Документ v0667323-10, поточна редакція — Прийняття від 12.07.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.07.2010 N 667/7

Щодо проведення семінарів в рамках
проекту "Підвищення правової обізнаності
громадськості в Україні"

З метою реалізації Національної програми правової освіти
населення ( 992/2001 ) та в рамках проекту "Підвищення правової
обізнаності громадськості в Україні", що спільно реалізується
Міністерством юстиції України та Координатором проектів ОБСЄ в
Україні, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План-графік проведення семінарів у Херсонській,
Полтавській та Донецькій областях із залученням органів юстиції
територіально наближених регіонів (додається).
2. Начальникам відповідних Головних управлінь юстиції
забезпечити участь у семінарах фахівців управлінь юстиції, що
займаються питаннями правової освіти населення, відповідно до
Плану-графіку проведення семінарів.
3. Управлінню координації правової роботи та правової освіти
(С.Богачов) здійснити організаційні заходи з підготовки та
проведення семінарів.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра юстиції України Л.Горбунову.
Міністр О.Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
12.07.2010 N 667/7

ПЛАН-ГРАФІК
проведення семінарів у Херсонській,
Полтавській та Донецькій областях

------------------------------------------------------------------ | N | Місце проведення | Дата проведення | Відомості про | | з/п | | | учасників | |-----+------------------+-------------------+-------------------| | 1 |м. Херсон |26 серпня 2010 року|Загальна кількість:| | | | |30 осіб. Фахівці | | | | |Головного | | | | |управління юстиції | | | | |та | | | | |райміськуправлінь | | | | |юстиції Херсонської| | | | |області. | | | |-------------------+-------------------| | | |27 серпня 2010 року|Загальна кількість:| | | | |30 осіб. Фахівці | | | | |Головних управлінь | | | | |юстиції та | | | | |райміськуправлінь | | | | |юстиції у | | | | |Миколаївській | | | | |(7 осіб), | | | | |Одеській (8 осіб), | | | | |Запорізькій | | | | |(8 осіб) областях | | | | |та Автономній | | | | |Республіці Крим | | | | |(7 осіб). | |-----+------------------+-------------------+-------------------| | 2 |м. Полтава | 23 вересня |Загальна кількість:| | | | 2010 року |30 осіб. Фахівці | | | | |Головного | | | | |управління юстиції | | | | |та | | | | |райміськуправлінь | | | | |юстиції Полтавської| | | | |області. | | | |-------------------+-------------------| | | | 24 вересня |Загальна кількість:| | | | 2010 року |30 осіб. Фахівці | | | | |Головних управлінь | | | | |юстиції та | | | | |райміськуправлінь | | | | |юстиції у Сумській | | | | |(5 осіб), | | | | |Черкаській | | | | |(5 осіб), | | | | |Дніпропетровській | | | | |(6 осіб), | | | | |Кіровоградській (6 | | | | |осіб), Київській (7| | | | |осіб) областях та | | | | |м. Києві (1 особа).| |-----+------------------+-------------------+-------------------| | 3 |м. Донецьк |28 жовтня 2010 року|Загальна кількість:| | | | |30 осіб. Фахівці | | | | |Головного | | | | |управління юстиції | | | | |та | | | | |райміськуправлінь | | | | |юстиції Донецької | | | | |області. | | | |-------------------+-------------------| | | |29 жовтня 2010 року|Загальна кількість:| | | | |30 осіб. Фахівці | | | | |Головних управлінь | | | | |юстиції та | | | | |райміськуправлінь | | | | |юстиції у | | | | |Харківській (10 | | | | |осіб), Луганській | | | | |(20 осіб) областях.| ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
координації правової
роботи та правової освіти С.Богачоввгору