Документ v066u710-10, поточна редакція — Прийняття від 26.10.2010

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті конституційного провадження
у справі за конституційним поданням Верховної Ради
Автономної Республіки Крим щодо офіційного
тлумачення окремого положення частини другої
статті 14 Закону України "Про кінематографію"

м. Київ Справа N 2-60/2010
26 жовтня 2010 року
N 66-у/2010

Конституційний Суд України у складі суддів:
Головіна Анатолія Сергійовича - головуючого, Винокурова Сергія Маркіяновича, Гультая Михайла Мирославовича - доповідача, Запорожця Михайла Петровича, Колоса Михайла Івановича, Маркуш Марії Андріївни, Овчаренка В'ячеслава Андрійовича, Сергейчука Олега Анатолійовича, Стецюка Петра Богдановича, Стрижака Андрія Андрійовича, Ткачука Павла Миколайовича, Шаптали Наталі Костянтинівни, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним поданням Верховної Ради
Автономної Республіки Крим щодо офіційного тлумачення окремого
положення частини другої статті 14 Закону України "Про
кінематографію" від 13 січня 1998 року N 9/98-ВР ( 9/98-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 22, ст. 114).
Заслухавши суддю-доповідача Гультая М.М. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне подання - Верховна Рада
Автономної Республіки Крим - звернувся до Конституційного Суду
України з клопотанням дати офіційне тлумачення положення "іноземні
фільми перед розповсюдженням в Україні ... також можуть бути
дубльовані або озвучені чи субтитровані мовами національних
меншин", яке міститься в частині другій статті 14 Закону України
"Про кінематографію" ( 9/98-ВР ) (далі - Закон).
Обґрунтовуючи необхідність в офіційному тлумаченні вказаного
положення, Верховна Рада Автономної Республіки Крим посилається на
його неоднозначність та невизначеність і стверджує, що "логічний і
граматичний аналіз змісту цієї норми не дає можливості дійти
однозначного висновку про те, яким чином суб'єкт кінематографії
може розповсюджувати й демонструвати іноземні фільми в Україні,
які дубльовані або озвучені чи субтитровані мовами національних
меншин". У конституційному поданні також наголошується, що правова
позиція Конституційного Суду України, викладена у Рішенні від
20 грудня 2007 року N 13-рп/2007 ( v013p710-07 ) у справі про
розповсюдження іноземних фільмів, та дії центрального органу
виконавчої влади в галузі кінематографії унеможливлюють
застосування зазначеного положення Закону ( 9/98-ВР ) та
реалізацію статей 10, 14 Конституції Автономної Республіки Крим
( rb239k002-98 ).
2. Перша колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою
від 20 жовтня 2010 року відмовила у відкритті конституційного
провадження у справі на підставі пункту 2 статті 45 Закону України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
3. Вирішуючи питання про відкриття конституційного
провадження у справі, Конституційний Суд України виходить з
такого.
Відповідно до пункту 4 частини другої статті 39 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) у
конституційному поданні має бути зазначене правове обґрунтування
необхідності в офіційному тлумаченні правового акта.
Згідно зі статтею 93 Закону України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ) підставою для конституційного подання щодо
офіційного тлумачення Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
законів України є практична необхідність у з'ясуванні або
роз'ясненні, офіційній інтерпретації положень Конституції України
( 254к/96-ВР ) та законів України.
Однак, як вбачається зі змісту конституційного подання, у
ньому не міститься правового обґрунтування необхідності в
офіційному тлумаченні положення частини другої статті 14 Закону
( 9/98-ВР ).
Верховна Рада Автономної Республіки Крим у конституційному
поданні наводить лише окремі положення статті 10, пункту 4 частини
першої статті 92 Конституції України ( 254к/96-ВР ), низки законів
України, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин
1992 року ( 994_014 ) та рішень Конституційного Суду України від
14 грудня 1999 року N 10-рп/99 ( v010p710-99 ) у справі про
застосування української мови, від 20 грудня 2007 року
N 13-рп/2007 ( v013p710-07 ) у справі про розповсюдження іноземних
фільмів. Проте у ньому не зазначено практичної необхідності у
з'ясуванні або роз'ясненні, офіційній інтерпретації положення
частини другої статті 14 Закону ( 9/98-ВР ).
Оскільки у конституційному поданні не наведено правового
обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні та підстави у
з'ясуванні або роз'ясненні, офіційній інтерпретації положення
частини другої статті 14 Закону ( 9/98-ВР ), воно не відповідає
вимогам, передбаченим Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та
Законом України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
Згідно з пунктом 2 статті 45 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) наведені обставини є
підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у
цій справі.
Керуючись статтею 153 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
статтями 39, 45, 50, 93 Закону України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ), Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки
Крим щодо офіційного тлумачення окремого положення частини другої
статті 14 Закону України "Про кінематографію" від 13 січня
1998 року N 9/98-ВР ( 9/98-ВР ) згідно з пунктом 2 статті 45
Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) -
невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору