечення виконання зобов'язань за операціями з рефінансування та операціями прямого репо, операціями за договорами про зберігання запасів готівки, розраховані із застосуванням стандартного підходу:

1) коригуючі коефіцієнти для облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість:

ISIN

Рік погашення

Коригуючий коефіцієнт

UA4000185151

2019

95%

UA4000185557

UA4000186159

UA4000186928

UA4000188551

;

2) коригуючі коефіцієнти для інших облігацій внутрішньої державної позики, номінованих у гривні:

Строк у роках

Купон

0%

від 0,01% до 8%

від 8,01% до 16%

від 16,01%

до 0,5

92%

92%

92%

92%

0,5 - 1

90%

90%

90%

90%

1 - 2

85%

85%

86%

86%

2 - 3

81%

81%

82%

83%

3 - 4

75%

76%

78%

80%

4 - 5

70%

71%

75%

77%

5 - 6

69%

71%

75%

76%

6 - 7

65%

68%

72%

74%

7 - 8

65%

68%

72%

74%

8 - 9

63%

66%

71%

73%

9 - 10

60%

64%

70%

72%

10 - 11

57%

61%

68%

70%

11 - 12

54%

59%

67%

69%

12 - 13

52%

57%

65%

68%

13 - 14

49%

56%

64%

67%

14 - 15

47%

54%

63%

66%

понад 15

44%

53%

62%

65%

;

3) коригуючі коефіцієнти для облігацій внутрішньої державної позики, номінованих в іноземній валюті:

Строк у роках

Купон

0%

від 0,01% до 4%

від 4,01% до 8%

від 8,01% до 12%

від 12,01%

до 0,5

95%

95%

95%

95%

95%

0,5 - 1

95%

95%

95%

95%

95%

1 - 2

94%

94%

94%

94%

94%

2 - 3

92%

92%

92%

92%

92%

3 - 4

90%

90%

90%

91%

91%

4 - 5

88%

88%

89%

89%

90%

понад 5

86%

87%

88%

88%

89%

;

4) коригуючий коефіцієнт для іноземної валюти - 95%;

5) коригуючий коефіцієнт для депозитних сертифікатів Національного банку України - 100%.

2. Затвердити розмір граничного рівня зменшення обсягу заставлених активів (майна) для:

1) стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи на рівні 5%;

2) операцій за договорами про зберігання запасів готівки на рівні 0%.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Національного банку України від 07 серпня 2017 року № 760-но "Про затвердження розмірів коригуючих коефіцієнтів та граничного рівня зменшення обсягу заставлених активів (майна)".

4. Департаменту управління ризиками (Будник І.М.) довести зміст цього наказу до відома банків України для використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

6. Наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його підписання.

Голова

Я.В. Смолійвгору